Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (H)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia
(w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Hafn i jego związki- w przeliczeniu na Hf
[7440-58-6]
0,5 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Hafn
Heksachlorobenzen (sześciochlorobenzen)
[118-74-1]
0,5 - PN-Z-04236-2:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości sześciochlorobenzenu. Oznaczanie sześciochlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2,3,4,5,6-Heksa- chlorocykloheksanj) (sześciochlorocykloheksan)
[608-73-1]
j)Możliwych jest 5 stereoizomerów:a,b,g,d,e. Pestycyd będący ich mieszaniną wg polskiej normy nazywa się zwyczajowo HCH, izomerg- gamma-HCH, a produkt zawierający minimum 99% gamma-HCH nosi nazwę zwyczajową lindan.
0,05 0,4 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Heksachloroetan (sześciochloroetan)
[67-72-1]
10 30 - PN-Z-04257:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości heksachloroetanu. Oznaczanie heksachloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V)
[680-31-9]
0,05 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) – metoda oznaczania
Heksan (n-heksan)
[110-54-3]
100 400 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 n-Heksan – metoda oznaczania
Izomery acykliczne nasycone heksanuz wyjątkiem heksanu
[73513-42-5]
400 3200 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Izomery heksanu
Heksano-6-laktam (kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)
[105-60-2]
10 - PN-81/Z-04132/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kaprolaktamu. Oznaczanie kaprolaktamu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną ninhydrynową
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22
Heksano-6-laktam – metoda oznaczania
Heksan-2-on (metylo-n-butyloketon)
[591-78-6]
10 50 - PN-Z-04165-3:2001   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylobutyloketonu. Oznaczanie heksan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Heksan-2-on
Heptan (n-heptan)
[142-82-5]
1200 2000 - Metody oznaczania wybranych substancji w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź 1994 n-Heptan
Heptan-2-on
[110-43-0]
240 480 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) Heptan-2-on – metoda oznaczania
10 • Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (sodowy czteroboran dziesięciowodny - boraks) - pyły
[1303-96-4]
0,5 2 - PN-Z-04235-3:2001 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości boru i jego związków. Oznaczanie 10-hydratu heptaoksotetraboranuu sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dziesięciowodny czteroboran sodu
Hydrazyna
[302-01-2]
0,05 0,1 - PN-85/Z-04148/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen)
[123-31-9]
2 4 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Hydrochinon

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP