Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (A)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Acetaldehyd (octowy aldehyd)
[75-07-0]
5 - 45
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr.3 (25)
Acetaldehyd - metoda oznaczania
Acetanilid -pyły
[103-84-4]
6 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Acetanilid - metoda oznaczania
Acetofenon
[98-86-2]
50 100 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Acetofenon - metoda oznaczania
Akrylamid
[79-06-1]
0,1 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z.17 Akrylamid - metoda oznaczania
Akrylonitryl
[107-13-1]
2 10 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25)
 
Aldryna (aldrin)b)
[309-00-2]

b)Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HHDN, a produkt zawierający 85% HHDN nosi nazwę aldryna.

0,01 0,08 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Amidosiarczan (VI) amonu- pył całkowity
[7773-06-0]
10 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25) Amidosiarczan (VI) amonu - metoda oznaczania
2-Aminoetanol (etanoloamina)
[141-43-5]
3 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 2-Aminoetanol - metoda oznaczania
4-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły
[123-30-8]
5 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 p-Aminofenol - metoda oznaczania
Anilina
[62-53-3]
5 20 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Anilina
Antymon i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Sb
[7440-36-0]
0,5 1,5 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3(25)
Antymon - metoda oznaczania
Arsan (arsenowodór)
[7784-42-1]
0,2 0,6 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Arsan
Azotan(V) propylu (n-propylu azotan)
[627-13-4]
30 100 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Azotan n-propylu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP