Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne


ROK 2009

KONFERENCJA PT: „Bezpieczne magazynowanie chemikaliów”
Warszawa, 6 listopada 2009 r. (piątek)
Centrum Konferencyjno-Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, wejście główne,
sala „słoneczna”

Organizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
- Redakcja Kwartalnika „Towary Niebezpieczne”

Konferencja jest adresowana do osób zajmujących się zarządzaniem magazynami oraz bezpieczeństwem w magazynach.

Udział w konferencji jest bezpłatny
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
WSRÓD UCZESTNIKÓW ROZLOSUJEMY NAGRODY!

Do ściągnięcia:
- Program konferencji
- Formularz zgłoszenia na konferencję

W PROGRAMIE KONFERENCJI:
- Kontrola w magazynie – aspekty praktyczne kontroli wykonywanej przez organy kontrolne
- Zielona Logistyka czyli bezpieczny łańcuch dostaw - jak zoptymalizować przechowywanie chemikaliów
- Wzorcowe praktyki magazynowe – przegląd możliwości
- Możliwości wystąpienia zagrożeń poważną awarią przemysłową w magazynach niebezpiecznych towarów chemicznych
- Zasady postępowania przy bezpiecznym magazynowaniu towarów chemicznych
- Problematyka stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych

WYKŁADOWCY:
- dr inż. Wojciech Domański, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, CIOP-PIB
- mgr Agnieszka Gajek, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, CIOP-PIB
- dr inż. Katarzyna Majchrzycka, Zakład Ochron Osobistych, CIOP-PIB
- doc. dr hab. Zbigniew Makles, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, CIOP-PIB
- prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, CIOP-PIB
- mgr Marek Różycki, redaktor naczelny kwartalnika „Towary Niebezpieczne”, doradca ds. bezpieczeństwa


SEMINARIUM pn. „Zagrożenia psychospołeczne i kultura bezpieczeństwa  w miejscu pracy”
21 października (środa) 2009 r., sala Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3,

Organizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa;
- NOT, Zamość,
Patronat medialny:
miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka”
Współorganizator: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

P R O G R A M

10.30-10.40
Otwarcie seminarium
Mariusz Kiełb, Dyrektor Biura RZ FSNT NOT

10.40-11.00
Działalność CIOP-PIB na rzecz zdrowego środowiska pracy
mgr inż. Alfred Brzozowski, Kierownik Ośrodka Promocji CIOP- PIB  

11.00-11.30
Relacje międzyludzkie w miejscu pracy na tle działań kontrolnych PIP
- mgr Waldemar Kawalec, mgr Anna Kucharska, OIP, Lublin

11.30-12.15
Psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy
dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

12.15-12.30 Przerwa na kawę

12.30-13.15
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
mgr Andrzej Najmiec, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

13.15-14.00
Mobbing w miejscu pracy - przyczyny, konsekwencje i przeciwdziałanie
mgr Magdalena Warszewska-Makuch, Zakład Ergonomii CIOP-PIB

14.00-14.15
Podsumowanie i zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Konferencja pt.: "Ryzyko zawodowe w żwirowniach"

23 września 2009 r., Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Konferencja organizowana we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP z Olsztyna

Więcej informacji

KONFERENCJA PT:  „GOSPODARSTWO  ROLNE – BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY”
22 czerwca 2009 r., Olsztyn, Sala Konferencyjna Urzędu Wojewódzkiego

Organizatorzy:
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - Oddział Olsztyn;
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Współorganizatorzy:
- KRUS Olsztyn,
- WSSE Olsztyn

Patronat: Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

Patronat medialny:
- TVP Olsztyn,
- Gazeta Olsztyńska,
- „ATEST – Ochrona Pracy”,
- „Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka”,  
- „Praca i Zdrowie”,
- „Przyjaciel przy Pracy”,
- „PROMOTOR” ,
- „ECHO”

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

Konferencja jest adresowana do rolników z całego regionu Warmii i Mazur.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz zmniejszanie liczby wypadków zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, a także ograniczanie liczby chorób zawodowych u rolników.

Ponadto trwa konkurs dla dzieci wiejskich szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim, na temat zagrożeń w rolnictwie, którego finał odbędzie się podczas konferencji.

Seminarium pt.: „Ryzyko zawodowe w sektorze hotelarskim i gastronomicznym”
5 czerwca 2009 r., Gdańsk, Hotel Aureus, ul. Sieroca 3

Seminarium jest organizowane w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na Rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego - Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.

KONFERENCJA PT: "RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"
DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

3 czerwca 2009 r., Katowice, KWK „Wujek”, ul. Wincentego Pola 65


Konferencja organizowana w ramach kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie"

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
Współorganizator: Wyższy Urząd Górniczy
Honorowy Patronat: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Gospodarz konferencji: Katowicki Holding Węglowy S.A.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie"
więcej ...

Konferencja pt. "System ratownictwa w przedsiębiorstwie - wymagania i zasady organizacji"
15 maja 2009 r., Częstochowa
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1-go Maja 40

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Współorganizatorzy:
- Wyższa Szkoła Zarządzania
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
- Państwowa Inspekcja Pracy

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej ...

XI Konferencja pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”
21-22 kwietnia 2009 r., Kocierz

Konferencja jest organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie"
więcej ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP