Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa
– bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”

Realizując jeden z celów szczegółowych kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, tj. „Upowszechnianie bezpiecznych zasad pracy na wysokości” w dniu 30 marca br. zorganizowano w Zielonej Górze konferencję pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”.

Konferencja została zorganizowana przezi:
- CIOP-PIB
- OSPS BHP Oddział w Zielonej Górze
we współpracy z OIP Zielona Góra oraz Urzędem Dozoru Technicznego.  

Tematyka prewencji wypadkowej w budownictwie, a szczególnie przy pracach na wysokości, jest o tyle istotna, że chociaż pracownicy firm budowlanych stanowili w 2011 roku zaledwie 9% ogólnej liczby ofiar wypadków przy pracy, to wśród ofiar wypadków śmiertelnych –ponad 1/3. Ponadto, w I kwartale 2011 r. województwo lubuskie należało do województw o najwyższym wskaźniku wypadkowości w Polsce.

W konferencji wzięło udział prawie 90 osób (56% to przedstawiciele mikro i małych firm budowlanych - pracownicy służby bhp, inni pracownicy oraz właściciele tych firm) z woj. lubuskiego oraz ościennych.

Zgromadzeni pracodawcy byli przekonywani, że skutecznie prowadzone działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują m.in. zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Tematyka ta jest wiec szczególnie ważna w tym momencie, kiedy większość firm budowlanych przygotowuje się do letniego boomu prac remontowo-budowlanych.

Skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników, m.in. od kultury bezpieczeństwa pracy pracodawców i pracowników. Jednym z elementów kultury bezpieczeństwa pracy jest postawa wobec bezpieczeństwa pracy, której znajomość pozwala przewidywać zachowania pracowników, a jeżeli jest prawidłowa (bezpieczna), przekłada się na niską wartość wskaźnika wypadkowości w przedsiębiorstwie oraz obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. W związku z tym omówienie tematyki prewencji wypadkowej w budownictwie rozpoczęła charakterystyka postaw pracowników budownictwa wobec bezpieczeństwa pracy oraz metod zmiany tych postaw na probezpieczne.  

Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w ramach zadania służb państwowych II etapu programu wieloletniego w małych firmach budowlanych (z wykorzystaniem list kontrolnych) omówiono wybrane aspekty działalności związane z bezpieczeństwem pracy.  

Praktyczne wskazówki dotyczące wpływu bezpiecznych warunków pracy oraz sposobu organizacji pracy na bezpieczeństwo pracy przekazał uczestnikom konferencji przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Omówił okoliczności wypadku przy pracy, w którym ucierpiał pracownik pracujący na rusztowaniu. Natomiast przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego omówił zasady bezpiecznego podnoszenia osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego.

Ważny głos w dyskusji na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości w budownictwie stanowiło omówienie przez członka Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości, obejmujące zarówno sposób organizacji, jak i przeprowadzenia takiej pracy.

Jako kontynuację tematyki zapewniania bezpiecznych warunków oraz bezpiecznej organizacji pracy przedstawiciel Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB z Łodzi omówił zasady doboru oraz prawidłowego użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Przedstawiono elementy systemu powstrzymującego spadanie z wysokości,  systemu uniemożliwiającego rozpoczynanie spadania z wysokości oraz systemu nadawania pozycji podczas pracy na wysokości. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania podzespołów kotwiczących, podzespołów łącząco-amortyzujących oraz podstawowe zasady doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Ponadto przedstawiciele firm PROTEKT oraz Huck Polska Sp. z o.o. zaprezentowali przykłady najnowszych rozwiązania z zakresu sprzętu do pracy na wysokości oraz wykorzystania siatek asekuracyjnych w budownictwie.

Na zakończenie konferencji omówiono zasady realizacji procedur awaryjnych związanych z wypadkami przy pracy w budownictwie, w tym zasady autoratownictwa i ewakuacji z wysokości.

Podsumowanie:
Na zakończenie uczestnicy konferencji udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące jej przebiegu oraz oceny przydatności informacji oraz materiałów, jakie otrzymali. Program konferencji oceniono jako interesujący, a większość uczestników uznała, że zapoznała się z nowymi zagadnieniami oraz tematyką ważną dla prowadzonej działalności. Większość osób oceniła, że udział w konferencji przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, co może wpłynąć na poprawę warunków pracy prawie 1 tys. pracowników.

Dokumentacja fotograficzna konferencji

 
 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP