Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (I)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
2,2'-Iminobis (etyloamina)
[111-40-0]
4 12 - PN-Z-04296:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 2,2'-iminobis (etyloaminy) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Itr i jego związki- w przeliczeniu na Y
[7440-65-5]
1 - - PN-Z-04301:2002 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Izobutyroaldehyd
(aldehyd izomasłowy)
[78-84-2]
100 - - PN-Z-04303:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie izobutyroaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Izopren
[78-79-5]
100 300 - PN-Z-04271:2000 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie izoprenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Izopropylo- 4,6-dinitrofenol (dwunitroizopropylofenol, DNPP)
[118-95-6]
0,05 0,15 - PN-Z-04275-2:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dinitrofenoli. Oznaczanie 4,6-dinitro-2-izopropylofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej;

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP