Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Działalność Forum Liderów w 2010 r.

II SPOTKANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI"

W dniu 19 listopada 2010 r. w siedzibie Lot Catering Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się II spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - zespołu tematycznego PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI.

więcej ...

XIII KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 25-26 października 2010 r. w hotelu Prestige Qubus w Katowicach odbyła się doroczna, trzynasta już konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Nowe zagrożenia w środowisku pracy – czynniki psychospołeczne”.

Program konferencji

Tematyka nowych zagrożeń w środowisku pracy została szczegółowo omówiona przez przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Źródłem wiedzy na ten temat były wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) przeprowadzonego przez EU-OSHA, badania dotyczącego postrzegania oraz oceny zjawiska mobbingu i czynników organizacyjnych stanowiących jego źródło przez pracowników reprezentujących różne grupy zawodowe oraz ankietowego badania poziomu ryzyka mobbingu w wybranych grupach zawodowych przeprowadzone przez CIOP-PIB.

Podsumowaniem wystąpień tematycznych była dyskusja na temat metod przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w polskich przedsiębiorstwach różnych sekcji działalności. Omawiano sposoby walki ze stresem w tak różnych przedsiębiorstwach, jak choćby KGHM Miedź Polska S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK-Łódź czy ZOZ z Makowa Mazowieckiego.

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy uznali za ważne opracowanie poradnika zawierającego przykłady dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania stresowi w pracy. Przykłady działań, które są realizowane w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla innych przedstawicieli przedsiębiorstw, dla których problem zagrożeń psychospołecznych jest wciąż trudny do rozwiązania i wymagający wsparcia ekspertów z zakresu bezpieczeństwa pracy. Zebranie przykładów dobrych praktyk oraz opracowanie takiego poradnika będzie jednym z celów działania Forum Liderów w 2011 roku.

WARSZTATY
Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach poświęconych motywowaniu do zachowań bezpiecznych w pracy przygotowanych i przeprowadzonych przez firmę Kirschstein & Partner. Warsztaty nie tylko pomogły poznać praktyczną stronę omawianego tematu, ale także umożliwiły uczestnikom konferencji wypracowanie nowych rozwiązań, które mogą być pomocne w kształtowaniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy.

PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK
Niezbędnym elementem procesu doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy jest dzielenia się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń, która umożliwia znajdowanie takich metod i sposobów, które pozwalają na skuteczną poprawę jakości pracy i życia. Dlatego przedstawiciele dwóch przedsiębiorstw, z grupy nowo przyjętych do grona Forum Liderów – ABB Sp. z o.o. oraz Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., omówili przykłady działań, które miały na celu skuteczne promowanie bezpieczeństwa pracy oraz budowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w ich firmach.

Dobrymi praktykami z zakresu bezpieczeństwa pracy podzielili się także przedstawiciele Huty „Bankowa” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej (wyróżniona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), jednak w ich przypadku nie była to klasyczna prezentacja, tylko zorganizowanie wizyty technicznej w przedsiębiorstwie. Umożliwiło to praktyczne spojrzenie na problem kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie przemysłu ciężkiego.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy XIII Konferencji Forum Liderów bardzo wysoko ocenili efekty dwudniowej pracy podczas konferencji i zaangażowanie wszystkich w dyskusję mającą na celu wypracowanie dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania czynników psychospołecznych w środowisku pracy. Uczestniczący nie tylko pochwalili dobór tematyki, ale też praktyczną przydatność otrzymanych materiałów informacyjnych. Mocną stroną konferencji były także jej praktyczne elementy, tzn. warsztaty z zakresu doskonalenia metod motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań oraz możliwość bliskiego zapoznania się z działalnością jednego z członków Forum Liderów – Huty Bankowa Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Konferencja pokazał, że doskonalenie metod promowania bezpieczeństwa pracy nie jest procesem łatwym, ale dobre chęci wyrażane przez przedstawicieli kierownictwa oraz zaangażowanie pracowników służby bhp przekłada się na wyniki przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy konferencji dowiedli, że zasługują na tytuł „Lidera”, a dzięki otwartości i szerokiemu spojrzeniu na sprawy bezpieczeństwa pracy (daleko poza „własne podwórko”) potrafią aktywnie przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w każdej z sekcji gospodarki. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że będą potrafili zachęcić do podobnej aktywności zarówno swoich partnerów handlowych, podwykonawców, jak i konkurentów.

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW

Podczas posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy w dniu 22 września 2010 r. były omawiane nowe kandydatury i osiągnięcia 19 członków Forum Liderów oraz przyznawane nowe lub podwyższone Karty Lidera.

Przyznano nominację na nowego członka Forum Liderów dla:
1. Michelin Polska S.A., Olsztyn
2. Graal S.A., Krokowa
3. Pilkington Automotive Poland  Sp. z o.o., Sandomierz

Przyznano Zieloną Kartę Lidera na lata 2011-2012 dla:
4. Bovis Lend Lease Sp. z o.o.

Podwyższono kategorię Karty ze Srebrnej na Złotą na lata 2011-2012 dla:
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.,
6. Stabilator Sp z o.o.,

Przedłużono ważność Srebrnej Karty Lidera do 2012 roku dla:
7. Rafako S.A.
8. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Przedłużono ważność Złotej Karty Lidera do 2012 roku dla:
9. KGHM Polska Miedź S.A.
10. Schenker Sp. z o.o.
11. Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A.
12. Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
13. Huta Bankowa Sp. z o.o.
14. Synthos Dwory Sp. z o.o.
15. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o.
16. ZAK S.A.
17. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. Z o.o.
18. Grupa Żywiec S.A.
19. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.

Podczas dodatkowego posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 18 października 2010 r., pozytywnie rozpatrzono 3 dodatkowe wnioski: jeden kandydata na członka Forum Liderów oraz dwa - o przedłużenie ważności Złotej Karty Lidera do 2012 roku.
Nowym członkiem Forum Liderów został ABB Sp. z o.o., a Złote Karty przedłużono:
1. PKN Orlen S.A.
2. LOB S.A.


Ostatecznie Komisja wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy rozpatrzyła 22 wnioski o przyjęcie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, a także o przyznanie lub przedłużenie ważności Kart Liderów. Wynikiem prac Komisji przyjęto 4 nowych członków Forum Liderów, przyznano 1 Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy i 2 Złote – dla dotychczasowych członków Forum Liderów legitymujących się Kartami Srebrnymi. Komisja przedłużyła do 2012 roku ważność 2 Srebrnych oraz 13 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

Karty Lidera Bezpiecznej Pracy zostaną wręczone na uroczystej kolacji, która odbędzie się w dniu 25 października 2010 r. podczas XIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Katowicach.Piknik edukacyjny „BEZPIECZNY PLAC BUDOWY”

W dniu 29 maja 2010 r. (sobota) w Iławie (AMFITEATR im. Louisa Armstronga oraz boisko szkoły podstawowej nr 3 odbył się piknik edukacyjny „BEZPIECZNY PLAC BUDOWY”

Piknik był zorganizowany przez OSPSBHP Oddział w Olsztynie, we współpracy z:
- CIOP-PIB
- OIP w Olsztynie
- członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - zespół tematyczny "Budownictwo"

więcej ...

SEMINARIUM "Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach"

W dniu 10 maja 2010 r. w Gdańsku  w siedzibie Stabilator Sp. z o.o. (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy) odbyło się seminarium pt.: "Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach".

W seminarium wzięli udział członkowie Forum Liderów - zespołu tematycznego "Budownictwo"  oraz przedstawiciele firm budowlanych.

więcej ...

I SPOTKANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI"

W dniu 30 marca 2010 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - zespołu tematycznego PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI.

więcej ...

SEMINARIUM: „ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY”

W dniu 18 marca 2010 r. w Browarze w Elblągu, należącym do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (nagrodzony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), odbyło się seminarium  „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”, zorganizowane w ramach kampanii europejskiej „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”.

Uczestnikami seminarium była średnia kadra kierownicza Browaru oraz przedstawiciele podwykonawców w łącznej liczbie 60 osób.

Dyrektor Browaru w Elblągu przedstawił osiągnięcia zakładu m.in. na polu poprawy bezpieczeństwa pracy. W kontekście tematyki kampanii europejskiej omówione zostały m.in. wprowadzone w Browarze systemy 5S oraz TPM, które mają na celu poprawę organizacji miejsca pracy, a przez to poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz zaprezentowane zostały rozwiązania organizacyjne i techniczne systemu ratownictwa wewnątrzzakładowego.

W trakcie seminarium przedstawiono także zasady organizowania i utrzymywania systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zaproponowano udoskonalenie systemu bezpieczeństwa Browaru w Elblągu. Między innymi w tym celu po zakończeniu seminarium zorganizowano wizytę techniczną na terenie Browaru w Elblągu, podczas której prezentowano oddziały zakładu omówione podczas seminarium oraz elementy systemu pierwszej pomocy, funkcjonującego w Browarze, a także przykłady praktycznego wdrożenia systemów 5S oraz TPM.

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

NA STRONIE:

II SPOTKANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI"

XIII KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW

Piknik edukacyjny „BEZPIECZNY PLAC BUDOWY”

SEMINARIUM "Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach"

SEMINARIUM: „ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY”