Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dozymetria indywidualna | Pomiary stacjonarne

Pomiary stacjonarne - pyły

W przypadku korzystania z pomiarów stacjonarnych, będących wyborem z konieczności, próbki powietrza powinny być pobierane zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli. Liczba pobranych próbek zależy od chronometrażu pracy.

Zasady pobierania próbek powietrza przy pomiarach stacjonarnych
Chronometraż pracyPunkty pomiaroweLiczba próbek
Stałe stanowisko pracy o jednorodnym procesie technologicznym (brak etapów) na stanowisku pracy co najmniej 4
Stałe stanowisko pracy o procesie technologicznym składającym się z 2 - 3 etapów nie krótszych niż po 2 hna stanowisku pracyco najmniej 4 dla każdego etapu
Pracownik obsługuje 2 - 3 stanowiskana każdym ze stanowisk pracyco najmniej 4 w okresie przebywania pracownika na danym stanowisku pracy
Pracownik lub grupa pracowników obsługuje więcej niż 3 stanowiska pracy lub miejscem pracy jest całe pomieszczenie roboczewybrany losowo 1 punkt na 4 pracowników,
nie mniej niż 2 punkty pomiarowe
w pomieszczeniu
co najmniej 5 w każdym
z wybranych punktów pomiarowych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP