Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp


Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”Przedsiębiorstwo WSK „PZL-Rzeszów“ S.A.  gościło 16 marca br. uczestników konferencji poświęconej  poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach koordynowanej przez CIOP-PIB informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, a było  jednym z wielu kampanijnych wydarzeń  – seminariów, konferencji i szkoleń  – zaplanowanych na ten rok.

Jednym z kilkunastu  partnerów kampanii  jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/Rzeszów, które we współpracy z WSK „PZL-Rzeszów“ S.A.  wniosło wkład nie tylko do organizacji  samej konferencji, ale także umożliwiło  wizytę techniczną  w zakładach. Kilkadziesiąt  osób, zgromadzonych w sali konferencyjnej rzeszowskich zakładów, miało możliwość wysłuchania zarówno  informacji na temat specyfiki systemu bezpieczeństwa pracy w PZL Rzeszów, jak i zapoznania się z ogólną sytuacją  w  obszarze bhp w zakładach obróbki metalu okręgu rzeszowskiego, a także z problematyką dotyczącą oceny ryzyka zawodowego w tej gałęzi przemysłu. Związane z tematyką konferencji  prelekcje zaprezentowali też specjaliści z CIOP-PIB.  Uczestnicy spotkania  mogli zatem uzyskać pogląd na najistotniejsze zagadnienia zarówno w skali makro, jak i na poziomie zakładu, a założenia teoretyczne były przenoszone na przykłady codziennej zakładowej praktyki.

Wszystko to, zdaniem pomysłodawców i realizatorów kampanii, powinno  w sposób efektywny służyć realizacji jej celów, tj. przede wszystkim zwiększaniu świadomości pracodawców i pracowników na temat zagrożeń i wypadków  w środowisku pracy, a także wzbogacaniu wiedzy z zakresu przeciwdziałania im oraz skutecznej ochrony. Przedstawiciele środowiska służby bhp wskazywali także na  problemy tej grupy zawodowej, mające przełożenie na ogólne bezpieczeństwo pracy – Marek Nościusz, prezes OSPS BHP wymienił w tym kontekście  przede wszystkim zbyt małą liczbę specjalistów ds. bhp w branżach o wysokim stopniu ryzyka,  a także brak specjalizacji wśród nich, bowiem  tylko wiedza szczegółowa, specjalistyczna pozwala na skuteczną prewencję i dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy.  Z kolei Jan Biardzki, członek Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, zwrócił uwagę  na szczególnie trudną sytuację małych zakładów  w aspekcie należytej dbałości o poziom bezpieczeństwa pracy, co jest  spowodowane zarówno trudnościami ekonomicznymi, jak i niedostatkiem wiedzy, koniecznej chociażby do właściwej oceny ryzyka zawodowego.

Sama obecność i największa nawet czujność służby bhp nie jest jednak w stanie zapobiec wszystkim nieszczęściom. Do świadomości pracowników trzeba ciągle starać się dotrzeć wszelkimi drogami, a działań uświadamiających nigdy dość – o prawdziwości tego stwierdzenia można się było przekonać po wysłuchaniu  prezentacji  Jerzego Pasa, zastępcy  Okręgowego Inspektora Pracy w  Rzeszowie. Ilustrowane zdjęciami przykłady wypadków, które wydarzyły się w zakładach obróbki metalu w okręgu rzeszowskim, działały mocno na wyobraźnię. Wszystkie te tragiczne zdarzenia, takie jak obcięcie palców na pile taśmowej, czy przygniecenie rulonem blachy nie wydarzyłyby się, gdyby nie nieuwaga pracownika, a czasem świadome lekceważenie przez niego przepisów bhp. Ciągle jednak u wielu z nich  zwycięża przekonanie, że  dana czynność powinna być wykonana   wygodnie, jak najszybciej i bez „zbędnych komplikacji”, czyli np. bez użycia osłon.

Z  raportem OIP Rzeszów korespondowała prelekcja na temat  obchodzenia  przez pracowników urządzeń ochronnych, przygotowana przez Agatę Latałę z Pracowni Elektronicznych Systemów Ochronnych  CIOP-PIB. Jak się okazuje, owo obchodzenie, czyli nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami postepowanie polegające na ograniczaniu skuteczności urządzeń ochronnych jest  istotną przyczyną wypadków przy pracy nie tylko w Polsce  – np. w Niemczech powoduje aż  25% z nich. Zdejmowanie osłon, blokowanie i urządzeń ryglujących, wyłączanie blokad  powodowane jest  tym, że dane urządzanie ochronne utrudnia w ocenie pracownika  proces pracy. W CIOP-PIB realizowany jest obecnie projekt,  w ramach którego opracowane będą  zasady zapobiegania obchodzeniu urządzeń ochronnych. Pierwsze wnioski z badań pozwalają stwierdzić, że  im większą „korzyść”, czyli np.  skrócenie czasu pracy  odnoszą pracownicy z unikania urządzeń ochronnych, tym bardziej prawdopodobne, że taka sytuacja  będzie miała miejsce. Należy o tym myśleć już na etapie projektowania czy instalacji urządzeń ochronnych na maszynach, a podczas okresowych kontroli  uwzględniać  duże prawdopodobieństwo takich zachowań pracowników.

W działaniach promujących właściwe zachowania w pracy, w  szkoleniach, a także w samej nauce zawodu mogą być z powodzeniem wykorzystywane nowoczesne komputerowe narzędzia edukacyjne. Są to m.in. wizualizacje zdarzeń wypadkowych, występujących  przy użytkowaniu takich maszyn, jak frezarka, pilarka taśmowa i tarczowa, tokarka, wiertarka i szlifierka oraz prasa mechaniczna, opracowane w CIOP-PIB. Prezentując przykłady  wizualizacji  Dariusz Kalwasiński z Pracowni Technik Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu  podkreślił, że   chodzi nie tylko o podniesienie atrakcyjności wykładów: oglądanie animacji  uświadamia osobom szkolonym możliwość wydarzenia się wypadku podczas  wykonywania typowych czynności na stanowisku pracy. Z powodzeniem stosowane są również narzędzia do interaktywnej obsługi maszyn oraz symulatory – zauważono np., że operatorzy wózków podnośnikowych, szkoleni  z wykorzystaniem symulatora, łatwiej wykonują manewry w czasie rzeczywistej  jazdy wózkiem, a także popełniają  mniej błędów.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy  spotkał się wykład Andrzeja Pawlaka z Pracowni Promieniowania Optycznego CIOP-PIB na temat zagrożenia promieniowaniem optycznym emitowanym przez sztuczne źródło. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 150-200 tys. pracowników narażonych na to promieniowanie. Zarówno promieniowanie widzialne, jak i ultrafiolet oraz podczerwień mają różne skutki szkodliwe dla oczu i skóry. Ocena tego zagrożenia jest w zakładach obróbki metalu sprawą niezwykłej wagi ze względu na jego występowanie na wielu stanowiskach pracy, np.  w takich procesach technologicznych, jak spawanie łukowe czy cięcie tlenowe. Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. nie tylko identyfikacja źródeł promieniowania, ale także ustalenie poziomu promieniowania i poziomu ekspozycji, a w przypadku przekroczenia MDE (maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji) – ustalenie przyczyny tych przekroczeń i podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych oraz zapobiegawczych. Ta skomplikowana problematyka wymaga szczególnej uwagi na terenie zakładu pracy, bowiem prawidłowe wyznaczenie poziomu ekspozycji jest warunkiem zapewnienia  pracownikom należytej ochrony zdrowia.

Przedstawione podczas rzeszowskiej konferencji rozwiązania organizacyjne i techniczne zostały przyjęte z dużą uwagą, wszyscy bowiem, których zainteresował jej temat zdają  sobie sprawę, że obszar ochrony zdrowia  w pracy stale ewoluuje i rozwija się wraz ze zmianą naszego otoczenia  – także środowiska pracy.

Uczestnicy wystawy towarzyszącej konferencji:

- Bata Industrials
Specjalistyczny oddział największego światowego producenta obuwia, Bata Shoe Organisation. Firma produkuje wysokiej jakości  obuwie ochronne w oparciu zarówno o ponad stuletnie doświadczenie jak i nowoczesne materiały i technologie wsparte aktualną wiedzą z zakresu kinetyki i higieny.
- Boxmet Medical Sp. z o.o.
Producent i dystrybutor elementów systmu bezpieczeństwa w przemyśle, m.in. przenośnych zestawów pierwszej pomocy i punktów pierwszej pomocy.
- GASPOŻ Gaśnice i artykuły BHP - Serwis sprzętu p.poż.
Firma zajmuje się głównie konserwacją i naprawą gaśnic. Prowadzi też sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego, art. BHP.
Prezentacja: zabezpieczenia i ochrona przeciwpożarowa

- KFB Polska Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie: optymalizacji istniejących rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych, doradztwa technicznego na etapie projektowania i wytworzenia nowego produktu oraz przeprowadzania kompleksowych analiz na poziomie produktu.
Prezentacja podczas konferencji - dot. analizy i redukcji hałasu, głównie przy pomocy kamery akustycznej

- MAPA PROFESSIONNEL
Producent rękawic: jednorazowych, szczelnych, chemoodpornych, o wysokim stopniu manualności, antyprzecięciowych, termoodpornych, biologicznych, do środowania w środowisku krytycznym oraz rękawic do ogólnego stosowania
- P.H.T. SUPON Sp. z o.o.
Firma zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem przedsiębiorstw w sprzęt przeciwpożarowy, a także produkty zapewniające bezpieczeństwo człowieka w miejscu pracy.
Prezentacja podczas konferencji - odzież i środki ochrony indywidualnej

Dokumentacja fotograficzna konferencji:

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP