Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (T)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Terpentyna
[8006-64-2]
300 840 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Terpentyna – metoda oznaczania
1,3,5,7- Tetraazaadamantan (sześciometyleno- czteroamina)
[100-97-0]
4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Heksametyleno- tetramina
1,1,2,2-Tetrabromoetan
[79-27-6]
4
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
1,1,2,2- Tetrabromoetan – metoda oznaczania
Tetrachlorek węgla (węgla czterochlorek)
[56-23-5]
20 100 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
1,1,2,2-Tetrachloroetan (1,1,2,2-czterochloroetan)
[79-34-5]
5 35 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Tetrachloroeten (czterochloroetylen, perchloroetylen)
[127-18-4]
60 480 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Tetrafosfor (fosfor żółty)
[7723-14-0]
0,03 0,24 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Tetranitrometan (czteronitrometan)
[509-14-8]
0,04 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Tetranitrometan
Tetratlenek osmu– w przeliczeniu na Os
[20816-12-0]
0,002 0,006 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 1997, z. 16 Czterotlenek osmu
Tlenki azotu
[10102-43-9],
[10102-44-0],
[63907-41-5]
5 10 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Ditlenek azotu i ditlenek siarki – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników
Tolueno-2,4-diamina (toluenodwuamina)
[95-80-7]
0,04 0,1 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Tolueno-2,4-diamina
1,3,5-Triazinano- 2,4,6-trion 1,3,5-triazyno-2,4,6-triol (cyjanurowy kwas) - pyły
[108-80-5]
10 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Kwas cyjanurowy
Tribromek boru
[10294-33-4]
- - 10
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
 
1,1,1-Trichloroetan (1,1,1-trójchloroetan)
[71-55-6]
300 600 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
1,1,2-Trichloroetan (1,1,2-trójchloroetan)
[79-00-5]
45 100 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Trichloroeten (trójchloroetylen)
[79-01-6]
50 400 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Trichloronaftalen (trójchloronaftalen) - mieszanina izomerów
[1321-65-9]
5 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Trichloronitrometan (chloropikryna)
[76-06-2]
0,5 1,5 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Chloropikryna
trietyloamina
[121-44-8]
3 9 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17
 
Trimetyloamina
[75-50-3]
12 24 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Trimetyloamina – metoda oznaczania
3,5,5- Trimetylocykloheks- 2-en-1-on (izoforon)
[78-59-1]
5 10 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 3,5,5- Trimetylocykloheks- 2-en-1-on
1,3,5-Trinitro-1,3,5- triazinan (heksogen, cyklotrójmetyleno- trójnitroamina)
[121-82-4]
1 3 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP