Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Seminarium pt. "Aspekty bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej"

W dniu 16 lutego 2012 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy) Oddział w Poznaniu odbyło się seminarium dotyczące aspektów bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
• GAZ-SYSTEM S.A.
• Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa,
• Mazowieckiej Spółki Gazownictwa,
• Karpackiej Spółki Gazownictwa,
• Górnośląskiej Spółki Gazownictwa,
• EuRoPol GAZ S.A.
• CIOP-PIB
• Redakcji miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB. Miało na celu zachęcenie spółek gazowniczych do:

1. włączenia się w działania kampanii społecznej,
2. podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy podwykonawców
(jeden z celów szczegółowych kampanii społecznej)
3. udziału w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego przy CIOP-PIB.

Pierwszym elementem programu seminarium było przedstawienie działalności CIOP-PIB, w tym realizowanego obecnie programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Przedstawiono założenia oraz cele zorganizowanej w ramach realizacji zadania służb państwowych informacyjnej kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”. Ponadto omówiono działalność Forum Liderów Bezpiecznej Pracy na rzecz promowania bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Przedstawiono przykłady działań podejmowanych przez członków FL wspólnie z Instytutem oraz przykłady projektów realizowanych przez CIOP-PIB, w które włączają się członkowie FL.

Omówiono wewnętrzne regulacje prawne obowiązujące w GAZ-SYSTEM S.A. dotyczące podwykonawców. Przedstawiona „Instrukcja dla Podwykonawców” powstała w 2007 r. wraz z wdrożeniem w GAZ-SYSTEM S.A. systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Wychodząc naprzeciw wymaganiom normy PN-N-18001 w zakresie nadzoru nad podwykonawcami zespół wdrożeniowy opracował wymagania określające: zasady odpowiedzialności, uprawnienia, sposoby komunikowania się oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające, że wewnętrzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne będą stosowane w odniesieniu do podwykonawców i ich pracowników. Podstawowym celem opracowania instrukcji było opisanie zasad postępowania przez wykonawców zewnętrznych podczas realizacji zadań na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kolejnym elementem programu seminarium była analiza kontroli stanu bhp realizacji zadań wykonywanych przez podwykonawców w GAZ-SYSTEM S.A. Przedstawiono najczęściej pojawiające się problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz metody zmiany zachowań pracowników firm podwykonawczych.

Podczas seminarium przedstawiono także przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy z podwykonawcami. W ramach realizacji kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” członkowie Forum Liderów przygotowują przykłady dobrych praktyk bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami. Zebrany materiał zostanie wydany drukiem i upowszechniony poprzez stronę internetową kampanii. Podczas spotkania przedstawiono wybrane przykłady działań podejmowanych przez członków FL i omówiono stosowane metody postępowania.

Na bazie przedstawionych informacji oraz przykładów dobrych praktyk przedstawiciele spółek gazowniczych podjęli dyskusję na temat możliwych do wdrożenia działań z zakresu budowania kultury bezpieczeństwa pracy podwykonawców. Dyskutowali na temat problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy podwykonawców, z którymi spotykają się w codziennej pracy oraz wymieniali się doświadczeniami z zakresu metod prewencji.

Dokumentacja fotograficzna seminarium:

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP