Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (E)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Epoksyetan (etylenu tlenek)
[75-21-8]
1 3 - PN-Z-04300:2002 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie epoksyetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2-Epoksy-4- (epoksyetylo)cykloheksan
[106-87-6]
60 - - PN-88/Z-04198/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku winylocykloheksenu. Oznaczanie dwutlenku winylocykloheksenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem próbki
1,2-Epoksy-3-fenoksypropan (fenyloglicydowy eter)
[122-60-1]
0,6 3 - PN-Z-04243-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eteru fenyloglicydowego. Oznaczanie eteru fenyloglicydowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etanol (etylowy alkohol)
[64-17-5]
1900 - - PN-85/Z-04140/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etanotiol (etylowy merkaptan)
[75-08-1]
1 2 - PN-90/Z-04207/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Eter bis (2-chloroetylowy) (dwuchlorodwuetylowy eter)
[111-44-4]
10 30 - PN-Z-04299:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie eteru dwuchlorodwuetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Eter dietylowy (dwuetylowy eter)
[60-29-7]
300 600 - PN-86/Z-04158/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eterów. Oznaczanie eteru dwuetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Eter difenylowy (dwufenylowy eter)
[101-84-8]
7 14 - PN-Z-04247-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru. Oznaczanie dwufenylu i dwufenylowego eteru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Eter diizopropylowy (izopropylowy eter)
[108-20-3]
1000 1300 - PN-86/Z-04158/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości eterów. Oznaczanie eteru izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Eter dimetylowy
[115-10-6]
1000 - - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
2-Etoksyetanol (etoksyetylowy alkohol)
[110-80-5]
20 80 - PN-90/Z-04004/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego. Oznaczanie alkoholu 2-etoksyetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etylenodiamina (etylenodwuamina)
[107-15-3]
20 50 - PN-88/Z-04191/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etylenodwuaminy. Oznaczanie etylenodwuaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Etyloamina
[75-04-7]
5 15 - PN-88/Z-04204/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etyloaminy. Oznaczanie etyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Etylobenzen
[100-41-4]
100 350 - PN-79/Z-04081/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości etylobenzenu. Oznaczanie etylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
N-Etylomorfolina
[100-74-3]
23 46 -   Metoda opisana w PiMOŚP 2001, nr 4(30).
Etylotoluen- mieszanina izomerów
[25550-14-5]
100 - - PN-Z-04016-5:1998 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie etylotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP