Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Harmonogram roczny działalności Forum Liderów

styczeń - lipiec
 • Działania własne członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (realizacja Deklaracji oraz Regulaminu)
 • Spotkania Grup Roboczych FL (Przemysł ciężki, Przemysł lekki, Przemysł chemiczny, Budownictwo, Energetyka, Gazownictwo, Usługi), organizowane w siedzibach członków FL lub w CIOP-PIB, umożliwiające rozwijanie kontaktów branżowych
 • Przyjmowane zgłoszeń od firm aplikujących do udziału w Forum Liderów.

lipiec - sierpień

Przyjmowane wniosków o przyznanie, podwyższenie lub przedłużenie ważności Karty od obecnych członków Forum Liderów.

sierpień

Wstępna analiza wniosków złożonych przez kandydatów do FL i przygotowywanie wniosków do oceny podczas posiedzenia Komisji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

I połowa września

Wstępna analiza wniosków złożonych przez obecnych członków FL i przygotowywanie wniosków do oceny podczas posiedzenia Komisji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

II połowa września
 • Posiedzenie Komisji Wyboru FL.
 • O dokładej dacie posiedzenia Komisji będziemy informować ok. 10 dni przed przyjętym terminem. Informacja na ten temat zostanie także umieszczona na stronie internetowej Forum Liderów.
 • W ciągu 5 dni od od posiedzenia Komisji wszystkie przedsiębiorstwa, których  wnioski są oceniane przez Komisję, otrzymują mailowo (na adres e-mail  przedstawiciela przedsiębiorstwa w Forum, którego nazwisko zostało podane w  podpisanej Deklaracji) informację  na temat wyników pracy Komisji.
 • Jeżeli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie - wówczas przedsiębiorstwo  otrzymuje werdykt Komisji i zaproszenie na uroczystość wręczenia nominacji  na członka Forum Liderów. - Jeżeli wniosek jest rozpatrzony
 • Jeżeli wniosek jest rozpatrzony negatywnie - wówczas  przedsiębiorstwo  otrzymuje werdykt Komisji i uzasadnienie.
 • Jeżeli członkowie Komisja wnioskują o uzupełnienie informacji zawartych we  wniosku wówczas przedsiębiorstwo otrzymuje drogą mailową szczegółowe  wskazówki, jakie informacje powinny zostać uzupełnione i termin do  przesłania uzupełnienia (także mailem). Po ponownej ocenie wniosku  przedsiębiorstwo otrzymuje pozytywny werdykt Komisji i zaproszenie na  uroczystość wręczenia nominacji na członka Forum Liderów lub negatywny  werdykt Komisji i uzasadnienie.

wrzesień-grudzień
 • Działania własne członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (realizacja Deklaracji oraz Regulaminu)
 • Spotkania Grup Roboczych FL (Przemysł ciężki, Przemysł lekki, Przemysł chemiczny, Budownictwo, Energetyka, Gazownictwo, Usługi), organizowane w siedzibach członków FL lub w CIOP-PIB, umożliwiające rozwijanie kontaktów branżowych

początek października

W ciągu 14 dni od posiedzenia Komisji wszystkie przedsiębiorstwa, których  wnioski są oceniane przez Komisję, otrzymują oficjalną informację (na  pismie) na temat wyników pracy Komisji.

listopad
 • Doroczna Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
 • Uroczystość wręczenia nominacji dla nowych członków Forum Liderów oraz Kart Liderów  Bezpiecznej Pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP