Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Konferencje i seminaria krajowe


2005Seminarium nt.: "Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy"


4-5 października 2005 r., Elbląg

Seminarium zostało zorganizowane w ramach spotkania uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz Krajowej Sieci Informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy we współpracy z firmą Elbrewery S.A. z Elbląga, uczestnikiem Forum Liderów nagrodzonym w tym roku Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

W program seminarium:
- Wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji w promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy - p. Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB
- Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych CIOP-PIB - Małgorzata Suchecka, CIOP-PIB
- Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy -Małgorzata Suchecka, CIOP-PIB
- Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - p. Jacek Kurowski, CIOP-PIB
- Narzędzia pracy mobilnej na rynku krajowym - p. Tomasz Buk, HP
Mobilność ekstremalna – wykorzystywanie urządzeń mobilnych w warunkach ekstremalnych - Przemysław Pacanowski, PASSUS
- Prezentacja działań prowadzonych na terenie Browaru EB i służących poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - p. Małgorzata Milczarek, CIOP-PIB
- Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w praktyce na przykładzie firmy Spedpol - Tadeusz Leszczyński, Spedpol Sp. z o.o.

  Komunikat nr 1.       Komunikat nr 2.

KONFERENCJA  MIĘDZYNARODOWA:  "Nauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania środków ochrony indywidualnej"  


Data i miejsce:   12-14 września 2005 r.  -  Kraków

Tematyka konferencji


Program konferencji obejmował następujące obszary tematyczne:
-  nowe kierunki w rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz materiałach stosowanych do produkcji
   środków ochrony indywidualnej,
-  metody badawcze i kryteria oceny parametrów ochronnych i użytkowych środków ochrony
   indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń i oceny skuteczności
   w warunkach użytkowania,
-  zasady oraz metody i narzędzia wspomagające dobór i bezpieczne stosowanie środków
   ochrony indywidualnej,
-  zagadnienia z zakresu normalizacji i certyfikacji oraz nadzoru nad rynkiem w obszarze
   środków ochrony indywidualnej.

Tematyka konferencji dotyczyła wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej, czyli: sprzętu ochrony układu oddechowego, odzieży ochronnej, hełmów ochronnych, środków ochrony rąk, środków ochrony nóg, środków ochrony oczu i twarzy, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu

Karta zgłoszenia

Więcej informacji:
http://www.ciop.pl/ppe_05

TEST-PRO-SAFETY-LIFE


Międzynarodowe Seminarium

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY

5-7 września 2005 r.
Warszawa


TEST-PRO-SAFETY-LIFE
Projekt 5. Programu Ramowego
Unii Europejskiej

Spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy Technologicznej "Industrial Safety" (Bezpieczeństwo w Przemyśle)
30 czerwca 2005 r., Gdańsk

Sprawozdanie

Seminarium pt.: "Ochrona przed hałasem"
w ramach VII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy


Data i miejsce: 21 czerwca 2005 r., Poznań

Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich,
ul. Głogowska 14, pawilon 15.


Szczególowe informacje:
http://www.ciop.pl/seminariumSAWO

Dokumentacja fotograficznaSafety 2005


12-14 czewrca 2005 r., Nowy Orlean, USA

Dodatkowe informacje:
www.asse.org/safety2005

Polska Platforma Technologiczna
"Bezpieczeństwo pracy w przemyśle" (PPT BPP)


spotkanie informacyjne

19 kwietnia 2005 r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie

Polski przemysł chemiczny u progu Unii Europejskiej - Pierwsza konferencja IIR dla przemysłu chemicznego

28-30 stycznia 2004 r.

Hotel Victoria, Warszawa

www.iir.pl/konf/W0280.html

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP