Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
"Przywództwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”
13-14 listopada 2012 r., Legnica

„Przywództwo to zdolność do wpływania lub sprawowania władzy we wspólnotach społecznych” (N. Abercrombie, S. Hill, B. S. Turner, The Penguin dictionary of sociology, Penguin Books, 1988, s. 135-136)  

Tegoroczna konferencja Liderów Bezpiecznej Pracy poświęcona tematowi przywództwa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowana została przez CIOP-PIB we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. (posiadaczem Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy).

Zgodnie z tradycją co roku inny członek Forum wspólnie z Instytutem przygotowuje spotkanie, uzyskując przy okazji możliwość zaprezentowania w dużym gronie przedsiębiorstw z terenu całej Polski, reprezentujących różne sektory gospodarki i rodzaje działalności, swoich dokonań i doświadczeń z zakresu kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania jest też okazja do przekonania się na własne oczy, jak owe rozwiązania są wcielane w życie, bowiem gospodarz umożliwia obejrzenie stanowisk pracy i procesów technologicznych w swoich zakładach. Tym razem KGHM S.A. zaprosił podzielonych na kilka grup liderów do:
- Zakładu Górniczego LUBIN
- Zakładu Górniczego RUDNA
- Zakładu Górniczego POLKOWICE-SIEROSZOWICE
- Huty Miedzi w Głogowie
- Zakładu Wzbogacania Rudy w Polkowicach

Nadrzędny cel, jakim jest ukształtowanie jak najbezpieczniejszych i najzdrowszych warunków pracy, może być w dzisiejszych czasach wszechogarniającej globalizacji gospodarki, a zarazem jej dywersyfikacji na poziomie lokalnym osiągnięty tylko pod warunkiem dobrej komunikacji w każdym przedsiębiorstwie i każdej organizacji. O roli tej komunikacji była mowa na zeszłorocznym spotkaniu Forum Liderów w Katowicach, teraz przyszła pora na inny aspekt: przywództwo, bowiem to od przywódcy, lidera, kierownika zależy, czy przekazywanie koniecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy treści przyniesie pożądane skutki w postaci zmiany mentalności, podejścia do tych kwestii, uważanych często przez ogół pracowników za zbędne, nudne, narzucone.

Behawioralne podejście do przywództwa przedstawiła firma EcoMS Consulting Sp. z o.o. Założeniem programu „Behawioralne podejście do przywództwa” jest stworzenie osobom kierującym pracą ludzi programu przywództwa, który będzie motywował i umożliwiał im uczestnictwo w realizacji celów firmy w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa. Ostatecznym celem jest podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa. Poziom kultury bezpieczeństwa definiujemy jako taki poziom zachowań, jaki zachowujemy gdy nikt na nas nie patrzy.

Behawioryzm w swojej idei kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzkiego. Szkoła behawiorystyczna zwraca uwagę, iż środowisko jest niepowtarzalną mozaiką różnego rodzaju bodźców występujących w środowisku pracy. To te bodźce właśnie determinują, w głównej mierze, zachowanie człowieka.W związku, iż według koncepcji behawiorystycznej, człowiek jest istotą zewnątrz - sterowalną, można na niego oddziaływać stosując system wzmocnień pozytywnych i negatywnych.

Wykładom na temat przywództwa towarzyszyły warsztaty, prowokujące interaktywność uczestników, ilustrujące różne typy zachowań, a nawet wywołujące emocje. Trenerzy z EcoMS, bazując na doświadczeniach wyniesionych z kilkunastu wprowadzonych w różnych przedsiębiorstwach programów behawioralnych, poprowadzili w grupach uczestników warsztaty pt. „Przywództwo przez przykład”, podzielone na 3 części, poświęcone znajdowaniu, ustanawianiu i osadzaniu wartości. Trenerzy wskazali na potrzebę transformacji behawioralnego przywództwa – pod tą nazwą kryje się zmiana zachowań liderów zmierzająca do definiowania i utrwalania wartości na podstawie m.in. obserwacji, zauważania zachowań odbiegających od standardów. W praktyce słuchacze przećwiczyli tę umiejętność w trakcie krótkiej „wizji lokalnej” w hotelu i w jego otoczeniu.

Przywództwu w zarządzaniu bhp poświęcony był wykład dr. Inż. Zofii Pawłowskiej z CIOP-PIB, która omówiła różne typy postaw przywódczych i ich skuteczność, zachęcając słuchaczy do przeprowadzenia samooceny i sformułowania odpowiedzi na pytania: jakimi jesteśmy liderami, a jakimi chcielibyśmy być? Jak realizujemy funkcje lidera w obszarze bhp?

O tym, co kryje się pod tymi nazwami i jak się można odnaleźć w poszczególnych typach przywódców, uczestnicy konferencji dowiedzieli się podczas kolejnych spotkań w 8 grupach roboczych FL:
- "Przemysł ciężki",
- "Przemysł chemiczny",
- "Przemysł lekki i spożywczy",
- "Usługi",
- "Maszyny i urządzenia",
- "Budownictwo",
- "Gazownictwo"
- "Energetyka".
Przedstawione na koniec wypełnionego wiedzą i zadaniami dnia wyniki samooceny w połączeniu z przykładami dobrych praktyk stanowiły kolejny ważny wkład we wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu własnych mocnych i słabych stron.

Zwieńczenie seminaryjnej części konferencji stanowiło podsumowanie tegorocznych prac Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i przedstawienie planów na rok przyszły.

Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

W tym roku już po raz 14 Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje, prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania na polu bezpieczeństwa pracy.

Podczas Konferencji wręczono 8 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dla:  
1.  Dekorglass Działdowo S.A.
2.  Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział ZG w Jaśle
3.  Katowicki Holding Węglowy S.A.
4.  Merrid Controls Sp. z o.o.
5.  Philips Lighting Poland S.A. o/Pabianice
6.  Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy
7.  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
8.  Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.


Ponadto podczas konferencji wręczono 3 Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy dla:
1.  Gdańskiej Stoczni Remontowej
2. Grupy Ożarów S.A.
3. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Wręczono 2 Srebrne Karty Lidera Bezpiecznej Pracy dla:
1. Rafako S.A.
2. Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.

Wręczono także 12 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy dla:
1. Grupy Żywiec S.A. Browaru w Elblągu
2. Huty Bankowa Sp. z o.o.
3. Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o.
4. KGHM Polska Miedź S.A.
5. Kraft Foods Polska Confectionery Production Sp. z o.o. Fabryki Czekolady w Bielanach Wrocławskich
6. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o
7. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o
8. Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A.  
9. DB Schenker Sp. z o.o.
10. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
11. Zakładów Chemicznych Police S.A.
12. Zakładów Górniczo-Metalowych Zębiec w Zębcu S.A.


Konferencja zorganizowana w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn. “Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (realizowanego w latach 2011-2013), finansowanego w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Przyznano Karty Liderów Bezpiecznej Pracy

zobacz

XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt." Przez innowacje do bezpieczeństwa"

zobacz