Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dozymetria indywidualna | Pomiary stacjonarne

Dozymetria indywidualna - pyły

Przy ocenie narażenia zawodowego z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej próbniki umieszcza się w strefie oddychania pracownika przez okres, co najmniej 75% czasu trwania zmiany roboczej. Oceną tą powinny być objęte wszystkie podstawowe grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których są emitowane pyły.
Przy ocenie zgodności warunków pracy z wartościami NDS należy pobrać w sposób ciągły 1 - 5 próbek przy zastosowaniu pompek z próbnikiem lub jedną próbkę stosując dozymetr pasywny.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP