Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

JAKIE DZIAŁANIA ORGANIZOWAĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ:
"PREWENCJA WYPADKOWA"

W ramach kampanii zapraszamy do organizowania lub współorganizowania (jako partnerzy kampanii):

1. Konferencji  otwartych (bezpłatnych, dla wszystkich zainteresowanych)
2. Konferencji dla wybranej, określonej grupy pracowników lub pracodawców
3. Seminariów, szkoleń, pogadanek lub wykładów dla pracowników
4. Seminariów lub szkoleń dla przedstawicieli podwykonawców

Wyniki oceny skuteczności kampanii społecznej 2011 wykazały, że uczestnicy konferencji najlepiej oceniali prezentacje dobrych praktyk z zakresu bhp, dlatego przy organizacji kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa” należy zadbać o włączanie do programów  konferencji i seminariów takich wystąpień.

W miarę możliwości programy konferencji i seminariów powinny być także uzupełniane o wizyty techniczne w przedsiębiorstwach.

5. Warsztatów dla pracowników
6. Rozmów z pracownikami bezpośrednio na stanowiskach pracy
7. Konkursów z nagrodami, np.:
   -  konkursu wiedzy
   -  konkursu fotograficznego
   -  konkursu na plakat kampanii “Prewencja wypadkowa”
   -  konkursu na hasło kampanii “Prewencja wypadkowa”
   -  konkursu plastycznego dla dzieci (lub dzieci pracowników)
Innych autorskich przedsięwzięć z zakresu prewencji wypadkowej

W ramach kampanii zapraszamy także do:

8. Upowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii
    wśród pracowników
9. Upowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii
    wśród klientów
10. Opracowywania i wydania własnych materiałów informacyjnych
     kampanii społecznej (w uzgodnieniu z organizatorami kampanii)
11. Promowania kampanii - poprzez zamieszczenia logo kampanii na swojej stronie
    internetowej wraz z odesłaniem do strony internetowej kampanii
    www.ciop.pl/prewencja_wypadkowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP