Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wzory umożliwiające przeliczanie stężeń związków chemicznych

W przypadku gdy, wartości Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń podawane są w mg/m3 poniżej podano proste sposoby przeliczeń tych wartości na procenty objętościowe.
Przeliczanie stężenia wyrażonego w mg/m3 i ppm na procenty objętościowe.

1.   100 % objętościowych - 1000000 ppm

        1 % objętościowy    -     10000 ppm

        0,5 % objętościowego -   5000 ppm

        0,1 % objętościowy     -   1000 ppm


2.   Wykorzystując gęstość danego związku
następnie wykorzystując założenie, że
można określić dowolną objętość w procentach objętościowych
zatem, szukana objętość x wynosi 0,001 m3.


Ze wzoru na gęstość wynika, że masa danego związku odniesiona jest do jednostkowej objętości, zatem można wyznaczyć dowolną masę o znanej objętości, np.:

10 kg - 1 m3 Þ x kg - 0,001 m3

3.   Wykorzystując liczbę moli danego związku.
gdzie: n - liczba moli,
          m - masa związku,
          M. - masa molowa związku

Przyjmując, iż 1 mol związku ma objętość 22,4 dm3 możemy dowolną liczbę moli odnieść do objętości, np.:

1 mol - 22,4 dm3
5 moli - x dm3

Mając objętość danego związku, można wyznaczyć stężenie objętościowe:
4.   Wykorzystując zależności:

Przy temp. 20°C
Przy temp. 25°C


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93