Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW - 2011 R.

Członkowie FL Partnerami kampanii społecznej pn. "Bezpieczne miejsce pracy"

W dniu 9 grudnia 2011 r. w CIOP-PIB odbyło się seminarium nt. "Doskonalenie systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy", podczas którego podsumowano tegoroczną kampanię spoleczną pn. "Bezpieczne miejsce pracy" i wręczono dyplomy dla Partnerów kampanii społecznej.

Spośród członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dyplomy odebrali:
- Grupa Ożarów S.A.
- Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
- Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Więcej informacji ...

Spotkanie zespołu tematycznego „Usługi”

W dniu 7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu tematycznego „Usługi”. Celem spotkania było podsumowanie działań członków Zespołu Tematycznego w 2011 r. oraz omówienie planów na 2012 r.

Więcej ...

Nagrody i wyróznienia dla członków Forum Liderów  w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w 2011 r.

Nagrody:

Nagroda I stopnia za urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 ze zdalnym sterowaniem dla A. Niechwieja z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubienie oraz J. Kuźniara, R. Sawickiego, M. Andrzejewskiego z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłądy Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" w Polkowicach


Fot: (od lewej): Czesława Ostrowska (Podsekretarz Stanu w MPiPS), Andrzej Niechwiej (KGHM Polska Miedź S.A. w Lubienie), Izabela Katarzyna Mrzygłodzka (Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy), Jarosław Kuźniar - Dyrektor Kopalni, Roman Sawicki, Marek Andrzejewski (KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłądy Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" w Polkowicach)

Nagroda III stopnia za zmechanizowane stanowisko wiertnicze, wychylno-obrotowe dla: M. Celmera, M. Lubryki, J. Nogły, V. H. Danga z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.


Fot.: Czesława Ostrowska (Podsekretarz Stanu w MPiPS), Izabela Katarzyna Mrzygłodzka (Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy), Marek Celmer, Mieczysław Lubryka, Jerzy Nogły, Van Hai Dang (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju)

Nagroda III stopnia za organizację i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych dla: M. Gwóździa i W. Kryczki z Huty Bankowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej


Fot. (od lewej): Mirosław Gwóźdź (główny specjalista ds. BHP, Huta Bankowa Sp. z o.o.), Czesława Ostrowska (podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Izabela Katarzyna Mrzyglocka (Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP), Wacław Kryczka (specjalista ds. BHP, Huta Bankowa Sp. z .o.o.),  Jacek Boruciński (wiceprezes Zarządu, Huta Bankowa Sp. z .o.o).

Wyróżnienia dyplomami za:

Stanowisko montażowo-kontrolne 23 mm armaty morskiej WRÓBEL
dla: Jarosława Paska, Andrzeja Wiecha, Zenona Cichonia, Przemysława Szpaka,
Władysława Milczanowskiego, Józefa Bańkowskiego, Janusza Kasyana z Okręgowych Warsztatów Technicznych w Żurawicy

Wdrożenie zabezpieczenia młynów węglowych MKM33 przed wybuchem poprzez zainstalowanie systemu HRD jako jedno z działań w Elektrowni Połaniec S.A. – grupa GDF SUEZ Energia Polska, zmierzających do likwidacji bądź ograniczenia zagrożenia wybuchem dla: Jerzego Kuczyńskiego i Jana Koperskiego z GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu

Instalację zraszania pyłu podczas rozbiórki obmurza w rurosuszarce dla: Romana Niklewicza, Stanisława Biegańskiego, Bogdana Zaręby, Janusza Skolimowskiego, Józefa Mruszczyka z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie

Modernizację łożyska wahliwego, zabudowanego zwłaszcza w biernym kole zębatym bębna napędowego przenośnika taśmowego Gwarek-1000 dla: Zbigniewa Kijewskiego, Eugeniusza Lercha, Grzegorza Stabli, Mieczysława Lubryki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju

Specjalne listy gratulacyjne dla:

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz Pilkington IGP Sp. z o.o., Oddział Małopolska w Krakowie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie

Listy gratulacyjne dla:

- Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy
- Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy
- GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu

Wyróżnienia Specjalne – Statuetki dla:

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy

Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz Fiat Auto Poland S.A.– za szczególną aktywność we wspieraniu idei Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

SEMINARIUM w Grupie Ożarów S.A.

W dniu 23 listopada 2011r. w Ożarowie odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez członka Forum Liderów, Grupę Ożarów S.A. - przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie.

Seminarium zainaugurowało Kampanię Bezpieczeństwa Koncernu CRH - Bezpieczeństwo Wykonawców w Grupie Ożarów S.A.

Celem kampanii jest przedstawienie wymagań w zakresie bhp stawianych przedsiębiorstwom realizujących prace remontowo-budowlanych na rzecz Grupy Ożarów S.A. i pomoc tym podmiotom w spełnieniu przyjętych standardów bezpieczeństwa. W kampanii zaangażowani są również pracownicy nadzoru techniczno - inwestorskiego Grupy oraz społeczni inspektorzy pracy spółki. Zakończenie i podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest na maj 2012r.

W spotkaniu wzięło udział 39 pracodawców, 38 pracowników nadzoru technicznego Grupy Ożarów S.A. oraz 5 społecznych inspektorów pracy.

     
     

Więcej o seminarium ...

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK BHP podczas konferencji pt.: "Bezpieczeństwo produkcji i pracy w nowoczesnym zakładzie spożywczym"

W dniach 21-22 listopada 2011 r., w Białymstoku odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczeństwo produkcji i pracy w nowoczesnym zakładzie spożywczym", zorganizowana w ramach kampanii społecznej pn. "Bezpieczne miejsce pracy" przez Agencję Promocji Biznesu s.c.. z Raciborza.

W programie konferencji znalazła się m.in. prezentacje dobrych praktyk bhp członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Grupy Żywiec S.A Browaru w Elblągu. Prezentację pt.: "Wizualizacja jako narzędzie promowania bezpieczeństwa pracy”, przedstawiła Pani Grażyna Niedzielska, St. Specjalista ds. BHP.


fot: http://www.apbiznes.pl

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRACOWNIKÓW

W ramach kampanii społecznej pn. "Bezpieczne miejsce pracy" członek Forum Liderów, Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. zorganizował we współpracy z CIOP-PIB konkurs plastyczny dla dzieci pracowników.

Głównym celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa pracy wśród dzieci a także podnoszenia świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy ich rodziców.

Więcej informacji - ...

XIV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 14-15 listopada 2011 r., w Hotelu Diament Park w Katowicach odbyła się konferencja pt.: "Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie". Konferencja była jednym z elementów tegorocznej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy” i została zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 84 pracowników i pracodawców z całego kraju reprezentujących przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Konferencji towarzyszyło też spotkanie Krajowej Sieci Partnerów. Tematem wiodącym konferencji była poprawa metod komunikacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 

Pierwsza sesja konferencji pt.: „Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” obejmowała zarówno część wykładową, jak i warsztaty w grupach. Przedstawiono 3 referaty z tego zakresu tematycznego. Omówiono budowanie strategii komunikacyjnej w firmie (z uwzględnieniem roli i wsparciem HR w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie), szkolenia z zakresu BHP jako formę komunikacji z pracownikami oraz przykłady nowoczesnych narzędzi usprawniających komunikację na rzecz bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 

W części warsztatowej uczestnicy konferencji pracowali w 4 grupach nad:
1/ budowaniem strategii komunikacyjnej w firmie,
2/ poprawą procesów komunikacyjnych w sytuacjach: zdarzeń wypadkowych, awarii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zmianą,
3/ podnoszeniem atrakcyjności szkoleń z zakresu BHP,  
4/ poprawą komunikacji przedsiębiorstwie w kontekście oceny ryzyka zawodowego.
Wykłady i warsztaty zostały poprowadzone przez partnerów kampanii społecznej  Fundację "Edukacja bez granic" oraz firmę "Team Prevent".

Konferencji towarzyszyła także wystawa najnowszych rozwiązań z zakresu środków ochrony indywidualnej,  przygotowana przez jednego z partnerów kampanii, firmę Eurosoft Sp. z o.o. Iturri Group.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznanych podczas posiedzenia Komisji Wyboru Liderów, które odbyło się w CIOP-PIB w dniu 28 października 2011 r. Zielone, Srebrne i Złote Karty odebrali przedstawiciele 13 przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.


Fot. (od lewej): A. Szczygielska, CIOP-PIB; J. Kasyan, 4 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy (Złota Karta Lidera); P. Trzeciński, Mostostal warszawa S.A. (Srebrna Karta Lidera); Z. Gawliński, Lot Catering Sp. z o.o. (Srebrna Karta Lidera); A. Białek, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. (Zielona Karta Lidera); J. Walczuk, ABB Sp. z o.o. (Zielona Karta Lidera); W.M. Zawieska, CIOP-PIB


Fot. (od lewej): G. Bednarczyk, Samodzielny Publiczny ZOZ w Mazowie Maz. (Złota Karta Lidera); S. Gawiński, Kraft Foods Polska Confectionery Production Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera); K. Knapczyk, Fiat Auto Poland S.A. (Złota Karta Lidera); J. Śliwa, Centralna stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Złota Karta Lidera); T. Jóźwicki, Polimex-Mostostal S.A. (Srebrna Karta Lidera); A. Ciulak, PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn (Zielona Karta Lidera); J. Prasałek, GDF SUEZ Energia Polska S.A. (Złota Karta Lidera); W. Chybiński, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (Złota Karta Lidera); W.M. Zawieska, CIOP-PIB

W drugim dniu konferencji we współpracy z Fiat Auto Poland S.A., członkiem Forum Liderów nagrodzonym Złotą Kartą Liderów Bezpiecznej Pracy, przygotowano wizytę techniczną w zakładzie. Po prezentacji firmy przeprowadzonej przez kierownika dziełu BHP uczestnicy konferencji odwiedzili działy lakierni, spawalni i montażu. Fiat Auto Poland S.A. w Tychach należy do prestiżowego grona przedsiębiorstw „World Class Manufacturing”, tj. posiadających i stosujących najlepsze i najskuteczniejsze metody zarządzania systemem produkcyjnym w skali światowej. Jest to efekt długiego procesu udoskonalania, trwającego od czasu włączenia zakładu w strukturę Fiat Auto. Zakład w Tychach był m.in. pierwszym z grupy Fiat Auto, w którym od połowy lat 90. wdrożono normy ISO 9001 (dotyczące standardów zarządzania jakością) i ISO 14001 (dotyczące standardów zarządzania środowiskowego). Rozwiązania przyjęte w tyskim zakładzie stały się później wzorem dla rozwiązań wdrażanych w innych fabrykach grupy. Wdrożono w nim również system produkcji, który przyczynia się do tego, że samochody opuszczające taśmę produkcyjną mają niski wskaźnik wykrytych wad produkcyjnych oraz wad występujących w kolejnych latach eksploatacji.

Uczestnicy konferencji Forum Liderów wzięli udział w ankietowej ocenie konferencji (przykładowa ankieta w załączeniu). Na jej podstawie można przyjąć, że wiedza przekazana podczas konferencji może przyczynić się do poprawy warunków pracy ponad 28 tys. pracowników przedsiębiorstw reprezentowanych na konferencji.

- ściągnij program konferencji ...
- ściągnij szczegółowy program warsztatów ...

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn. “Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniu 28 października 2011 r. w CIOP-PIB odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas którego były oceniane osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów oraz przyznawane nowe lub podwyższone Karty Lidera.

Przyznano Zieloną Kartę Lidera dla:
1. ABB Sp. z o.o.
2. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Podwyższono kategorię Karty z Zielonej na Srebrną dla:
3. Lot Catering Sp. z o.o.
4. Mostostal Warszawa S.A.

Podwyższono kategorię Karty ze Srebrnej na Złotą dla:
5. 4 Okręgowych Warsztatów Technicznych

Przedłużono ważność Zielonej Karty Lidera do 2013 roku dla:
6. C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.
7. PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn

Przedłużono ważność Srebrnej Karty Lidera do 2013 roku dla:
8. Polimex-Mostostal S.A.
9. PZL Świdnik S.A.

Przedłużono ważność Złotej Karty Lidera do 2013 roku dla:
10. Avon Operations Polska
11. Centralna stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
12. GDF SUEZ Energia Polska S.A.
13. Fiat Auto Poland S.A.
14. Kraft Foods Polska Confectionery Production Sp. z o.o.
15. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
16. Samodzielny Publiczny ZOZ w Mazowie Maz.

Komisja wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy rozpatrzyła 17 wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Kart Liderów. Jeden wniosek został odrzucony.

Wynikiem prac Komisji przyznano 2 Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy, 2 Srebrne dla członków Forum Liderów legitymujących się dotychczas Kartami Zielonymi i 1 Złotą – dla członka Forum Liderów legitymującego się Kartą Srebrną. Komisja przedłużyła do 2013 roku ważność 2 Zielonych, 2 Srebrnych oraz 7 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy zostały wręczone w dniu 14 listopada 2011 r. podczas XIV Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Katowicach.

KONFERENCJA: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

W dniach 17-18 października 2011 r., w Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem". Organizatorem  konferencji  był członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.KONFERENCJA: "BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach"

W dniu 22 września 2011 r., w Urzędzie Miasta w Sopocie odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach". Organizatorem  konferencji  byli członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Sopot.

W programie konferencji znalazły się m.in. prezentacje dobrych praktyk bhp członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:

- "Dobre praktyki bhp z zakresu prewencji stresu w firmie budowlanej " – M. Butowski, STABILATOR Sp. z o.o.


- "Dobre praktyki bhp z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy na budowie" – E. Bożejewicz – IPB Sp. z o.o.


Więcej o konferencji ...

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY W HUCIE BANKOWA SP. Z .O.O.

W celu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy, w tym podnoszenia świadomości oraz zaangażowania pracowników Huty Bankowa Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej poprzez wielokierunkowe działania prewencyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych, ustanowiono Tydzień Bezpieczeństwa Pracy (TBF) - w każdy drugi tydzień września danego roku.

I edycja TBP, pn. "Bezpieczne miejsce pracy" (5-9 września 2011 r.) jest przedsięwzięciem zorganizowanym przez Hutę w ramach kampanii społecznej "Bezpieczne miejsce pracy".

Więcej informacji na temat I edycji TBP - (przejdź na stronę kampanii społecznej)

KONFERENCJA: "BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ORGANIZACJA PRACY"

W dniu 18 maja 2011 roku na terenie Browaru w Elblągu, należącym do Grupy Żywiec S.A. odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy", której celem było zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.

Konferencja była organizowana przez Grupę Żywiec S.A. Browar w Elblągu oraz CIOP-PIB. W organizację włączyło się także OSPS BHP, OIP w Olsztynie oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Uczestniczyło w niej ok. 70 pracowników Browaru w Elblągu, a także przedstawicieli firm przede wszystkim z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Konferencji towarzyszyła wystawa opracowań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy oraz przykładów środków ochrony indywidualnej.

Więcej o konferencji ...

Podczas konferencji odbyło się także uroczyste wręczenie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Żywiec S.A. Browaru w Elblągu.


Udział przedstawiciela FL w jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

W dniu 30 czerwca 2011 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie odbyło się posiedzenie jury konkursu na plakat edycji pn. "Eksploatacja". W jury uczestniczył Pan Paweł Mońka, Pełnomocnik ds. bp Operatpra Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z Warszawy (nowy członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy).
KONFERENCJA: "BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

W dniach 14-15 kwietnia 2011 roku w Olsztynie odbyła się konferencja pt.: „Bezpieczne miejsce pracy” poświęcona prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy oraz zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Konferencja była organizowana przez CIOP-PIB, we współpracy z OIP w Olsztynie oraz olsztyńskim oddziałem OSPSBHP, a także Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Konferencji towarzyszyła wystawa opracowań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy oraz przykładów środków ochrony indywidualnej.

Więcej o konferencji ...

NOWI CZŁONKOWIE FORUM LIDERÓW

W uznaniu uzyskiwanych wyników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2011 r. podjęła decyzję o przyjęciu do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:
- Grupa Ożarów S.A.
- Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
- Solaris Bus & Coach S.A.


Na posiedzeniu dodatkowym, zorganizowanym w dniu 6 kwietnia 2011 r., Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy pozytywnie oceniła także wniosek GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i podjęła decyzję o ich przyjęciu do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w dniu 14 kwietnia 2011 r. w Olsztynie podczas uroczystej kolacji towarzyszącej konferencji pt.: „Bezpieczne miejsce pracy”


Fot (od lewej): W.M. Marek Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń; A. Szczygielska, Ośrodek Promocji CIOP-PIB; P. Drzewiecki, Kierownik Działu BHP, Michelin Polska S.A.; J. Giegielewicz, Szef Serwisu Bezpieczeństwa, Michelin Polska S.A.; A. Majcher-Stabrowska, Menedżer Działu EHS i Zarządzania Ryzykiem, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; P. Mońka, Pełnomocnik Zarządu ds. bhp, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.; A. Ptak, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Grupa Ożarów S.A.

Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że stanowić to będzie impuls do dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także aktywnego włączania się w działalność Forum Liderów.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU PREWENCJI ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH

W nawiązaniu do ustaleń podjętych podczas ostatniej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się w dniach 25-26.10.2010 r. w Katowicach został przygotowany poradnik "Prewencja zagrożeń psychospołecznych - przykłady dobrych praktyk".

W poradniku przedstawiono 15 przykładów działań z zakresu prewencji lub przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy, przygotowanych przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

"Poradnik" trafił do uczestników konferencji „Bezpieczne miejsce pracy” (poświęconej m.in. prewencji zagrożeń psychospołecznych), która odbyła się w dniach 14-15 kwietnia w Olsztynie. Konferencja była współorganizowana przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Ściągnij poradnik ... pdf

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

NA STRONIE:

Członkowie FL Partnerami kampanii społecznej pn. "Bezpieczne miejsce pracy"

Spotkanie zespołu tematycznego „Usługi”

Nagrody i wyróżnienia dla członków FL  w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w 2011 r.

SEMINARIUM w Grupie Ożarów S.A.

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK BHP podczas konferencji pt.: "Bezpieczeństwo produkcji i pracy w nowoczesnym zakładzie spożywczym"

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRACOWNIKÓW GAZ-SYSTEM S.A.

XIV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

KONFERENCJA: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

KONFERENCJA: "BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY W HUCIE BANKOWA SP. Z .O.O.

KONFERENCJA: "BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ORGANIZACJA PRACY"

Udział przedstawiciela FL w jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

KONFERENCJA: "BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

NOWI CZŁONKOWIE FORUM LIDERÓW

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU PREWENCJI ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH