Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej

W dniu 16 kwietnia bieżącego roku w siedzibie GAZ SYSTEM S.A. w Warszawie odbyło się seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej poświęcone wymaganiom stawianym środkom ochrony indywidualnej i odzieży roboczej przeznaczonych do stosowania podczas wykonywania prac w strefach zagrożenia wybuchem.
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, reprezentujących m.in.:
- PPUiH ARIS
- ANSELL HEALTHCARE EUROPE
- ODZIEŻ ROBOCZA
- ARTEX
- EUROSOFT
- ROBOD S.A.
- PW KRYSTAIN SP. Z O.O.
- HONEYWELL
- BATA INDUSTRIALS.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, która jest koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Miało na celu omówienie:
- warunków pracy oraz zagrożeń występujących w strefach zagrożenia wybuchem
- wymagań stawianych dostawcom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej
- wymagań dla odzieży, rękawic i obuwia przeznaczonych do prac w strefach zagrożenia wybuchem

Ponadto celem spotkania było ukazanie przedstawicielom firm będących dostawcami i dystrybutorami środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wymagań stawianych przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz zapoznanie z zasobami i sposobem udzielania zamówień w Spółce.

Pierwszym elementem programu seminarium było przedstawienie uczestnikom, przez Pełnomocnika ds. BHP Pana Pawła Mońkę, profilu działalności i strategii firmy, jej kluczowych zadań oraz warunków pracy i zagrożeń jakie w niej występują.

Omówiona została tabela odzieżowa, a także cały proces i plany zakupowe. Podkreślony został fakt, iż GAZ-SYSTEM S.A. jest Spółką, zaangażowaną w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez umiejętne pokierowanie procesem doboru, zakupu, dystrybucji i użytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Kolejną część seminarium poprowadziły dr Agnieszka Kurczewska i mgr inż. Agnieszka Stefko z CIOP-PIB. Prezentację rozpoczęto od wprowadzenia w podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Następnie zostały omówione kategorie środków ochrony indywidualnej na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG oraz procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej o prostej, pośredniej i złożonej konstrukcji.

Tematem, który zainteresował uczestników oraz wywołał dyskusję było oznakowanie wyrobów, a w szczególności rękawic, znakiem CE. W tym miejscu poświęcono także czas na przypomnienie różnic pomiędzy odzieżą ochronną, a roboczą.

Ważnym elementem programu było przedstawienie kwestii antystatyczności odzieży ochronnej,  jako warunku koniecznego do zabezpieczenia w strefie zagrożenia wybuchem, bowiem zgodnie z Dyrektywą Atex 137 w przestrzeni zagrożonej wybuchem należy wyeliminować wszystkie potencjalne źródła zapłonu, w tym źródła elektryczności statycznej.

Normatywy dotyczące odzieży ochronnej antyelektrostatycznej były kolejnym aspektem poruszonym przez przedstawicieli CIOP-PIB – Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi. Przedstawiono wymagania wobec konstrukcji i oznakowania odzieży używanej w strefie zagrożenia wybuchem według normy PN-EN 1149-5:2009 oraz metody badania materiałów odzieżowych i ich konserwację.

Końcową część wystąpień poświęcono rękawicom i obuwiu, jakie są stosowane na stanowiskach pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz praktyczne wskazówki w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

Dyskusja prowadzona podczas całego seminarium dowiodła konieczności zorganizowania takiego spotkania. Przedstawiciele obecnych firm mogli na forum zadać pytania dotyczące wymagań stawianych przez GAZ-SYSTEM S.A. z zakresu stosowanych przez nich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Ściągnij program seminarium (.doc)

Dokumentacja fotograficzna spotkania:

 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP