Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (O)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Metody

Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
Octan 2-butoksyetylu
[108-84-9]
100 300 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19  
Octan 1,3-dimetylobutylu
[108-84-9]
300 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Octan 1,3-dimetylobutylu - metoda oznaczania
Octan izopentylu
[123-92-2]
200 400 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Octan izopentylu - metoda oznaczania
Octan izopropylu
[108-21-4]
600 1000 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25) Octan izopropylu - metoda oznaczania
Octan 2-metoksy- 1-metyloetylu
[108-65-6]
260 520 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Octan 2- metoksypropylu
[70657-70-4]
100 200 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Octan 2-metoksypropylu
Octan pentan-2-ylu
[626-38-0]
250 500 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Octan pentan-2-ylu - metoda oznaczania
Octan pentan-3-ylu
[620-11-1]
250 500 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Octan pentan-3-ylu - metoda oznaczania
Octantert-pentylu
[625-16-1]
250 500 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Octantert-pentylu - metoda oznaczania
2,2'-Oksydietanol (glikol dwuetylenowy) - aerozol
[111-46-6]
10 - - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Glikol dietylenowy
Oktan (n-oktan)
[111-65-9]
1000 1800 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 n-Oktan - metoda oznaczania
Oleje mineralne- (faza ciekła aerozolu)
[8012-95-1]
5 10 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Oleje mineralne - metody oznaczania

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP