Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Regionalne konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”

W dniu 18 października 2012 r. w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”, która została zorganizowana przez CIOP-PIB, UDT oraz Ośrodek Szkolenia Technicznego  z Wałbrzycha.

Według danych GUS za I połowę 2012 r. w województwie dolnośląskim została odnotowana największa liczba wypadków przy pracy w stosunku do liczby pracujących. Wskaźnik wypadkowości wyniósł tam 5,01 i był najwyższy ze wskaźników odnotowanych w Polsce (średnia w Polsce to 3,43). Celem konferencji była zmiana tego stanu rzeczy poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych metod eksploatacji maszyn i urządzeń.

Podczas konferencji omówiono: przepisy prawne użytkowania maszyn i urządzeń, zasady organizacji bezpiecznej pracy, spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, problemy firmy świadczącej usługi bhp w zakładach pracy w związku z eksploatacją maszyn i urządzeń,  zapobieganie awariom maszyn w Toyota Motor Manufacturing Poland oraz ocena dostosowania do wymagań minimalnych i zasadniczych maszyn do obróbki metali.  Ponadto przedstawiono wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania wyposażenia elektrycznego oraz wymagania związane z prowadzeniem okresowych kontroli wyposażenia ochronnego.

Na zakończenie spotkania, podczas dyskusji „okrągłego stołu” organizatorzy konferencji i zaproszeni goście rozmawiali na temat potrzeby zakładów pracy w zakresie eksploatacja maszyn i urządzeń.

Dokumentacja fotograficzna konferencji:

 
 
 
 
 


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP