Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (B)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3
w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Benzaldehyd (benzoesowy aldehyd)
[100-52-7]
10 40 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Benzaldehyd
Benzen
[71-43-2]
1,6 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3 (25)
Benzen - metoda oznaczania
p-Benzochinon
[106-51-4]
0,1 0,4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 p-Benzochinon
Beryl i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Be
[7440-41-7]
0,001 0,003 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Beryl i jego związki - metoda oznaczania
Bifenylo-4-amina

[92-67-1]
0,001 - - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Bromochlorometan
[74-97-5]
1000 1300 - Metoda opracowana w IMP  
Bromoform
[75-25-2]
5 - - Metoda opracowana w IMP  
Bromowodór
[10035-10-6]
- - 6,5
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3 (25)
Bromowodór - metoda oznaczania
1-Butoksy-2,3- epoksypropan
[2425-08-6]
30 60 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22

1-Butoksy-2,3-epoksypropan - metoda oznaczania

4-tert-Butylotoluen (p-tert-butylotoluen)
[98-51-1]
30 - - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź, 1994

p-Tertbutylotoluen

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP