Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Konferencje i seminaria krajowe

ROK 2003

Seminarium pt.: „Niebezpieczne substancje chemiczne – zagrożenia dla człowieka i ekosystemu”
organizowane w ramach V Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

1 października 2003 r., Poznań

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcją Pracy.
Patronat: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Program seminarium

Miejsce seminarium: Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, pawilon 28

Seminarium dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na prace wdrożeniowe i upowszechniające wyniki zadań programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy", dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Głowny koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy

Seminarium pt.: „Nowe zasady i przepisy dotyczące oceny zgodności maszyn i środków ochrony indywidualnej oraz certyfikacji kompetencji personelu”
30 września 2003 r., Poznań

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Program seminarium
14.00 Otwarcie seminarium - dr inż. Daniel Podgórski
14.10 Zasady oceny zgodności maszyn oraz środków ocheony indywidualnej i
         zbiorowej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
         - mgr inż. Barbara Miareczki
14.40 Procedury składania wniosków i realizacji certyfikacji wyrobów
         na oznaczenie CE
         - mgr inż Małgorzata Jędrzejewska
14.50 Działalność laroratoriów badawczych CIOP-PIB w procesie certyfikacji
         wyrobów na oznaczenie CE
         - dr inż. Dariusz Pleban
15.00 Cetyfikacja sytemów zarządzania jakością, środowiskowego
         oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
         - mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska
15.10 Certyfikacja kompetencji personelu odpowiedzialnego za kształcenie
         bezpiecznego środowiska pracy
         - mgr Maria Madej
15.20 Dyskusja i zamknięcie seminarium

Miejsce seminarium: Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, pawilon 23

Seminarium dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację zadań w zakresie służb państwowych programu wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej".
Głowny koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Konferencja: Certyfikacja a wzrost zaufania do Twoich wyrobów

30 września 2003 r., Poznań, MTP Poznań, ul. Głogowska 14


50. Otwarte Seminarium z Akustyki OSA

22-27 września 2003 r., Szczyrk
szczegółowe informacje

Warsztaty rozpoczynające międzynarodowy projekt Centrum Tamatyczne "Dobre Praktyki"

W dniach 24-26 czerwca br. odbyły się warsztaty  rozpoczynające międzynarodowy projekt Centrum Tematyczne "Dobre Praktyki" koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Projekt realizowany jest w ramach współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Krajów Kandydujących.


Program spotkania

Seminarium: "SUBSTANCJE CHEMICZNE - OSTROŻNIE"

W dniach 16-17 czerwca 2003 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło się spotkanie uczestników Krajowej Sieci Informacyjnej oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w trakcie którego odbyło się seminarium pt.: SUBSTANCJE CHEMICZNE - OSTROŻNIE.
Seminarium było organizowane przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który w tym roku jest poświęcony problematyce substancji niebezpiecznych w środowisku życia i pracy.

Program spotkania

Otwarte seminarium pt: "OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI W PRZEMYŚLE"
21 maja 2003 r., Katowice

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "BEZPIECZEŃSTWO PRACY W SZPITALU"
6-7 marca 2003, Warszawa

Warsztaty rozpoczynające międzynarodowy projekt Centrum Tamatyczne "Dobre Praktyki"

22-27 września 2003 r., Szczyrk
szczegółowe informacje

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP