Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


I mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.

Wybuch gazu, upadek z wysokości, nagłe zatrzymanie krążenia, wypadek komunikacyjny i przygniecenie to konkurencje medyczne przygotowane dla uczestników I Mistrzostw udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A., które odbyły się w dniach 18-20 września 2012 r. w Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” w Wólce Nadbużnej.

Mistrzostwa są  jednym z elementów systemu działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości pracowników w zakresie bhp, a także podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy czy innych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Mistrzostwa zostały zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, a także w ramach współpracy służby bhp Spółki z  Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce GAZ-SYSTEM S.A. oraz Społeczną Inspekcją Pracy. Patronem medialnym przedsięwzięcia był miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka”.

W Mistrzostwach wzięło udział siedem 5-osobowych drużyn, po jednej drużynie z każdego oddziału i centrali spółki. Ich program składał się ze szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zawodów. Szkolenie prowadzili instruktorzy i ratownicy z Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi, zajmującego się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i resuscytacji, w tym szkoleniami certyfikowanymi przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji (fot 1). Zakres merytoryczny szkolenia obejmował m.in.: BLS-AED, BLS-Podstawowe zabiegi resuscytacji z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora, elementy BTLS-podstawowe zabiegi ratujące życie w urazach i ogólne zasady bhp. Szkolenie było prowadzone w formie wykładów z ćwiczeniami praktycznymi w mniejszych grupach co umożliwiało wszystkim uczestnikom kursu przećwiczenie wiadomości zdobytych podczas wykładu. W kolejnym dniu Mistrzostw uczestnicy mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i sprawdzenia umiejętności podczas praktycznych konkurencji medycznych. Ostatni dzień mistrzostw obejmował test merytoryczny, pięć symulowanych zadań medycznych, a także jedno zadanie sprawnościowe.

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach po wylosowaniu numerów startowych otrzymały mapę z lokalizacją zadań na terenie ośrodka wraz z tabelą czasową wykonywania poszczególnych konkurencji. Konkurencje medyczne zostały zorganizowane pod kontem zagrożeń, z którymi każdy z uczestników może spotkać się w pracy lub w codziennym życiu.

Jedną z  konkurencji był  wybuch gazu, w wyniku którego zostały poszkodowane trzy osoby (fot 2, 3, 4). Wynikiem tego zdarzenia były przede wszystkim silne poparzenia twarzy, utrata przytomności uraz klatki piersiowej oraz obrażenia uniemożliwiające przeżycie mężczyzny znajdującego się w strefie zagrożenia, a także złamanie prawej ręki świadka zdarzenia. Kolejnym zadaniem była konkurencja o nazwie „Red Bull”, w której zespół udzielał pomocy mężczyźnie, który ucierpiał w wyniku upadku z wysokości. Poszkodowany był przytomny, jednak uskarżał się na silny ból głowy oraz pleców (fot 5). Ponadto w wyniku przebicia uda metalowym prętem doznał silnego krwotoku. Konkurencja o nazwie „Słomeczka” dotyczyła zdarzenia, w którym mężczyzna wykonujący prace naprawcze został przygnieciony w okolicy miednicy metalową rurą co spowodowało złamanie miednicy oraz silnie krwawiącą ranę podudzia lewego (fot 6, 7). W kolejnej konkurencji o nazwie „Amazonka” uczestnicy mieli za zadanie udzielenie pomocy poszkodowanemu, który doznał nagłego bólu w klatce piersiowej o charakterze ucisku w wyniku czego stracił przytomność, po czym doszło do zatrzymania krążenia. Ta sytuacja wymagała podjęcia natychmiastowych działań resuscytacyjnych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED.

Biorąc pod uwagę niestacjonarne stanowiska pracy wielu pracowników
GAZ-SYSTEM S.A. i konieczność przemieszczania się do programu mistrzostw włączono także wypadek komunikacyjny, w którym kierowca potrącił przechodnia. Kierowca doznał urazu głowy, natomiast potrącona kobieta straciła przytomność, wykazywała objawy krwawienia wewnętrznego i doznała złamania prawego uda.
W tym roku najlepszymi ratownikami okazali się przedstawiciele drużyny gdańskiego oddziału GAZ-SYSTEM S.A., której kapitanem był Pan Dariusz Dąbkowski. W skład drużyny wchodzili Arkadiusz Furmankiewicz, Dariusz Kozicki, Maciej Żuchliński, Sławomir Pawlak. Tuż za drużyną z Gdańska na podium stanęła reprezentacja Centrali Spółki w składzie: Janusz Klimczewski, Piotr Szydłowski, Przemysław Zakrzewski, Wojciech Kowalewski, której kapitanem był Krzysztof Egert. Trzecie miejsce zdobyła Drużyna Oddziału we Wrocławiu na czele z Panią Barbarą Kulon i pozostałą czwórką uczestników: Piotrem Ciesielskim, Ryszardem Kurasiewiczem, Kamilem Dębowskim i Krzysztofem Matkowskim. Nagrodzeni zostali jednak nie tylko laureaci, którym wręczono puchary. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali zasłużone upominki oraz dyplomy i certyfikaty.

Mistrzostwa pierwszej  pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A. były pierwszym tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym w Spółce i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu konkurencje bardzo realistycznie odzwierciedlały rzeczywiste zdarzenia, a udział w zawodach budził emocje, z jakimi często muszą sobie radzić osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Niejednokrotnie sytuacja wymaga od nich szybkiego podjęcia w trudnych warunkach działań ratujących życie lub zdrowie poszkodowanego. Organizatorzy mistrzostw traktując prewencję wypadkową jako działania systemowe, poprzez podobne działania praktyczne, doskonalili funkcjonujący w przedsiębiorstwie system pierwszej pomocy.


Agnieszka KOSIŃSKA
Pracownik ds. rozwoju bhp
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 
Fot 1 – Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 
Fot 2 – Pierwsza z konkurencji Mistrzostw – wybucha gazu

 
Fot 3 – Pierwsza z konkurencji Mistrzostw – wybucha gazu

 
Fot 4 – Pierwsza z konkurencji Mistrzostw – wybucha gazu

 
Fot 5 - Konkurencja „Red Bull” - upadek z wysokości

 
Fot 6 - Konkurencja „Słomeczka” - przygniecenie podczas wykonywania prac naprawczych

 
Fot 7 - Konkurencja „Słomeczka” - przygniecenie podczas wykonywania prac naprawczych

 
Fot 8 – Uczestnicy zawodów

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP