Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Inauguracja kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa” w Stabilator Sp. z o.o.

W dniu 6 lutego 2012 r. w siedzibie firmy budowlanej Stabilator sp. z o.o. w Gdańsku odbyła się inauguracja nowej  Kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”.

Stabilator Sp. z o.o. mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych  i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, od wielu lat aktywnie uczestniczy  w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy działającym przy CIOP-PIB.

Firma, która była partnerem poprzedniej kampanii, również w tym roku chce aktywnie włączyć się do kampanii, której celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. W seminarium uczestniczyło 40 osób, inauguracji dokonał Prezes Zarządu Hubert Matulewicz, przedstawiono cele, założenia i korzyści z udziału w Kampanii. Podkreślono, że „Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Następnie członek Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB Mariusz Butowski przedstawił uczestnikom seminarium prezentacje pt. „Posiłki i napoje profilaktyczne w budownictwie”. Temat prezentacji został „wywołany” artykułem opublikowanym w styczniowym numerze ATEST-u.

Seminarium zakończyło się dyskusją, która pokazała celowość takich spotkań oraz konieczność organizowania kolejnych.

Autor: Mariusz Butowski

 

 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP