Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Ogólnopolska Kampania Społeczna 2012
"PREWENCJA WYPADKOWA"

Z początkiem lutego br. ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania społeczna pn. „Prewencja wypadkowa” została objęta honorowym patronatem:

Ministra Pracy i Polityki Społecznejoraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Jej celem kampanii jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy.

W ramach kampanii jest upowszechniane systemowe podejście do prewencji wypadkowej. W takim ujęciu prewencja wypadkowa jest rozumiana jako systemowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy prowadzone w przedsiębiorstwach, obejmujące m.in. poprawnie przeprowadzaną ocenę ryzyka zawodowego i upowszechnianie jej wyników wśród pracowników, działania organizacyjne służące ograniczaniu występujących zagrożeń, np. czasowe ograniczenie pracy w strefach ekspozycji na hałas, czy zapewnianie i prawidłowy dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Uzupełnieniem tak rozumianych działań prewencyjnych powinna być popularyzacja zasad bezpieczeństwa pracy, obejmująca działania wspierające kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Skuteczność działań w zakresie prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników, a jednym z najbardziej istotnych jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa, obejmującej postawy, wartości i normy zachowań. Stąd w ramach kampanii są realizowane i promowane działania służące kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracowników i pracodawców.

Działania prewencyjne, jeżeli są prawidłowo realizowane, przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują m.in. zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową, zwiększeniem wydajności i jakości pracy oraz wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Stąd w ramach kampanii są promowane korzyści, jakie mogą osiągać przedsiębiorstwa, które prowadzą prawidłowe i skuteczne działania prewencyjne.

Zgodnie z zasadami andragogiki  dorośli przywiązują większą wagę do tego, czego sami doświadczają, niż do tego, co jest im przekazywane tylko werbalnie. Ponadto osoby dorosłe najwięcej zapamiętują z tego, co same mówią oraz z tego co robią i w co się angażują. Dlatego podczas kampanii główny nacisk jest położony na zachęcanie przedstawicieli przedsiębiorstw oraz innych partnerów kampanii do organizowania własnych przedsięwzięć (bezpośrednio w miejscu pracy), odpowiadających na konkretne potrzeby danego środowiska. CIOP-PIB, jako koordynator kampanii, wspiera organizatorów takich przedsięwzięć merytorycznie oraz poprzez materiały informacyjne i promocyjne kampanii. Ważnym elementem takiego wsparcia jest także promocja działań kampanii organizowanych przez partnerów na poprzez stronę internetową kampanii.

Zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach kampanii
oraz do organizowania autorskich przedsięwzięć


PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII
luty — grudzień 2012 r.

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
mgr Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Kampania jest realizowana w ramach II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 2 etap zadania służb państwowych nr 05.A.7 pt.: „Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk”

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Ośrodek Promocji CIOP-PIB

zobacz

Harmonogram działań kampanii

zobacz

PORADNIK - "Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk" (pdf.)

zobacz