Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Regionalne Seminarium Bezpieczeństwo Maszyn i Człowieka w Środowisku Pracy

W dniach 28-30 września 2012 r. firma Perfex s.c. Słupski Ośrodek Szkolenia i Usług BHP – P.POŻ zorganizowała w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym RELAKS w Zwartowie Regionalne Seminarium "Bezpieczeństwo Maszyn i Człowieka w Środowisku Pracy".

- „O bezpieczeństwie maszyn trzeba pomyśleć przed! a nie po wypadku” – tymi słowami Prezes oddziału Słupsk OSPS BHP Jarosław Lenkiewicz rozpoczął I-sze Regionalne Seminarium w Zwartowie, obiecując, że oddział będzie cyklicznie organizować tego typu wydarzenia. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawił organizatorów i zaproszonych prelegentów, krótko omówił cele kampanii CIOP-PIB „Prewencja wypadkowa” zaznaczając duże zainteresowanie środowiska bhp i firm, które czynnie włączyły się do kampanii, wspominając, także o branżowych wydawnictwach, które aktywnie wsparły organizatorów propagując na swoich łamach kampanię i uczestników.

W seminarium wziąło udział 41 osób. Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP i Członek Rady Ochrony Pracy Marek Nościusz w swoim wystąpieniu przedstawił zarys historyczny służby bhp w Polsce omawiając ewolucję jej w ciągu prawie 60 lat. Zwrócił uwagę na duży wpływ poziomu odpowiedniej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach na wypadkowość, zaznaczając budowanie więzi miedzy pracownikami służby BHP a pracodawcą i pracownikiem. Następnym prelegentem był znany w Polsce ze swoich publikacji Dariusz Smoliński – rzeczoznawca – biegły sądowy z zakresu BHP, który dość szczegółowo zapoznał uczestników seminarium z wymaganiami prawnymi dotyczącymi użytkowania maszyn, przytaczając liczne wyroki skazujące pracodawców z niedopełnienie obowiązków związanych z użytkowaniem maszyn niedostosowanych do przepisów, które zagrażają pracownikom. Uczestnicy dowiedzieli się, jak w najprostszy sposób dostosować maszyny do wymagań prawnych i zmniejszyć zagrożenia dla pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń technicznych.

Na tym pierwszą część seminarium zakończono i ogłoszono przerwę obiadową, która stała się dyskusją w kuluarach o roli służby bhp w Polsce i przyszłych działań naszego stowarzyszenia mających na celu podniesienie rangi pracownika służby bhp. Rozmawiano m.in. o tym czy będzie abolicja dla behapowców, którzy nie uzupełnią wykształcenia do 1 lipca 2013 r.? Wspomniano też o „czarnych owcach” wśród niezrzeszonych behapowców, którym nie zależy na ograniczaniu wypadkowości tu cytat, jaki usłyszał jeden z uczestników seminarium od innego „niezrzeszonego”… - „jak nie będzie wypadków, to nie będzie postępowań i ja nie zarobię” porównując pracowników służb bhp do adwokata, który nie będzie miał, kogo bronić jak nie będzie przestępstw…

W drugiej części swój wykład poprowadził dr Mirosław Betkowski, który podjął się oceny kosztów wydawanych na ogólnie pojęte bhp podejmując próbę odpowiedzi na pytanie: Koszty bhp w przedsiębiorstwie – strata? czy zysk? Po matematycznym przedstawieniu kosztów, jakie ponosi pracodawca, wskazał liczne przykłady z EU wielkich koncernów, które zainwestowały w zarządzanie bhp poprzez różnego rodzaju plany poprawy, osiągając przy tym korzyści ekonomiczne np. firma Transco zainwestowała 870 tyś. Euro po czterech latach oszczędziła 6,5 mln euro na ograniczeniu wypadków – to jeden z przykładów, które wskazał dr Betkowski. Uczestnicy z niedowierzaniem patrzyli na przedstawione dane. Wskazano również polskie firmy, takie jak „Teofilów”, „KGHM”, które uzyskały korzyści ekonomiczne i poprawę stanu bhp, ale oczywiście w mniejszej skali ekonomicznej.

Trudne zadanie miał członek stowarzyszenia oddziału Słupsk – Specjalista BHP Jan Patyna, który wcielił się w rolę Społecznego Inspektora Pracy, któremu przypadło omówienie pracy SIP-ców i przepisów, jakie obowiązują dla tej grupy. Jego wystąpienie pobudziło zebranych uczestników do dyskusji, co do uprawnień i roli SIP w zakładach pracy. Na zakończenie odbyły się warsztaty z procedury powypadkowej dla Społecznych Inspektorów Pracy, którzy uczestniczyli w seminarium.

Na zakończenie seminarium w imieniu organizatorów Prezes oddziału Słupsk podsumował seminarium, mówiąc o potrzebie organizacji takich seminariów, szkoleń, konferencji, co pozwala propagować bezpieczeństwo i higienę pracy, która jest ważnym elementem w systemie ochrony pracy. Nieskromnie zaznaczył, że jako jedyny oddział OSPS BHP w Polsce włączył Społecznych Inspektorów Pracy do kampanii CIOP-PIB „Prewencja wypadkowa” Wszyscy uczestnicy dostali materiały edukacyjne i propagujące prewencję wypadkową, także promocyjne wydania największych wydawnictw w Polsce – patronów medialnych naszego seminarium w Zwartowie.

OSPS BHP Słupsk, Koszalin
PERFEX S.C.

Dokumentacja fotograficzna seminarium

 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP