Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne

Konferencje i seminaria krajowe i międzynarodowe 2012

XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.:  "Przywództwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”
13-14 listopada 2012 r., Legnica

Konferncja jest przenaczona dla przedstawicieli przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Podczas konferencji w sposób usystematyzowany zostanie zaprezentowana problematyka przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz behawioralne podejście do przywództwa w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji ...ODBYŁY SIĘ:


Seminarium inaugurujące kampanię społeczną 2012 „Prewencja wypadkowa” w Stabilator Sp. z o.o.
6 luty 2012 r., GdańskSeminarium zostało zorganizowane przez Stabilator Sp. z o.o. w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminarium

Seminarium pt. "Aspekty bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej"
16 luty 2012 r., PoznańSeminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminarium

Seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie”
17 luty 2012 r., GdańskSeminarium zostało zorganizowane przez Zakład Usługowy BUTOWSKI (członek Sieci Ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB) oraz Stabilator sp.z o.o. (Lider Bezpiecznej Pracy przy CIOP-PIB) w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminarium

Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości
24 luty 2012 r., BartoszyceSzkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych w Bartoszycach w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o szkoleniu

Seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”
15 marca 2012 r., Gaz-System S.A. Oddział w TarnowieSeminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A.  w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminarium

Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”
16 marca 2012 r., RzeszówKonferencja została zorganizowana przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Odział w Rzeszowie, WSK „PZL-Rzeszów” S.A. przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o konferencji

Seminarium: „Ograniczanie wypadków przy pracy”
22 marca 2012 r., OlsztynSeminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy oraz Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków Przy Pracy realizowanej przez OIP w Olsztynie. .

Więcej informacji o konferencji

Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”
30 marca 2012 r., Zielona GóraKonferencja została zorganizowana przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Oddział w Zielonej Górze, we współpracy z OIP Zielona Góra oraz Urzędem Dozoru Technicznego w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o konferencji

Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej
16 kwietnia 2012 r., Gaz-System S.A., WarszawaSeminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminariumKonferencja modułowa: „Partnerstwo dla prewencji” i „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”

W drugim dniu XXI. Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012 w Poznaniu, w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się konferencja modułowa pt.: „Partnerstwo dla prewencji” i „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”.

Pierwszy moduł konferencji został zorganizowany w ramach Europejskiej kampanii informacyjnej 2012-2013 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY DOTYCZY KAŻDEGO. JEST DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY.

W programie konferencji:

 • Europejska kampania informacyjna pn. Partnerstwo dla prewencji
 • Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 • Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Kształtowanie komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Rola prewencji w przemyśle petrochemicznym
 • Zagrożenia poważną awarią przemysłową w magazynach niebezpiecznych towarów chemicznych
 • Wzorcowe praktyki magazynowe
 • ADR - europejskie przepisy o bezpieczeństwie w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych.

Seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”
26 kwietnia 2012 r., GAZ-SYSTEM S.A., Oddział PoznańSeminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o seminarium

II Ogólnopolska konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy przy dystrybucji i przesyle gazu pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie"
23-24 maja 2012 r., Hotel Zamkowy w KrasiczynieKonferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o konferencji

IV Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji – Współpraca warunkiem bezpieczeństwa wyrobów
W dniach 26-28 czerwca 2012 roku w Helsinkach (Espoo odbyła się IV Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji)


Konferencja pt.: "Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”
28 sierpnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Nowym SączuKonferencja została zorganizowana przez: BHP Szmyd (członek Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowany przez CIOP-PIB) oraz CIOP-PIB w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o konferencji

Piknik Edukacyjny "PREWENCJA WYPADKOWA - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"
7 września 2012 r.,  na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w OlsztyniePiknik został zorganizowany przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Oddział w Olsztynie, UDT oraz oraz OIP Olsztyn w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy oraz Warmińsko-Mazurską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy na lata 2010-2012 powołanej przy OIP Olsztyn. .

Więcej informacji o konferencjiVI Międzynarodowa Konferencja Working on Safety Conference (WOS 2012)

11-14 września 2012, Sopot

Celem konferencji było dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i promowanie komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy.

Tematem przewodnim tej edycji konferencji było bezpieczeństwo poprzez zaawansowane rozwiązania. Jej organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

www.wos2012.pl.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna CLOTECH 2012
20-21 września 2012, Warszawa

W dniach 20-21 września 2012 roku w Warszawie odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna CLOTECH 2012. Jej celem było szerokie upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych w produkcji odzieży, rękawic i obuwia.

Międzynarodowa Konferencja CLOTECH odbywa się cyklicznie co 2 lata i jest ukierunkowana na popularyzację wiedzy i osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych w zakresie m.in. kierunków innowacji i rozwoju odzieży ochronnej, rękawic i obuwia, wynikających z rozwoju nowych technologii oraz nowych rodzajów zagrożeń, nowych materiałów tekstylnych i technologii produkcji odzieży, rękawic, obuwia, tekstyliów i odzieży inteligentnej, technik komputerowych w projektowaniu i konfekcjonowaniu odzieży, marketingu i konkurencyjności wyrobów na rynku europejskim oraz normalizacji i certyfikacji wyrobów jako narzędzi wspomagających konkurencyjność wyrobów.

Organizatorami Konferencji Naukowo-Technicznej CLOTECH były trzy jednostki naukowo badawcze:
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki, Politechnika Łódzka,
 • Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Konferencji: www.ciop.pl/clotech2012

Konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”
18 października 2012 r., WałbrzychKonferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o konferencji ...

Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Inżynierii Nanocząstek i Nanotechnologii, 28-31 października 2012, Helsinki, Finlandia
Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Ośrodek Promocji CIOP-PIB

zobacz

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

zobacz

Sieć Ekspertów ds. BHP

zobacz

Kampania społeczna "Prewencja wypadkowa"

zobacz