Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podstawy prawne - wprowadzenie | Rozporządzenia ogólne | Rozporządzenia szczegółowe | Ustawy | Dyrektywy

Rozporządzenia szczegółowe

 • Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 115 poz. 513
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 pa?dziernika 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych
  (Data uchylenia: 2010-04-09)
  Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. (Data uchylenia: 2010-04-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego.

 • Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 19 poz. 192
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1954 nr 7 poz. 22
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 48 poz. 236
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1946 nr 23 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 46 poz. 228
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki
 • Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1962 nr 54 poz. 272
  Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

 • Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 45 poz. 280
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

 • Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1969 nr 20 poz. 150
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

 • Dz. U. 2004 nr 160 poz. 1669
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

 • Dz. U. 2004 nr 43 poz. 395
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dz. U. 2003 nr 163 poz. 1577
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 206 poz. 1202
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


 • Dz. U. 2003 nr 104 poz. 970
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku


 • Dz. U. 2003 nr 98 poz. 902
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 • Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Dz. U. 2003 nr 65 poz. 602
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dz. U. 2002 nr 99 poz. 896
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
    ze zm.
    - Dz. U. 2005 nr 88 poz. 752
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych


 • Dz. U. 2002 nr 81 poz. 735
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

 • Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym


 • Dz. U. 2001 nr 131 poz. 1462
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 602
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

    - Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych


 • Dz. U. 2001 nr 92 poz. 1024
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych

 • Dz. U. 2001 nr 64 poz. 651
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru

 • Dz. U. 2000 nr 79 poz. 897
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej

 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 469
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

 • Dz. U. 2000 nr 29 poz. 366
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dz. U. 2000 nr 15 poz. 189
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 38
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 37
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

 • Dz. U. 1996 nr 80 poz. 376
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 79 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP