Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (F)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Fenol
[108-95-2]
7,8 - -
PiMOŚ 1999 z. 22
Fenol o-, m- i p-krezol - metoda oznaczania
Fenylohydrazyna
[100-63-0]
20 - -
Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź 1994
Fenylohydrazyna
Fenylometanol
[100-51-6]
240 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z. 3(25)
 
2-Fenylopropen
[98-83-9]
240 480 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z. 3(25)
 
Fluor
[7782-41-4]
0,05 0,4 -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Fluorek boru
[7637-07-2]
- - 3
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Fluorooctan sodu
[62-74-8]
0,05 0,15 -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Fonofos (etyloditiofosfonianO- etylu-S-fenylu)
[944-22-9]
0,1 - -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Formaldehyd
[50-00-0]
0,5 1 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Formaldehyd - metoda oznaczania
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, 3 (25)
Formaldehyd - metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Fosfan (fosforowodór)
[7803-51-2]
0,1 0,8 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Fosforowodór
Fosforan (V) tris (2-tolilu) (trójkrezylu fosforan)
[78-30-8]
0,1 0,3 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Fosforan (V) tristolilu
Fosgen
[75-44-5]
0,08 0,16 -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP