Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (S)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Selen (selenowodór) – w przeliczeniu na Se
[7783-07-5]
0,05 0,1 -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 
Siarczan (VI) dimetylu (dwumetylowy siarczan)
[77-78-1]
0,5 1 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Siarczan dimetylu
Srebra związki rozpuszczalne- w przeliczeniu na Ag
[7440-22-4]
0,01 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Srebro - związki rozpuszczalne
Stiban (antymonowodór)
[7803-52-3]
0,5 1,5 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25) Stiban - metoda oznaczania
Sulfotep– ditiopirofosoran O,O,O,O-tetraetylu
[3689-24-5]
0,1 - -
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP