Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne

Konferencje i seminaria krajowe i międzynarodowe 2014

Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie, Sala KarmazynowaKonferencja jest organizowana w ramach informacyjne kampanii społecznej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, koordynowanej przez CIOP-PIB oraz z okazji Święta Służby BHP.

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

Partnerzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
- Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Urząd Dozoru Technicznego

PROGRAM:
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników


SESJA I „KOMUNIKACJA”
9.30 – 9.45
Powitanie uczestników
- OSPSBHP o/Olsztyn
- Rektor UW-M Olsztyn

9.45 – 10.15
„Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”
- Agnieszka Szczygielska, Koordynator Kampanii CIOP-PIB

10.15 – 10.40
Formy przekazu w komunikacji interpersonalnej
- Monika Maciejewska, Wydział Nauk Społecznych UW-M Olsztyn

10.40 – 11.00
Przerwa kawowa

11.00 – 11.25
Metody komunikacji PIP z firmami województwa warmińsko-mazurskiego
- Przedstawiciel PIP

11.25 – 11.45
Skuteczna komunikacja w kształtowaniu bezpieczeństwa technicznego
- Przedstawiciel UDT

11.45 - 12.10
Rzetelność w przekazie informacji a bezpieczeństwo pracy
- Robert Kozela, redaktor naczelny miesięcznika Atest

12.10 – 12.30
Przerwa kawowa

SESJA II „ETYKA”
12.30 – 12.50
Etyka zawodowa
- dr Izabela Sebastyańska Targowska, Wydział Nauk Społecznych UW-M Olsztyn

12.50 – 13.15
Zasady etyki w pracy służby bhp
- Elżbieta Bożejewicz, OSPSBHP o/Olsztyn

13.15 – 13.40
Problemy etyczne w środowisku behapowskim na przykładach spraw sądowych
- Andrzej Nowak, biegły sądowy

13.40 – 14.15
Lunch

Debata
14.15 – 16.15
Debata „Whistleblowing a etyka i komunikacja w biznesie”
Moderator - Grzegorz Makowski, Dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacja im. Stefana Batorego

„Regulacja whistleblowingu, stan obecny i postulaty zmian”
- Anna Wojciechowska-Nowak Fundacja im. St. Batorego,

„Mediacje w sprawach pracowniczych”
– ORPiP Olsztyn

„Kodeks etyki zawodowej – potrzeba tworzenia”
– OSPSBHP, PIP, CIOP - PIB, UW-M, BCC Loża Olsztyńska, Olsztyńska Izba Budowlana, PZ PiDŚOI

16.15 – 16.30
Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego nt „Zdrowe miejsce pracy” OSPSBHP o/Olsztyn UDT PIP

16.30 – 16.40
Wręczenie nagród laureatom konkursu „Aktywny behapowiec”
- OSPSBHP o/Olsztyn
- PIP
- UDT

Zakończenie konferencji, dyskusja, wnioski

Podczas konferencji towarzyszą stoiska: PIP, CIOP-PIB, ZUS Olsztyn, WSSE Olsztyn, TARBONUS, Portal KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Koszty udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest bezpłatny
Materiały konferencyjne są bezpłatne

Koszty dodatkowe
- Bal BHP – uczestnicy pokrywają we własnym zakresie – 130,00 zł/os
- Koszty noclegów w Hotelu HP PARK – uczestnicy pokrywają we własnym zakresie – 160 zł/os – pok. 1 os. - 100 zł/os – pok. 2 os.

ODBYŁY SIĘ:

Seminarium pn. "Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"
4 kwietnia 2014 r., OlsztynSeminarium zostało zorganizowane przez OSPS BHP Oddział Olsztyn we współpracy z CIOP-PIB i Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2014 „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy", koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Konferencja pt. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”
10 kwietnia 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konferencja była zapowiedzią kolejnej edycji kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2014-2015.

W programie przedsięwzięcia przedstawiono wprowadzenie do tematyki kampanii informacyjnej oraz metody identyfikacji i oceny zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, w szczególności stresu i mobbingu. Zaprezentowano praktyczne metody zarządzania stresem oraz stosowane przez firmy praktyki antystresowe, w tym sposoby wsparcia psychologicznego dla pracowników w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Seminarium pt. „Stres w pracy”
23 kwietnia 2014 r. Centrum Konferencyjne, ul Zielna 37, WarszawaSeminarium zostało  zorganizowane w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2014-2015.

Konferencja pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”
13-14 maja 2014 r., Hotel Czardasz w PłockuKonferencja została zorganizowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy) we współpracy z CIOP-PIB w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2014 „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy", koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP