Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne

Konferencje i seminaria - rok 2011

SEMINARIUM pn. „Zagrożenia psychospołeczne i kultura bezpieczeństwa  w miejscu pracy”
28 listopada (poniedziałek) 2011 r., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Organizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa;
- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce.

Seminarium było skierowane nie tylko do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach, pracodawców i pracowników służby bhp, ale do wszystkich zatrudnionych, którzy w miejscu pracy mogą doświadczać skutków niepożądanych zjawisk psychospołecznych, takich jak mobbing, czy nadmierny stres. Podjęta podczas seminarium problematyka będzie też związana z kształtowaniem wysokiej kultury bezpieczeństwa, czyli wzmacnianiem zaangażowania pracowników i kadry kierowniczej w kreowanie zdrowych i przyjaznych warunków pracy w firmie.

Konferencja pt: "Bezpieczeństwo produkcji i pracy w nowoczesnym zakładzie spożywczym"
21-22 listopada 2011 r., Best Western Hotel Cristal w BiałymstokuKonferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Organizator konferencji:
- Agencja Promocji Biznesu s.c. z Raciborza
HONOROWY GOSPODARZ:
- SM Mlekowvita
Partner merytoryczny:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
Honorowy patronat:
- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Związek rewizyjny

Więcej informacji ...

XIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
pt.: "Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie"


14-15 listopada 2011 r., Hotel Park Diament w Katowicach

Konferencja jest przeznaczona dla pracowników służby BHP przedsiębiosrtw i organizacji należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i jest elementem społecznej kampanii informacyjnej pn.: "Bezpieczne miejsce pracy".

             

Więcej informacji ...ODBYŁY SIĘ:Konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

17-18 października 2011 r., Rawa Mazowiecka, Hotel OssaKonferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Organizatorzy konferencji:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Więcej informacji ...

Seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji".
13 października 2011  r., Golden Tulip Warsaw Centre w Warszawie

Seminarium było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz bezpośredniego spotkania ze specjalistami i ekspertami z branży produkcyjnej.


Podczas spotkania zostały omówione między innymi następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami,
     normy PN EN ISO 13849-1 i PN-EN 62061
     Marek Dźwiarek - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 •  
 • Przemysłowe systemy bezpieczeństwa maszyn - przegląd oferty OEM Automatic

  Jarosław Kalista - OEM Automatic
 •  
 • Termogrficzna kontrola bezpieczeństwa produkcji
     Dariusz Dajek - FLIR Systems
 •  
 • Układy bezpieczeństwa funkcjonalnego w procesach przemysłowych na przykładzie jednostki Safety Manager

  Paweł Bąk - Honeywell
 •  
 • Modernizacja i dostosowanie maszyn do wymogów bezpieczeństwa -
     metodologia postępowania firmy Pilz
     Dariusz Kowalski - Pilz Polska
 •  
 • Diagnostyka, maszyny, bezpieczeństwo, zasady oceny ryzyka produktu
     Piotr Gondek - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

Warsztat pt. „Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji”

23 września 2011 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Warsztat był zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji: podstawowe skutki i mechanizmy” (PSYRES – Psychosocial Health in Restructuring: key effects and mechanisms”; www.psyres.pl).

Organizatorem warsztatu był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz BPI Group.

Celem warsztatu było upowszechnienie wiedzy o psychologicznych aspektach restrukturyzacji oraz wymiana pomysłów dotyczących inicjatyw, które mogą pomóc we właściwym (zdrowym) przebiegu procesu zmiany. Warsztat skierowany był do HR-owców, kierowników i przedstawicieli pracowników z organizacji prywatnych i publicznych, które przeszły restrukturyzację.

Uczestnicy zyskali szansę poszerzenia swojej wiedzy o zarządzaniu procesem zmiany oraz poznają metody i strategie, które mogą mieć zastosowanie również w ich organizacjach.

Konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach"
22 września 2011 r., Urząd Miasta w Sopocie, ul. T. Kościuszki 25/27Konferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Organizatorzy konferencji:
- członkowie Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji ...

Seminarium szkoleniowe pt. "Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy i życia - Polska na tle Unii Europejskiej"
20 września 2011 r.
CIOP-PIB, Warszawa ul. Czerniakowska 16

Eksploatacja wielu urządzeń wykorzystywanych w środowisku związana jest z występowaniem w ich otoczeniu pól elektromagnetycznych. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych należą instalacje elektroenergetyczne, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji, a także urządzenia przemysłowe i medyczne.

Narażenie pracowników na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez wiele z tych urządzeń występuje stale w ciągu całego dnia pracy. W niektórych przypadkach narażenie pracowników znacznie przekracza ekspozycję dopuszczalną ludności. Niezbędne jest więc rozpoznanie źródeł pól elektromagnetycznych i przeanalizowanie zgodności warunków pracy w ich pobliżu z wymaganiami prawa pracy. W określonych sytuacjach konieczne może być również podjęcie systematycznej kontroli narażenia oraz  działań profilaktycznych.
W ostatnim okresie opublikowano nowelizacje zaleceń międzynarodowych ICNIRP i WHO dotyczących ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pól elektromagnetycznych, a w Unii Europejskiej przebiega procedura ustawodawcza nowelizacji dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych.

W związku z dużym zainteresowaniem zagadnieniami związanymi z charakterystyką zagrożeń zawodowych występujących przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz zasadami ochrony pracowników przed nadmiernym narażeniem, zapraszamy na seminarium prezentujące podstawowe zagadnienia związane z tą tematyką, szczególnie w aspekcie prac nad nowelizacją wymagań prawa europejskiego koordynowanych przez Polskę w ramach Prezydencji w Radzie UE.

Udział w seminarium jest bezpłatny
Uczestnicy pokrywają jedynie koszty związane z delegacją (dojazdy, noclegi)

Termin zgłaszania:  9 września 2011 r.
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Szczegółowe informacje:
tel. 22/623 36 83,  e-mail: anmah@ciop.pl

Materiały do ściągnięcia:
- Informacja na temat seminarium oraz program - ściągnij ...
- Karta zgłoszenia - ściągnij ...Konferencja: „Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy”
16 września 2011 r., Żary, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
ul. 9 Maja 11, sala nr 6Konferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Organizatorzy konferencji:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Więcej informacji ...

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”
16 czerwca 2011 r., Poznań
sala WTC na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  

W ramach tegorocznej edycji Targów Innowacje-Technologie-Maszyny 2011, w dniu 16 czerwca w sali WTC na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się bezpłatna konferencja organizowana przez CIOP-PIB pod tytułem „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”.  

Konferencja, która jest skierowana do osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, jest jednym z przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej 2010-2011 „Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy. Dobre Dla Ciebie. Dobre Dla Firmy”.

Wśród zagadnień prezentowanych na konferencji znajdą się m.in. wprowadzenie do tematyki, której poświęcona jest Europejska Kampania, doświadczenia instytucji działających w ramach systemu bhp w Polsce w zakresie kontroli użytkowania maszyn i urządzeń, zagadnienia dotyczące właściwej i bezpiecznej obsługi maszyn oraz prezentacje „dobrych praktyk” wybranych firm należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Materiały do ściągnięcia:
- program konferencji i karta zgłoszenia - ściągnij ...Seminarium  pt.: „Ocena ryzyka zawodowego  związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)”
19 maja 2011 r.
CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt.: „Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)”, którego celem jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników uzyskanych w ramach realizacji zadań programu wieloletniego pn „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap I: okres realizacji 2008-2010, dotyczących:

- systemu informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o słonecznym promieniowaniu UV i indeksie UV na terenie Polski,
- kryteriów i metody oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją zawodową na naturalne promieniowanie UV,
- kryteriów i metody oceny ryzyka zawodowego wynikającego z łącznej ekspozycji na naturalne promieniowanie nadfioletowe i fotouczulające substancje chemiczne występujące w dymach asfaltów
- środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV i nowych materiałami włókienniczymi o właściwościach barierowych przed naturalnym promieniowaniem UV.

Nabór uczestników zakończony.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne (uczestnicy pokrywają jedynie koszty związane z delegacją.

Szczegółowych informacji udziela:
dr inż. Agnieszka Wolska
tel: 22/623 46 34, fax: 22/623 36 93, e-mail: agwol@ciop.pl

Materiały do ściągnięcia:
- informacja na temat seminarium - ściągnij ...
- program seminarium - ściągnij ...
- karta zgłoszenia - ściągnij ...Konferencja: „Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy”
18 maja 2011 r., Grupa Żywiec Browar w ElbląguKonferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Więcej informacji ...

Seminarium pt.: "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników"
28 kwietnia 2011
Politechnika Śląska w Katowicach,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki,
ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP

Organizatorzy:
• Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
• Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki
• Klaster - Bezpieczna Praca

Seminarium pt. "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników", odbyło się 28 kwietnia br. na Politechnice Śląskiej w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP.

Seminarium prezentowało kluczowe zagadnienia związane z tematyką charakterystyki zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku przemysłowym, ich kontroli w ramach wymagań systemu prawa pracy oraz działań zmniejszających poziom narażenia na nie. Prezentowane były wyniki badań zrealizowanych w ramach I etapu programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (2008-2010).

Seminarium zorganizowano w ramach prowadzenia II etapu tego programu (2011-2013) przez Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności utworzonego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Realizacja seminarium jest również częścią kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków". Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla innych.

Szczegółowych informacji udzielają:

Politechnika Śląska:
Dr inż. Albert Smalcerz, tel. 32/603 41 33, fax. 32/ 603 42 80, e-mail: albert.smalcerz@polsl.pl

CIOP-PIB:
Dr inż. Jolanta Karpowicz, tel. 22/623 46 50, e-mail: jokar@ciop.pl


Materiały do ściągnięcia:
- Program seminarium
- Karta zgłoszenia uczestnictwa

Dokładne informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się również na stronie Politechniki Śląskiej:

Link do strony seminariumKonferencja: "Bezpieczne miejsce pracy"
14-15 kwietnia 2011 r., OlsztynKonferencja jest elementem kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy". Była poświęcona prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy oraz zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Konferencja została zorganizowana we współpracy m.in. z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie oraz olsztyńskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Konferencji towarzyszyła wystawa opracowań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy oraz przykładów środków ochrony indywidualnej.

Więcej informacji ...

Konferencja: "Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – sprzęt i metody monitoringu"
16 marca 2011 w ramach Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2011 odbędzie się konferecja naukowo-techniczna organizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Więcej informacji ...

Konferencja PPE 2011 pt.: „The European Lead Market for Protective Textiles and Clothing”
1-2 luty 2011 r.,  Bruksela

Celem konferencji PPE 2011 jest dokonanie bilansu prac, podjętych od czasu, gdy przed ponad 3 laty Komisja Europejska zaliczyła sektor środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej do głównych rynków Unii Europejskiej. Odbędzie się dyskusja na temat przyszłości, przedstawione zostaną główne trendy rozwoju tego obszaru w Europie oraz kierunki innowacji niezbędnych, aby zwiększyć jego konkurencyjność…      

Więcej informacji ...

Seminarium szkoleniowe pt.: pt. „Najnowsze zmiany prawne w zakresie akustyki i promieniowania optycznego oraz zasady prowadzenia postępowania powypadkowego”
dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP  certyfikowanych przez CIOP-PIB

27-28 stycznia 2011 r., CIOP-PIB, s. 220

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Ośrodek promocji CIOP-PIB

zobacz

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

zobacz

Sieć Ekspertów ds. BHP

zobacz