Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne

Konferencje i seminaria krajowe i międzynarodowe 2013ODBYŁO SIĘ:

Konferencja pt.: „Bezpieczna praca i nauka w szkole”
12 kwietnia 2013 r., Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim


Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Konferencja pt.: „Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie”
14 maja 2013 r., Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy „Kocierz”


Konferencja została zorganizowana przez CIOP-PIB i GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

XVI Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2013
26-29 maja 2013 r., hotel ZAMEK RYN


Konferencja była adresowana do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronie środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Więcej informacji ...

Konferencja pt. „Czy maszyna może nie stwarzać zagrożeń?”
5 czerwca 2013 r., Poznań
pawilon 7, sala konferencyjna H, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konferencja odbyła się w ramach Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2013

Program konferencji

Konferencja pt. „Utkajmy przyszłość …”,
18 czerwca 2013 r., Warszawa

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski” realizowanego w latach 2010-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007-2013), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizatorem projektu jest konsorcjum w składzie: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (Lider projektu), Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Szczegółowe informacje nt. konferencji.

Bezpłatne seminarium pt. "Nowe rozwiązania w zakresie badań i ograniczenia zagrożeń wibroakustycznych”

3 września 2013 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...

Bezpłatne seminarium pt. "Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy"

12 września 2013 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...

Bezpłatne seminarium pt. "Przyczyny i sposoby oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego spowodowanego środowiskiem pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy wykonywanej z narzędziami wytwarzającymi drgania"

17 września 2013 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...

Konferencja pt.: "Innowacyjność w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy"
19 września 2013 r., Urząd Miasta w Sopocie


Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Konferencja pt. "Bezpieczna praca i nauka w szkole"
25 września 2013 r., Urząd Miasta Działdowo, sala konferencyjna


Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Szkolenie na temat rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodziennym

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie (family friendly employment — FFE) jako element kreowania warunków pracy osób mających obowiązki rodzinne — postawy pracodawców” przeprowadził szkolenia na temat rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym, adresowane do do pracodawców i kadry kierowniczej działów HR.

Dodatkowe informacje:
www.ipiss.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają:
Pani Agnieszka Smoder tel. 22 53 67 512 (e-mail: a.smoder@ipiss.com.pl) oraz Pani Joanna Mirosław tel. 22 53 67 530 (j.miroslaw@ipiss.com.pl).

Bezpłatne seminarium pt. "Wpływ czynników psychofizycznych i organizacyjnych  na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie"

4 października 2013 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16

Podczas seminarium zostały omówione i przedyskutowane wyniki prac realizowanych w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II.

Program seminarium (pdf)...

Regionalna konferencja pt. "Przez innowacje  do bezpieczeństwa  w przemyśle"
7 października 2013 r., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o.o.,ul. Uczniowska 16, Wałbrzych


Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

SEMINARIUM SZKOLENIOWE  pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”
18 października (piątek) 2013 r., Zamość

Organizatorzy:  
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
- Zamojskie Partnerstwo na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego Stylu Życia

W programie konferencji zaprezentowano:
- Odpowiedzialność pracodawców elementem poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich firmach
- Aspekt praktyczny wdrażania koncepcji CSR w oparciu o zapisy normy ISO 26000
- Działalność Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego Stylu Życia w kontekście odpowiedzialności społecznej
- Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w firmie; partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
- Rola komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle CSR
- Dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie
- Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomagane „Katalogiem działań na rzecz realizacji idei CSR” - warsztaty

XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt." Przez innowacje do bezpieczeństwa"
23-24 października 2013 r., Gdańsk


Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej 2013 „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

SEMINARIUM SZKOLENIOWE  pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”

29 października (wtorek) 2013 r.
Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1, Bełchatów

Organizatorzy:  
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
- Irmirex, Sieć Ekspertów ds. BHP

W programie konferencji:
- Odpowiedzialność pracodawców elementem poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy w małych i średnich firmach
- Aspekt praktyczny wdrażania koncepcji CSR w oparciu o zapisy normy ISO 26000
- Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w firmie
- Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy;
rola komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle CSR
- Organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy w świetle doświadczeń praktyków
- Prezentacja projektu „PGE Giganty Mocy” (UM Bełchatów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA)
- Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomagane "Katalogiem działań na rzecz realizacji idei CSR"

KONFERENCJA pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu  stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”
22 listopada 2013 r., Warszawa

Organizator:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W programie konferencji
- Europejska kampania informacyjna pn. Partnerstwo dla prewencji (Wioletta Klimaszewska, CIOP-PIB)
- Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki" (Ewa Albińska - Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
- Zarządzanie z uwzględnieniem CSR a korzyści dla firmy (prof. dr hab. Anna Barcik - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego)
- Aspekt praktyczny wdrażania koncepcji CSR w oparciu dokumenty europejskie i zapisy normy ISO 26000 (Marta Antoniak – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy CIOP-PIB)
- Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy (dr inż. Zofia Pawłowska - Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy CIOP-PIB)
- Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy (dr Małgorzata Pęciłło - Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy CIOP-PIB)
- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji (dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB - Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy CIOP-PIB)
- Dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - przykłady działań Philips Lighting Poland S.A. (Jolanta Florczak-Górska - Philips Lighting Poland S.A.)
- Dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - przykłady działań Grupy LOTOS S.A. (Jacek Bajorski - Grupa LOTOS S.A. )
- Materiały wspomagające wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bhp (Alfred Brzozowski – Ośrodek Promocji CIOP-PIB).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP