Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Działania firmy "DMF Sp. z o.o." sp.k. w ramach kampanii społecznej  

Spółka DMF (wcześniej KLER) działa od 1973 roku. W oparciu o najlepsze tradycje rzemiosła rozwinęła się z małego warsztatu rzemieślniczego w firmę produkującą meble wypoczynkowe. Mottem zawodowym założyciela firmy było i jest zamiłowanie do perfekcji, co od blisko 40 lat z sukcesem wpaja członkom swojego zespołu. Obecnie firma zatrudnia około 400 pracowników.

Celem działań zaplanowanych przez Spółkę DMF w ramach kampanii będzie ograniczenie zagrożeń występujących podczas obróbki drewna oraz zmniejszenie wypadkowość w tych obszarach.

Planowane działania:
  • Warsztaty praktyczne dla wszystkich pracowników w zakresie przybliżania wiedzy i umiejętności wykonywania poszczególnych operacji procesu technologicznego
  • Powołanie grup roboczych dla procesów: stolarskiego i tapicerskiego z udziałem pracowników bezpośrednio produkcyjnych, celem dokonania weryfikacji występuących zagrożeń oraz ijęcia ich w Karcie Oceny Ryzyka Zawodowego
  • Propagowanie bezpiecznych metod pracy przy uzyciu narzędzi ręcznych, ręcznych o napędzie elektrycznym, pneumatycznym oraz maszyn stacjonarnych - podczas prowadzonych szkoleń okresowych BHP
  • Zaprowadzenie na wydziałach produkcyjnych REJESTRU POTENCJALNYCH ZDARZEŃ WYPADKOWYCH
  • Bieżące monitorowanie sposobu prowadzenia INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO przez osoby wyznaczone do jego prowadzenia ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń środowiska pracy
  • Prowadzenie cyklicznych rozmów z pracownikami na stanowiskach pracy szczególnie tam, gdzie występuje duże zagrożenie zwiążane z realizacją procesu produkcyjnego
  • Popularyzacja bezpiecznych metod pracy poprzez: udział pracowników w konkursie pt.: "Pracuje bezpiecznie" oraz konkursie na plakat o tematyce wypadkowej.

Zrealizowane działania:
  • Powołane grupy robocze dla procesów stolarskiego i tapicerskiego zakończyły weryfikację występujących zagrożeń, które sukcesywnie będą wprowadzane do Kart Oceny Ryzyka zawodowego. Z podsumowania powstał dokument pt. "INFORMACJA Z DOKONANEJ WERYFIKACJI WYSTEPUJACYCH ZAGROŻEŃ W PROCESACH PRODUKCYJNYCH " - podpisany przez członków zespołów .
  • Na każdym wydziale zaprowadzono "REJESTR POTENCJALNYCH ZDARZEŃ WYPADKOWYCH”, w którym to będą zapisywane niebezpieczne zdarzenia, związane z wykonywaną praca, podczas której nie dochodzi do urazów lub pogorszenia zdrowia .
  • Pracownicy zostali poinformowani o możliwości udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej pt. „PRACUJ BEZPIECZNIE”.   Do końca czerwca będą przyjmowane pomysły .

Zarząd "DFM" jako partner kampanii społecznej 2012 rozważa możliwość zorganizowania seminarium w środowisku stolarskim /DOBRODZIEŃSKIM/ na temat „OBRÓBKA DREWNA WCZORAJ I DZIŚ”

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP