Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Piknik Edukacyjny
"PREWENCJA WYPADKOWA - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"Pokaz bezpiecznego zatrzymania osób niebezpiecznych (zorganizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie), pokazów ewakuacji z zadymionego pomieszczenia (zorganizowany przez BeHaPoż z Gorzowa Wlkp.), czy pokaz prawidłowej obsługi wózka widłowego (przeprowadzony przez Truck Motor Bis Wózki Widłowe) to tylko niektóre z elementów programu pikniku edukacyjnego "Prewencja wypadkowa-Kultura bezpieczeństwa", który odbył się w dniu 7 września 2012 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Okręgowa Inspekcja Pracy z Olsztyna  oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Patronat nad piknikiem edukacyjnym objęli:
- Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
- Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego
- Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Patronat Honorowy:
- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Wojewoda Warmińsko Mazurski.Piknik wpisywał się w plan działań podejmowanych w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa“ koordynowanej przez CIOP-PIB, Warmińsko – Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków Przy Pracy na lata 2010-2012, wdrażanej przez Okręgowy Inspektorat pracy w Olsztynie oraz programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Część wystawienniczą poprzedziła konferencja  w auli  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w której uczestniczyło ok. 200 osób, w trakcie której prelegenci przedstawiali swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i dzielili się pomysłami mającym zwiększyć ich skuteczność.

Otwierająca konferencję Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPS BHP Oddział w Olsztynie wspominała o niemal 60-letniej historii służby bhp i sięgającej lat 20. ub. w. historii inspekcji pracy. W 1928 r. został też ustanowiony medal za długoletnią służbę i takie właśnie złote medale uroczyście wręczył kilku zasłużonym na polu bhp osobom w imieniu Prezydenta RP wicewojewoda warmińsko-mazurski, Jan Maścianica. Medale otrzymali: Bogdan Korowaj, Stanisław Rynkiewicz, Andrzej Urbaniak, Małgorzata Wojciechowska, Józef Zabulewicz, Iwona Zając.

Zgromadzeni licznie na sali przedstawiciele  stowarzyszeń, organizacji związkowych, organizacji pracodawców, urzędów i instytucji  wysłuchali wystąpienia Marka W. Zawieski, z-cy dyr. CIOP-PIB, który scharakteryzował program wieloletni  „Poprawa bezpieczeństwa i  warunków pracy”, zwracając szczególną uwagę  na rolę przedsiębiorstw w prowadzeniu prewencji wypadkowej. Agnieszka Szczygielska z CIOP-PIB, koordynatorka kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, przybliżyła cele tej kampanii, realizowane od początku roku  poprzez  30 przedsięwzięć o charakterze promocyjno-edukacyjnym, co byłoby niemożliwe bez prawie 40 partnerów. Kultura bezpieczeństwa – bo to od niej zależy, ujmując problem skrótowo, czy pracownicy pracują bezpiecznie – musi być wszak budowana we współdziałaniu. Dlatego tak cenne jest włączanie się  do tych działań propagujących pożądane zachowania nowych organizacji, wśród nich szczególnie ciepło powitanego Oddziału Warmińsko-Mazurskiego  Straży Granicznej.

Również kolejni prelegenci, m.in. Krzysztof Kowalik, dyr. Departamentu Prewencji i Promocji w GIP, podkreślali rolę partnerów, także społecznych w działalności prewencyjnej. Z kolei Tomasz Gosiewski, dyr. Oddziału UDT w Olsztynie, przybliżył działania reprezentowanej przez siebie instytucji w zapewnianiu bezpieczeństwa technicznego. W wystąpieniu Marka Wójciaka, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie pojawiła się kwestia korelacji między liczbą wypadków przy pracy a poziomem kultury bezpieczeństwa pracy.

Nagrodzono laureatów konkursu plastycznego pn. „Działania zapobiegające wypadkom przy pracy” , którzy otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez UDT z Olsztyna, CIOP-PIB i OSPS BHP, a także nauczycieli z regionu warmińsko-mazurskiego za wdrażanie programu „Kultura bezpieczeństwa”.

Konferencja uświadomiła, jak wiele instytucji i organizacji zajmuje się różnymi aspektami poprawy warunków pracy, dla wielu z nich jest to wręcz podstawowa misja, a jednak ciągle tak wiele jest na tym polu do zrobienia.

Na terenie campusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanęły 34 stoiska wystawiennicze, z których większość miała dla odwiedzających  ciekawe propozycje, łączące walory edukacyjne z rozrywkowymi. Na stoiskach wystawców uczestnicy pikniku mogli brać udział w konkursach edukacyjnych. Firmy BOXMET MEDICAL Sp z o.o. oraz SUPREX Olsztyn przygotowały konkurs udzielania pierwszej pomocy, MSA SAFETY - konkursy wiedzy o BHP dla amatorów oraz dla profesjonalistów, GAZ-SYSTEM S.A - konkurs „Przejdź bezpiecznie  trasą gazociągu”, EUROSOFT Sp z o.o.- konkurs doboru środków ochrony indywidualnej. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przygotował na piknik  wystrzałową prezentację  – w dosłownym sensie tego słowa, bo chętni mogli wypróbować  broń będącą  na wyposażeniu tej służby. Straż Graniczna zaprezentowała też swoją chlubę: pojazd obserwacyjny najnowszej generacji, wykorzystywany do obserwacji zewnętrznej  granicy Unii Europejskiej, czyli wschodniej granicy naszego państwa. Z kolei na stoisku firmy Team Prevent  można było empirycznie doświadczyć,  jak alkohol zaburza nasze możliwości psychofizyczne:  równowagę,  widzenie,  precyzję ruchów.

Także stoisko CIOP-PIB cieszyło się  wielkim zainteresowaniem, a to ze względu  na prezentowane tam urządzenie do pomiaru ścisku dłoni. Nie brakowało chętnych do sprawdzenia swoich możliwości i bicia rekordów, rejestrowanych oddzielnie dla kobiet  i mężczyzn.

Na pikniku  można było poza tym obejrzeć produkty z asortymentu środków ochrony indywidualnej,  a  sprawdzić się w konkursach wiedzy oraz  zapoznać się z  przykładami dobrych praktyk bhp z zakresu  prewencji wypadkowej, prezentowanymi w namiocie wykładowym m.in. przez przedstawicieli UDT z Olsztyna, czy członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy takich, jak: Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, Gaz- System S.A, Michelin Polska S.A. czy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. NA pikniku nie zabrakło także Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Olsztyna aktywnie uczestniczy w „Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012”.  Specjalnie z okazji pikniku promującego bezpieczne warunki pracy stoisko przygotowali leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn. Pracownicy Nadleśnictwa Olsztyn, zadbali o to, by każdy, kto przyszedł na piknik dobrze się bawił, biorąc udział w przygotowanych przez nich konkursach.  Branżę leśną reprezentował ponadto Zakład Usług Leśnych Pana Jacka Borcuna. To firma, która wygrała drugą edycję organizowanego przez RDLP w Olsztynie i olsztyński Okręgowy Inspektorat Pracy konkursu „Bezpieczny Las”.

W trakcie pikniku zaprezentowano pokaz montażu rusztowań budowlanych (organizator: RAMIRENT S.A.), pokaz bezpiecznego spawania i prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej (PROCURATOR BHP Sp z o.o.oraz EXPOM S.A.),  pokaz montażu siatek bezpieczeństwa (HUCK POLSKA S.A.), pokaz bezpiecznego montażu i demontażu szalunków (organizator: Firma KOPRAS).

Uczestnicy pikniku mogli także skorzystać z porad ekspertów: Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

ściagnij katalog wystawców ...

W pikniku wzięła również udział dwudziestoosobowa grupa młodzieży Hufca 14-6 w Olsztynie. W części przedpołudniowej uczestnicy pikniku wysłuchali wielu ciekawych wystąpień z zakresy prewencji wypadkowej. W części popołudniowej szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży OHP cieszyły się stoiska olsztyńskich firm, a także pokazy prawidłowego montażu rusztowań budowlanych, bezpiecznego użytkowania wózków widłowych, umiejętności zatrzymywania osób niebezpiecznych, a zwłaszcza symulacja ewakuacji z zadymionego pomieszczenia (BeHaPoż z Gorzowa Wlkp.). Uczestnicy hufca wzięli również udział konkursie wiedzy z zakresu BHP.

Dokumentacja fotograficzna pikniku

   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP