Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjne


ROK 2008

ODBYŁY SIĘ:


SEMINARIUM – „Zagrożenia elektromagnetyczne i metody oceny narażenia pracowników” ,Warszawa, 18 grudnia 2008 r.

18 grudnia 2008 r.
Miejsce seminarium -  Hotel Łazienkowski, Sala Kolumnowa
Warszawa, ul. 29 Listopada 3b


Celem seminarium jest prezentacja kluczowych zagadnień i wymagań , związanych z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych i ich wpływem na pracowników.

Nabór uczestników zakończony.

Informacji  szczegółowych udziela:
Centrum Edukacyjne tel.  (0-22) 623- 36-76, (e-mail) jocze@ciop.pl

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych tel. (0-22) 623-46-50,
e-mail: jokar@ciop.plProgram seminarium

Warsztaty pn. „SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW BIUROWYCH ”


14 listopada 2008 r.
21 listopada 2008 r.

CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16, sala 220


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach pn. „Systemy wentylacji i klimatyzacji
w pomieszczeniach budynków biurowych”, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z kształtowaniem prawidłowych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, w celu podejmowania działań profilaktycznych umożliwiających eliminowanie lub ograniczanie narażenia na czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Zostaną zaprezentowane metody badania i oceny efektywności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Warsztaty skierowane są do pracowników laboratoriów wykonujących badania i pomiary środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, służb nadzoru oraz kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specjalistów ds. bhp oraz pracowników jednostek naukowych.

Warsztaty realizowane są w ramach upowszechniania wyników projektu celowego-zamawianego pn. „System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych - profilaktyka tzw. „zespołu chorego budynku” (PCZ 15-21) w powiązaniu z kampanią pn. „Ocena ryzyka zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”.

Uczestnicy Warsztatów pokrywają jedynie koszty związane z delegacją (dojazdy, noclegi).

Warsztaty odbywają się w godz.10.00 - 15.30

Szczegółowych informacji udziela: Anna Machałowska
tel. 22/623 36 83, fax: 22/623 32 64, e-mail: anmah@ciop.pl

 Program Warsztatów 14 listopada 2008 r.
Program Warsztatów 21 listopada 2008 r.
XI KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
„Jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy
- 10 lat doświadczeń członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy”


17-18 listopada 2008 r.
Szczecin


W ramach działań wspierających rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz realizacji projektu „Doskonalenie metod promocji bezpiecznych zachowań w wybranych środowiskach pracowniczych” Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy organizuje XI Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy – 10 lat doświadczeń członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2008 r. w Szczecinie (w hotelu Novotel).


Konferencja jest organizowana we współpracy z Zakładami Chemicznymi POLICE S.A. z Polic (wyróżnionymi Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), a jej tematem wiodącym będzie promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konferencja będzie połączona z warsztatami z zakresu promowania oceny ryzyka zawodowego wśród pracowników oraz wizytą techniczną w Zakładach Chemicznych POLICE S.A.

Uczestnicy Forum Liderów nie ponoszą kosztów związanych z wyżywieniem oraz materiałami konferencyjnymi, natomiast we własnym zakresie dokonują rezerwacji noclegu w hotelu Novotel i pokrywają jego koszt.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie danych osób, które będą uczestniczyły w konferencji (istnieje możliwość uczestniczenia dwóch osób), do dnia 7 listopada pocztą elektroniczną do pani Agnieszki Szczygielskiej (tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl).  

Konferencję zorganizowana jest wyłącznie dla uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Program konferencji  

Warsztaty pn. ”OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH”

28-29 października 2008 r.
6-7 listopada 2008 r.
CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16, sala 220


Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach pn. „Ocena parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych”, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z kształtowaniem prawidłowych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych. Zostaną zaprezentowane metody badania i oceny narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w takich pomieszczeniach, a także omówione działania profilaktyczne umożliwiające eliminowanie lub ograniczanie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe.

Warsztaty skierowane są do pracowników laboratoriów wykonujących badania i pomiary środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, służb nadzoru oraz kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, specjalistów ds. bhp oraz pracowników jednostek naukowych.

Warsztaty realizowane są w ramach upowszechniania wyników projektu celowego-zamawianego pn. „System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych - profilaktyka tzw. „zespołu chorego budynku” (PCZ 15-21). W powiązaniu z kampanią „Ocena ryzyka zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”.

Uczestnicy Warsztatów pokrywają jedynie koszty związane z delegacją (dojazdy, noclegi).

Warsztaty odbywają się w godz.10.00- 16.00

Szczegółowych informacji udziela: Anna Machałowska
tel. 22/623 36 83, fax: 22/623 32 64, e-mail: anmah@ciop.pl

 Program Warsztatów 28-29 października
Program Warsztatów 6-7 listopada
Konferencja naukowo-szkoleniowa  pt.: "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW STARSZYCH W ASPEKCIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA"

24-25 października 2008 r.
Miejsce konferencji
- Zielona Góra

Organizatorzy:
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Celem Konferencji było przedstawienie propozycji działań z zakresu medycyny pracy zmierzających do przedłużenia okresu aktywności zawodowej osób starszych.

Program obrad obejmował V Sesji tematycznych:
     
W I Sesji „Polityka Państwa w zakresie wychodzenia z rynku pracy”
II i III Sesja „Zmiany funkcjonalne zachodzące wraz z wiekiem a możliwości wykonywania pracy przez osoby starsze”
Tematy IV i V Sesji „Promocja zdrowia i profilaktyka medyczna” i „Choroby układu ruchu wśród pracujących”

Za udział w konferencji zostały przyznane punkty edukacyjne.

Szczegółowe informacje:
Elżbieta Szyszymar
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
tel. 0-68 328 48 00, fax: 0-68 328 48 04


Ogólnokrajowa Konferencja pn.
"KSZTŁTOWANIE PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH"


10 października 2008 r.,
CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie w kręgu specjalistów zagadnień zawiązanych z:
  • rozpoznaniem i oceną narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy pomieszczeń biurowych,
  • oceną działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych,
  • profilaktyką dotyczącą kształtowania odpowiednich parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych.


Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki projektu celowego-zamawianego PCZ 15-21 pn. ”Systemy kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych (profilaktyka tzw. „zespołu chorego budynku”)

                                        Program Konferencji


Konferencja „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego przy robotach budowlanych”
Olsztyn, 11 września 2008 r.w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (sala 51).

Konferencja jest elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE, organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.
III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań i certyfikacji – Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy

11-12.09.2008 r., Kraków

Szczegółowe informacje...


Konferencja pt.: "Ocena ryzyka zawodowego – wymagania a praktyka w polskich przedsiębiorstwach"


W ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego
ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY

Poznań, 23 kwietnia 2008 r.
Międzynarodowe Targi Poznańskie (19. Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2008)


W programie konferencji znalazło się m.in.:
- Zarządzanie ryzykiem zawodowym w świetle wymagań prawa
- Praktyka w zakresie oceny ryzyka zawodowego w świetle doświadczeń PIP
- Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego na etapie inwestycji
- Ocena zagrożeń występujących w zakładach górniczych
- Kampania informacyjna pn. „Ocena Ryzyka” – Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2008 r.
- Doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie oceny ryzyka
- Narzędzia wspomagające ocenę ryzyka

Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw pt.: „OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO ISTOTNY CZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA W PRACY ”- RYBNIK 2008

30 maj 2008 r. (piątek), Sala Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, ul. Wysoka 15/17, Rybnik

Konferencja organizowana w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. ZDROWIE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY.

Organizatorzy:
- Biuro Doradczo-Organizacyjne BHP Ewa Pitera, Rybnik
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Program konferencji


Konferencja „RYZYKO ZAWODOWE W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO”


4 czerwca 2008 r.- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Konferencja organizowana jest w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego. ZDROWIE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY.      

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie

Współorganizatorzy:
- Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S.A.”,
- CIOP - PIB Warszawa,
- OIP Poznań Oddział Konin,
- PPIS Konin,
- WUG KATOWICE,
- OUG Poznań

Patronat naukowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Patroni medialni: Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka”, Gazeta „Przegląd Koniński”, Radio „Flash”, TV Telewizja Informacyjna Konin

Pomimo, iż tematem było ryzyko zawodowe w kopalniach węgla brunatnego to konferencja skierowana była do osób, które zajmują się na co dzień zagadnieniem oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy z różnych sekcji gospodarki.

W programie konferencji omówiono m.in. nowe wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka zawodowego, problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, zagrożenia wypadkowe w odkrywkowych zakładach górniczych, wpływ czynników środowiska pracy na pracowników zatrudnionych w kopalniach odkrywkowych na podstawie danych statystycznych w zakresie stwierdzonych chorób zawodowych, zagrożenia i profilaktyka na wybranych stanowiskach pracy w Kopalni „Konin” jako promowanie „dobrych praktyk BHP”, zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem.

Prelegenci w sposób bardzo interesujący przedstawili poszczególne punkty programu. Dr inż. Marek Zawieska (CIOP-PIB) omawiając temat kampanii Europejskiej Ocena Ryzyka Zawodowego, zachęcał wszystkich uczestników do organizowania konferencji w zakładach pracy w całej Polsce. Jest to promocja dla zakładów pracy i regionów, a także fakultatywne wsparcie dla pracodawców. W dalszej części konferencji uczestnicy zostali przewiezieni na teren KWB „Konin” w Kleczewie S.A., gdzie odbył sie pokaz ratownictwa medycznego z udziałem Zakładowej Straży Pożarnej i służb medycznych Kopalni „Konin”. Służby kopalniane pokazały praktyczne aspekty związane z obowiązującymi procedurami działań w zakładzie górniczym oraz sprzęt techniczny jakim dysponuje zakład górniczy, również ten do wypadków drogowych.

Największą atrakcja dla uczestników konferencji była panorama odkrywki, którą można było obejrzeć z tarasu widokowego. Dla wielu osób obraz ten sprawiał wrażenie nierealnego pejzażu z filmu fantastycznego. Olbrzymie zwałowarki liczące długość 1,5-krotną dużego boiska piłkarskiego i wysokość wieżowca 11 piętrowego na niektórych uczestnikach zrobiły ogromne wrażenie, gdyż takie molochy znane były tylko ze zdjęć, które nie odzwierciedlały rzeczywistych gabarytów maszyn podstawowych.

Uczestnicy konferencji otrzymali profesjonalnie przygotowane przez OSPS BHP Oddział w Koninie materiały konferencji wydane na nośniku optycznym również z galerią zdjęć stanowisk pracy w Kopalni „Konin”, a także liczne materiały oferowane przez CIOP-PIB, PIP, KWB „Konin” w Kleczewie S.A., WUG nt. ryzyka zawodowego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP