Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Konferencje i seminaria krajowe

2007

Semianrium pt. "Pola eletromagentyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemyslowych"


4 grudnia 2007 r., Warszawa, ul. Czerniakowska 16Termin nadsyłania zgłoszeń na seminarium - 28 listopada 2007 r.

Program seminarium  


W dniach 15 – 16 listopada 2007 r.
odbyło się
Seminarium szkoleniowe:
„Bezpieczeństwo prac na wysokości”

PROGRAM RAMOWY

Sala konferencyjna Hotelu IOR ul. Miczurina 20 A, Poznań

15 listopada 2007 r.
11.00     Powitanie uczestników
11.05    Wymagania prawa w zakresie ochrony pracowników wykonujących
            prace na wysokości
11.25    Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu roboczego
            do prac na wysokości
11.45    Rodzaje prac na wysokości
12.15    Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
13.00    Przerwa
13.10    Zasady doboru indywidualnego sprzętu chroniącego
            przed upadkiem z wysokości
13.55    Zasady szkolenia w zakresie wykonywania prac na wysokości
14.10    Zasady użytkowania, przechowywania i konserwacji indywidualnego sprzętu
            chroniącego przed upadkiem z wysokości
14.40    Przerwa na lunch

Ćwiczenia - Pokaz środków technicznych zabezpieczeń prac na wysokości

15.20   Sposoby stosowania sprzętu do prac na wysokości
16.15   Ochrona przed upadkiem w różnych warunkach wykonywania pracy
17.10   Praca z użyciem lin
17.40   Wyposażenie w nowoczesne środki ochrony indywidualnej
przy pracy na wysokości

Działalność Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

18.10 –19.00   Podsumowanie działalności Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych
przez CIOP-PIB za lata 2005-2007 i dyskusja

20.00  Uroczyste wręczenie certyfikatów

16 listopada 2007 r.

8.30  Wyjazd z hotelu na teren MTP

Zajęcia warsztatowe

 9.00   Ochrona przed upadkiem
11.00   Ewakuacja z wysokości
12.45   Postępowanie z poszkodowanym przy upadku z wysokości
13.30   Zakończenie warsztatów i powrót do hotelu
ok. 14.00   LunchKonferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw pt.:

„Promowanie bezpieczeństwa pracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw – procedury bezpiecznej pracy i ratownictwa w zagrożeniach fizycznych, chemicznych oraz biologicznych”


4-5 października 2007 r., Kamionki k. Dzierżoniowa (hotel „Sowia Dolina”)

KONFERENCJA BEZPŁATNA

PROGRAM:

4 października 2007 r. (czwartek)

13.00 - Powitanie uczestników

13.05-13.20 - Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Polsce w 2006 r. - A. Szczygielska

13.20-13.50 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i
najczęściej spotykane niezgodności w małych i średnich przedsiębiorstwach - M. Stefański

13.50-14.50 - Wewnątrzzakładowe procedury ratownicze. Ustawa o ratownictwie medycznym - W. Gacek

14.50-15.20 - Przerwa

15.20-17.40 - System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie. Aktualne uwarunkowania prawne - W. Gacek

17.40-18.00 - Stosowanie środków ochrony indywidualnej i innych środków ochronnych w działaniach ratowniczych - R. Hrynyk

18.30-19.00 - Zasady przeprowadzania akcji ratowniczych w przedsiębiorstwach i współpracy z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym - Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

20.00 - Kolacja

5 października 2007 r. (piątek)
Warsztaty – prowadzenie W. Gacek


9.30-10.10 - Defibrylacja półautomatyczna

10.10-10.50 - Zestawy opatrunkowe i punkty pierwszej pomocy

10.50-11.20 - Zasady ewakuacji

11.20-11.35 - Przerwa

11.35-12.15 - Podstawowy sprzęt p-poż.
12.15-12.40 - Wyposażenie MSP w zestawy EKO

12.40-12.55 - Przerwa

12.55-13.20 - Płuczki, prysznice i sprzęt do dekontaminacji

13.20-13.30 - Podsumowanie i zakończenie

13.45 - ObiadProgram konferencji (pdf)


Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres agasz@ciop.pl

Osoba do kontaktu
Agnieszka Szczygielska
agasz@ciop.pl
tel. (22) 623 36 86

Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach:
- zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


"Mniej dźwigaj"

Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw na temat przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym oraz popularyzacji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy


6 lipca 2007r., Olsztyn (Urząd Wojewódzki)

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

Współorganizatorzy:
- CIOP - PIB Warszawa,
- OIP Olsztyn,
- WSSE Olsztyn,
- PFRON Olsztyn,
- ZUS Olsztyn

Patronat: Wojewoda Warmińsko – Mazurski

Patronat medialni:
- TVP 3 Olsztyn,
- Gazeta Olsztyńska,
- Radio Olsztyn,
- „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”,
- „Promotor”


Program konferencji

?Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach:
- zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- polskiej edycji kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007 „Mniej dźwigaj”


Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw
pt: "ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY"


27 czerwca 2007 r., RybnikSala Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku,
ul. Wysoka 15/17, Rybnik

Organizatorzy:
- Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP Ewa Mieszczanin
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Program konferencji

Konferencję dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację II etapu programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” (w latach 2005-2007) w ramach zadań służb państwowych; Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Siedemnaste posiedzenie plenarne ISO/TC 159 i ósme posiedzenie ISO/TC 159/SC 1

Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC 159 „Ergonomia”:
Początek: 2007.11.05, poniedziałek, 13:00
Zakończenie: 2007.11.07, środa, 12:00

Posiedzenie Podkomitetu Technicznego ISO/TC 159/SC 1 „Wiodące zasady ergonomiczne”:
Początek: 2007.11.07, środa, 14:00
Zakończenie: 2007.11.08, czwartek, 12.00

Osoba do kontaktu
Beata Oleszek
beole@ciop.pl
tel. 48 22 6234382


KONFERENCJA:

"Bezpieczeństwo pracy w przemyśle"

12 czerwca 2007 r., Poznań

podczas Salonu Bezpieczeństwo Pracy w PrzemyśleMiejsce konferencji
Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich
ul. Głogowska 14, pawilon 14B, sala A+B

Program konferencji
Karta zgłoszenia

KONFERENCJA BEZPŁATNA

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel.: (0-22) 623 36 83, 623 36 86, 623 32 88, fax: (0-22) 623 32 64,
e-mail: anmah@ciop.pl, agasz@ciop.pl, anmro@ciop.pl, mader@ciop.pl

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZWALCZANIA HAŁASU NOISE CONTROL'07
3-6 czerwca 2007 r., Elbląg
Zdjęcia z konferencjiSeminarium pt.:
„ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY”

19 kwietnia 2007 r., WarszawaSala konferencyjna Business Center Club (Pałac Lubomirskich,  Plac Żelaznej Bramy 10,  Warszawa)

Seminarium jest organizowane w ramach kampanii „Działania na rzecz zdrowego miejsca pracy” (oryg. Healthier Workplace Initiative), w Polsce noszącej nazwę „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”. Kampania rozpoczęła się w roku 2006 w nowych państwach członkowskich UE m.in. poprzez cykl seminariów w kilku miastach w Polsce i jest kontynuowana w tym roku.

Pozostałe seminaria odbęda się:
- 18 maja – Katowice
- września – Wrocław
- października – Łódź

Udział w seminariach jest bezpłatny. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje ...

Konferencja poświęcona prezentacji programów wspierających wprowadzanie nowoczesnych technologii i produktów w budownictwie pt. "Dokad zmierzamy i jak tam dotrzec? INNOWACYJNA GOSPODARKA POLSKA I EUROPEJSKA. MECHANIZMY ROZWOJU I WSPARCIA
Poznań, 23 stycznia 2007

Więcej informacji ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Ośrodek Promocji CIOP-PIB

zobacz