Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW - 2012 R.

Udział członków Forum Liderów w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Członkowie Forum Liderów zdobyli dwie nagrody II stopnia w kategorii "Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce" w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy:
- PKN ORLEN S.A. – II nagroda za projekt: „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa”
- Katowicki Holding Węglowy S.A. – II nagroda (wspólnie z CIOP-PIB) za projekt: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przez prowadzenie instruktaży metodą 5 Minut dla bezpieczeństwa”.

Członkowie Forum Liderów są też sponsorami tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy:
- Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
- FIAT AUTO POLAND S.A.
- Mazowiecka Spółka Gazownictwa
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.


Więcej o konkursie ...

XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Tegoroczna, XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, odbyła się w dniach 13-14 listopada 2012 r. w Hotelu Qubus w Legnicy. Tegoroczna konferencja była poświęcona problematyce przywództwa w działaniach służby bhp w przedsiębiorstwie (wykłady i warsztaty z tego zakresu).
Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.
XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy została zorganizowana we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. (wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), w związku z czym w drugim dniu konferencji odbyła się wizyta techniczna w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej o konferencji ...

PRZYZNANO PRESTIŻOWE KARTY DLA LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy już po raz 14 wyróżnił firmy i instytucje, prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania na polu bezpieczeństwa pracy. W tym roku do grona Liderów Bezpiecznej Pracy dołączyło 8 nowych członków, natomiast obecnym członkom Forum Liderów przyznano 18 prestiżowych Kart Liderów.

Do grona Liderów Bezpiecznej Pracy przyjęto:
1. Dekorglass Działdowo S.A.,
2. Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,  
3. Katowicki Holding Węglowy S.A.,
4. Merrid Controls Sp. z o.o.,
5. Philips Lighting Poland S.A. o/Pabianice
6. Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy,
7. Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
8. Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy przyznano:
1. DB Schenker Sp. z o.o. (Karta Złota),
2. Gdańskiej Stoczni Remontowej (Karta Zielona),
3. Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A. (Karta Zielona),
4. Grupie Ożarów S.A. (Karta Zielona),
5. Grupie Żywiec S.A. Browarowi w Elblągu (Karta Złota),
6. Hucie Bankowa Sp. z o.o. (Karta Złota),
7. Iławskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu IPB Sp. z o.o. (Karta Złota),
8. KGHM Polska Miedź S.A. (Karta Złota),
9. Kraft Foods Polska Confectionery Production Sp. z o.o. Fabryce Czekolady w Bielanach Wrocławskich (Karta Złota),
10. Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (Karta Złota),
11. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Łódź Sp. z o.o. (Karta Złota),
12. Operatorowi Gazociągów Przesyłowy GAZ-SYSTEM S.A. (Karta Zielona),
13. Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (Karta Złota),
14. Rafako S.A. (Karta Srebrna),
15. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (Karta Złota),
16. Zakładom Chemicznym „Police” S.A. (Karta Złota)
17. Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach S.A. (Karta Złota)
18. Zakładom Górniczo-Metalowym Zębiec w Zębcu S.A. (Karta Złota).

Uroczystość wręczenia wyróżnień i nominacji odbyła się w dniu 13 listopada 2012 r. w hotelu Qubus w Legnicy, podczas XV dorocznej konferencji Liderów Bezpiecznej Pracy.

"Dzień BHP" Grupy Żywiec S.A. Browaru w Elblągu

W dniu 18 października 2012 r. w siedzibie Grupy Żywiec S.A. Browaru w Elblągu zorganizowano w ramach kampanii społecznej Prewencja wypadkowa" Dzień BHP. Celem przedsięwzięcia było  promowanie bezpieczeństwa i zdrowia nie tylko wśród kadry, ale przede wszystkim wśród pracowników Browaru w Elblągu.

Wiecej informacji ...

Seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu dla Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz zawody na najlepszych strażników granicznych na Warmii i Mazurach

W dniu 19 września 2012 r. w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca bezpieczny”.  Patronat honorowy nad projektem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Równolegle z seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach na terenie Komendy W-MOSG w Kętrzynie po raz pierwszy zostały rozegrane zawody na najlepszych strażników granicznych na Warmii i Mazurach.

Więcej informacji ...

I mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A.

W dniach 18-20 września 2012 r. w Wólce Nadbużnej odbyły się I Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM S.A. Zawody zostały zorganizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. we współpracy z CIOP-PIB.

Więcej o zawodach ..

CZŁONKOWIE FORUM LIDERÓW PROMOWALI DOBRE PRAKTYKI BHP PODCZAS PIKNIKU EDUKACYJNEGO W OLSZTYNIE

Przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:
- Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
- Michelin Polska S.A.
- Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

wzięły udział w pikniku edukacyjnym "Prewencja wypadkowa-Kultura Bezpieczeństwa", zorganizowanym w dniu 7 września 2012 r. w Olsztynie w ramach kampanii społecznej pn. "Prewencja wypadkowa".

W ramach udziału w pikniku przedsiębiorstwa prezentowały dobre praktyki bhp z zakresu prewencji wypadkowej.

Więcej o pikniku ...

Dni otwarte GRUPY OŻARÓW S.A.

W dniach 23-24 czerwca 2012 r. w Ożarowie zortganizowano Dni otwarte Grupy Ożarów S.A.
Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznych zachowań w pracy i poza pracą, wśród pracowników Grupy Ożarów S.A. i członków ich rodzin oraz mieszkańców Ożarowa.

Prezentacja dobrych praktyk bhp Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Podczas seminarium dla dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, które odbyło się w dniach 5-6 czerwca 2012 r. w CIOP-PIB w Warszawie przedstawiciel Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przedstawił dobrych praktyki bhp.
Omówiono projektuobejmujący przeprowadzanie instruktaży metodą „5 minut dla bezpieczeństwa”, którego celem jest podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy, aktywizacja pracowników do bezpiecznych zachowań i przeciwdziałanie rutynie na stanowiskach pracy, a przez to ograniczenie wypadkowości, realizowany w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Udział przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. w posiedzeniu jury XXI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. :”Aktywni 50+”

W dniu 5 czerwca 2012 r. przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A. uczestniczył w posiedzeniu jury XXI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. :”Aktywni 50+”.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A jest partnerem tej edycji Konkursu na plakat bhp.

Więcej o konkursie ...

Konferencja podsumowująca kampanię Grupy Ożarów S.A. na rzecz bezpieczeństwa pracy podwykonawców

W dniach 29-30 maja br. w Karsach koło Ożarowa odbyła się konferencja podsumowująca kampanię Grupy Ożarów S.A. na rzecz bezpieczeństwa pracy podwykonawców, zorganizowana przez Grupę Ożarów SA. – Spółkę koncernu CRH, przy współpracy merytorycznej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, CIOP-PIB oraz ZUS.

Więcej informacji ...

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy podzielili się dobrymi praktykami bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami

W poradniku przedstawiono 22 przykłady działań z zakresu regulowania kwestii bezpieczeństwa pracy we współpracy z podwykonawcami lub wspierania podwykonawców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwach. Przykłady zostały udostępnione przez przedsiębiorstwa reprezentujące następujące sektory gospodarki: budownictwo, transport i logistyka, dystrybucja oraz transport paliw gazowych, przemysł naftowy/paliwowy, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, motoryzacja, hutnictwo, górnictwo i kopalnictwo, odzysk surowców z materiałów segregowanych oraz świadczenie usług ogólnobudowlanych.

Autorzy dobrych praktyk bhp:
• Grupa Ożarów S.A.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
• Polimex-Mostostal S.A.
• Skanska S.A.
• Stabilator Sp. z o.o.
• DB Schenker Sp. z o.o.
• Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
• GAZ-SYSTEM S.A.
• GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
• PKN ORLEN S.A.
• Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź S.A. (Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi „Cedynia”, Zakłady Wzbogacania Rud, Zakłady Górnicze „Lubin”, Zakład Hydrotechniczny w Rudnej)
• Związek Rzmiosła Polskiego (Murarstwo i Posadzkarstwo, Mosina).

Ściągnij i przeczytaj poradnik ...

GAZ-SYSTEM S.A. i CIOP-PIB zorganizowali konferencję na temat prewencji wypadkowej w spółkach gazowych

W dniach 23-24 maja 2012 r., Hotelu Zamkowym w Krasiczynie odbyła się II ogólnopolska konferencja na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie".
Po zeszłorocznym spotkaniu poświęconym budowaniu bezpiecznych miejsc pracy w spółkach zajmujących się dystrybucją i przesyłem gazu, w tym roku temat konferencji zorganizowanej przez CIOP-PIB oraz GAZ–SYSTEM S.A. wpisał się w tematykę ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”.

Więcej informacji ...

Prezentacje dobrych praktyk – innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych członków FL  w zakresie bezpieczeństwa bhp

W majowym wydaniu miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka" (5/202) ukazała się współna publikacja członków Forum Liderów BEpziecznej Pracy, dotycząca innowacyjnych rozwiążań technicznych i organizacyjnych, w zakresie bepzieczeństwa pracy.

Autorzy opracowania:
- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
- GAZ-SYSTEM S.A.
- DB Schenker
- FIAT AUTO POLAND S.A.


Przeczytaj artykuł ...

Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia - PIKNIK DLA PRACOWNIKÓW PKN ORLEN

W dniu 17 maja 2012 r., na terenie Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w Płocku zorganizowano piknik dla pracowników PKN ORLEN S.A.
Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dobrych praktyk w zakresie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników spółki.

Prezentacja dobrych praktyk bhp PKN ORLEN S.A. i DB Schenker Sp. z o.o.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. przedstawiciele PKN ORLEN S.A. i DB Schenker Sp. z o.o. zaprezentowali dobre praktyki bhp podczas konferencji zorganizowanej przez CIOP-PIB podczas XXI. Międzynarodowych Targów  Ochrony Pracy,  Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012 w Poznaniu.

GAZ-SYSTEM S.A. w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zadebiutował w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012, opracowanym przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennik Gazeta Prawna. Spółka zajęła 4 pozycję wśród debiutantów, 9 miejsce wśród firm z sektora energetycznego oraz 40 pozycję w ogólnym zestawieniu.

Więcej informacji ...

Platynowy Laur dla ZGM Zębiec S.A.

ZGM Zębiec S.A. uzyskał certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011 oraz Platynowy Laur, co oznacza, że nieprzerwanie przez dziewięć lat braliśmy udział w programie i każdorazowo uzyskaliśmy tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Od ponad 13 lat w ramach programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" promowane i nagradzane są firmy kierujące się na co dzień w swojej działalności szeroko pojętymi zasadami etyki. "Przedsiębiorstwa Fair Play" prowadząc działalność gospodarczą dobrowolnie troszczą się jednocześnie o społeczność lokalną oraz środowisko naturalne.

Więcej informacji ...

Nagroda Marszałka dla IPB Sp. z o.  z Iławy

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o. w Iławie zostało jednym z laureatów tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Laur Najlepszym z Najlepszych" w kategorii Rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Więcej informacji ...

PZL-Świdnik S.A. Lubelskim Orłem Biznesu 2011

PZL-Świdnik S.A., firma z grupy AgustaWestland została laureatem konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2011”, którego celem jest uhonorowanie najlepiej i najprężniej rozwijających się firm na Lubelszczyźnie. Jury przyznało świdnickim zakładom specjalną nagrodę „Orła z Diamentem” wyróżniającą zwycięzców poprzednich edycji konkursu.

Więcej informacji ...

GlaxoSmithKline powtórnie liderem „Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012”

Firma GlaxoSmithKline zajęła 1. miejsce wśród firm sektora farmaceutycznego i medycznego „Rankingu odpowiedzialnych firm 2012” Dziennika Gazety Prawnej, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz PwC, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ogólnym zestawieniu największych przedsiębiorstw w Polsce GSK została uhonorowana 5. lokatą.

Grupa Kapitałowa GlaxoSmithKline drugi rok z rzędu uplasowała się na najwyższej pozycji wśród przedsiębiorstw z sektora medyczno-farmaceutycznego. Znalazła się także w czołowej piątce najbardziej odpowiedzialnych polskich przedsiębiorstw wszystkich branż w Polsce.

Więcej informacji  ...

Seminarium dla podwykonawców poznańskiego oddziału GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu odbyło się seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji - ...

Prezentacja dobrych praktyk bhp Michelin Polska S.A.

Podczas seminarium pt. „Ograniczanie wypadków przy pracy”, zorganizowanego w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy oraz ogólnopolskiej kampanii „Prewencja wypadkowa” zaprezentowano przykłady dobrych praktyk bhp firmy Michelin Polska S.A.

Więcej informacji - ...

Członkowie Forum Liderów wśród laureatów Top Employers Polska 2012

Członkowie Forum Liderów znaleźli się wśród niewielu polskich pracodawców, którzy otrzymali certyfikat Top Employers Polska 2012. Polskie instytucje oceniano w takich kategoriach jak świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szkolenia i rozwój, kultura organizacyjna firmy oraz rozwój kariery zawodowej.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli sie m.in.:
- GAZ-SYSTEM S.A.
- Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
- PKN ORLEN S.A.

Seminarium dla podwykonawców tarnowskiego oddziału GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 15 marca br. w siedzibie oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Tarnowie odbyło się seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Więcej informacji - ...

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy laureatami wyrożnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze

Już po raz dwunasty redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz z wydawcą - Grupą PTWP - nadała honorowe tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł” - jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze.

Podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Sheraton nagrody odebrali m.in.:
- Pan Jan Chadam - prezes Gaz-System S.A.,
- Pan Paweł Jarczewski - prezes Zakładów Azotowych Puławy S.A.,
- Pan Jerzy Marciniak - prezes Zakładów Azotowych Tarnów S.A.,
- Pan Herbert Wirth - prezes KGHM Polska Miedź S.A.,
- Pan Jarosław Zagórowski - prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie”

W dniu 17 lutego 2012 r. w Gdańsku odbyło się seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie” zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorami seminarium byli Zakład Usługowy BUTOWSKI – członek Sieci Ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Stabilator sp.z o.o. - Lider Bezpiecznej Pracy przy CIOP-PIB.  Seminarium wsparł OIP w Gdańsku, który przekazał najnowsze publikacje dotyczące bezpieczeństwa na budowach.

Więcej informacji ...

Seminarium pt. "Aspekty bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej"

W dniu 16 lutego 2012 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu odbyło się seminarium dotyczące aspektów bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej. W seminarium uczestniczyło 20 osób - przedstawiciele: spółek gazowniczych, CIOP-PIB oraz miesięcznika "Przyjaciel przy Pracy".

Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB. Miało na celu zachęcenie spółek gazowniczych do:
1. włączenia się w działania kampanii społecznej,
2. podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy podwykonawców
(jeden z celów szczegółowych kampanii społecznej)
3. udziału w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego przy CIOP-PIB
(w ramach Z.T. "Gazownictwo").

Więcej informacji - ...

Inauguracja kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa” w Stabilator Sp. z o.o.

W dniu 6 lutego 2012 r. w siedzibie firmy budowlanej Stabilator sp. z o.o. w Gdańsku odbyła się inauguracja nowej  Kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”.

Stabilator Sp. z o.o. mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych  i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, od wielu lat aktywnie uczestniczy  w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy działającym przy CIOP-PIB.

Więcej informacji ...

Spotkanie zespołu tematycznego BUDOWNICTWO

W dniu 25 stycznia 2012 r. w CIOP-PIB w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy roboczej Forum Liderów – Z.T. „Budownictwo”. W spotkaniu wzięło udział 11 osób: przedstawiciele firm budowlanych należących do FL, przedstawiciele zakładów naukowych CIOP-PIB oraz przedstawiciele Ośrodka Promocji CIOP-PIB.

Celem spotkania było:
1. upowszechnianie wyników prac badawczych oraz projektów służb państwowych programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
2. zaproszenie firm budowlanych do współpracy z CIOP-PIB w zakresie wdrażania wyników projektów i zadań realizowanych przez CIOP-PIB
3. wymiana dobrych praktyk bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami
4. omówienie planów udziału członków FL w informacyjnej kampanii społecznej 2012: „Prewencja wypadkowa”.

ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM PRACODAWCĄ ROKU 2011 REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W styczniu 2012 r. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ogłosił wyniki dorocznego konkursu „Pracodawca roku regionu kujawsko-pomorskiego 2011”. Jednym z laureatów został Zachem, który uzyskał wyróżnienie za dbanie o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sprzyjających monitorowaniu wpływu prowadzonej produkcji chemicznej na środowisko naturalne i społeczność lokalną.

Więcej informacji ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy "Przywództwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy” (13-14 listopada 2012 r., Legnica)

zobacz

Innowacje liderów bezpiecznej pracy - przeczytaj ...

zobacz

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy laureatami wyrożnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze