Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (K)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Kamfora syntetyczna- bornan-2-on
[76-22-2]
12 18 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Kamfora
Kaptan-N- (trichlorometylosulfanylo)cyklo heks-4-eno-1,2-dikarboksyimid
[133-06-2]
5 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Kaptan
Karbaryl- metylokarbamian 1-naftylu
[63-25-22]
1 8 - Metoda opracowana w IMP  
Karbofuran- metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydro-benzo
[b]furan-7-ylu
[1563-66-2]
0,1 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Karbofuran - metoda oznaczania
Kobalt metaliczny- dymy i pyły
[7440-48-4]
0,05 0,2 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Kobalt - metoda oznaczania
Krezol- mieszanina izomerów
[1319-77-3]
5 15 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Fenol o-, m- i p-krezol - metoda oznaczania
Kwas adypinowy- pyły
[124-04-9]
5 10 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Kwas adypinowy
Kwas chlorowy (VII) (nadchlorowy kwas)
[7601-90-3]
1 3 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Kwas nadchlorowy
Kwas 2,2-dichloropropionowy i jego sól sodowa
[75-99-0]
6 12 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Kwas 2,2-dichloropropionowy
Kwas octowy
[64-19-7]
15 30 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Kwas octowy - metoda oznaczania
Kwas propionowy
[79-09-4]
30 45 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Kwas propionowy
Kwas sulfanylooctowy (kwas tioglikolowy)
[68-11-1]
4 8 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Kwas tioglikolowy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP