Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Prewencja wypadkowa w Ostrołece

Co roku w EU ponad 5500 osób traci życie wskutek wypadków w miejscu pracy (wg Eurostat), 159 000 osób umiera rocznie w wyniku chorób zawodowych (wg MOP). Zapewne wiele z tych osób udałoby się uratować, gdyby przewidziano zagrożenia i wdrożono racjonalne  środki bezpieczeństwa, które byłyby surowo przestrzegane!  Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto promować bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.

Istotne znaczenie ma partycypowanie i analiza różnych aspektów pracy w celu zidentyfikowania zagrożeń mogących wystąpić nagle lub po upływie dłuższego czasu, a także podjęcie działań w celu ich wyeliminowania lub zmniejszenia.  To jest podstawą europejskiego podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (podstawowe zasady prewencji – określone w Dyrektywie Rady 89/391/EWG)

W celu realizacji działań w ramach kampanii „Prewencja wypadkowa” powołane zostało Partnerstwo, w skład którego wchodzą:

1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT NOT
Rada Regionalna w Ostrołęce


2. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
Oddział w Ostrołęce


3. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie

4. ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

5. Stora Enso Poland S.A. Zakład w Ostrołęce


Na zdjęciu członkowie Zespołu Koordynacyjnego „Partnerstwo dla prewencji wypadkowej” (od lewej): P.Bobowski (Stora Enso Poland S.A.), K.Łoniewski (FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce), M.Wilemska (OIP w Warszawie, o/Ostrołęka), W.Zając (MOIIB/FSNT NOT Ostrołęka), A.Nitecki (Stora Enso Poland S.A.), M.Wargacki (Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.).

Siedziba Zespołu koordynującego:
Dom Technika NOT w Ostrołęce (siedziba Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce)
ul. Mazowiecka 6, 07-410 OSTROŁĘKA
tel. 29/764-58-58, e-mail:not@notostroleka.pl


Działania organizowane w ramach kampanii przez firmy należace do Partnerstwa:

Działania promocyjne:
 • Biuletyn Informacyjny NOT „Pomysł na biznes” - artykuły dotyczące:
  • kampanii „Prewencja wypadkowa”;
  • bezpieczna eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;
 • „Inżynier Mazowsza” - artykuły dotyczące:
  • kampanii „Prewencja wypadkowa”
  • bezpieczeństwa pracy na budowie;
 • „newsin” wydawnictwo wewnętrzne Stora Enso Poland S.A. - artykuły dotyczące:
  • kampanii „Prewencja wypadkowa”;
  • bezpiecznej współpracy wykonawców robót budowlanych;
 • Informacja o kampanii „Prewencja wypadkowa” na stronach internetowych członków Partnerstwa.
 • Zakładki na stronach internetowych członków Partnerstwa do http://www.ciop.pl/27021.html.
 • Przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych kampanii członkom organizacji i uczestnikom szkoleń organizowanych przez Radę Regionalną FSNT NOT w Ostrołęce oraz MOIIB w Warszawie (a także biurach terenowych w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach).
 • Popularyzacja materiałów promocyjno-informacyjnych PIP, CIOP-PIB;
 • Promowanie kampanii poprzez zamieszczenie logo kampanii na stronach internetowych Partnerów wraz z odesłaniem do strony internetowej kampanii www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa, http://www.ciop.pl/27021.html.
 • Stojaki z materiałami promocyjno-informacyjnymi w siedzibach Partnerów;
 • Wystawa prac fotograficznych.

Działania edukacyjne:
 • Prezentacja filmów z serii NAPO z komentarzem wykładowcy na szkoleniach organizowanych przez Radę Regionalną FSNT NOT oraz MOIIB;
 • Prezentacja .ppt aspektów społeczno-ekonomicznych związanych ze środowiskiem pracy.
 • Seminarium „Ryzyko zawodowe związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych” – Dom Technika NOT w Ostrołęce – wrzesień 2012 r.
 • Seminarium „Bezpieczeństwo pracy na budowie – praca na wysokości” – Dom Technika NOT w Ostrołęce – 14 maja 2012 r. godz. 16:00;
 • Seminarium „Bezpieczeństwo pracy na budowie – plac budowy” – Dom Technika NOT w Ostrołęce – 28 maja 2012 r. godz. 16:00;
 • Seminarium „Bezpieczeństwo pracy na budowie – praca w wykopach” – Dom Technika NOT w Ostrołęce – 11 czerwca 2012 r. godz. 16:00;
 • Warsztaty z instruktażem dla użytkowników środków chroniących przed upadkiem z wysokości – Dom Technika NOT w Ostrołęce – 25 czerwca 2012 r. godz. 16:00;
 • Prezentacja „dobrych praktyk z zakresu bhp” – wrzesień 2012 r.;
  • Wizyty techniczne w przedsiębiorstwach – październik 2012 r.;
 • Piknik edukacyjny połączony ze szkoleniem „Pierwsza pomoc przedlekarska” – piknik zorganizowany w miejscowości Krutyń połączony ze spływem kajakowym po rzece Krutyni.  Organizatorzy: MOIIB i Rada Regionalna FSNT NOT (w Ostrołęce) z udziałem PIP (Oddział Ostrołęka), ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA i STORA ENSO Poland SA. Zajęcia:
  • sierpień br. zajęcia praktyczne/warsztaty „Pierwsza pomoc przedlekarska”,
  • sierpień br. prelekcja nt. „Wyroby budowlane, bezpieczeństwo ich stosowania - zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych”.

Konkurs fotograficzny: „Bezpieczna praca popłaca” / czerwiec – październik 2012 r.

Cykl spotkań Inspektorów BHP z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A . z dziećmi ze szkół podstawowych - więcej informacji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP