Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY w 2008 r.

XI KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
„Jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy
- 10 lat doświadczeń członków Forum Liderów
Bezpiecznej Pracy”Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się w Szczecinie w dniach 17-18 listopada 2008 r. Była zorganizowana we współpracy z Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. Uczestniczyło w niej prawie 80 osób. Uczestnikami byli członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Program konferencji  

Tematem wiodącym konferencji było promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konferencja była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami i do wymiany doświadczeń, co umożliwia znajdowanie takich metod i sposobów, które pozwalają na skuteczną poprawę jakości pracy i życia. Uczestnikom przedstawiono referaty m.in. nt. przyczyn wypadków przy pracy, nowej strategii Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012), europejskich projektów wspierających promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na przykładzie projektów EUROPART II i EUROCHEM.

Organizatorzy konferencji zaprezentowali podsumowanie 10 lat działalności Forum Liderów oraz plany na najbliższe lata. W ramach prezentacji strategii działalności Forum na lata 2009-2012 omówiono m.in. powołanie Prezydium Forum Liderów, utworzenie 5 zespołów tematycznych oraz utworzenie Branżowej Sieci Konsultacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Pracy.

Dobre praktyki z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy zaprezentował przedstawiciel Bovis Lend Lease Sp. z o.o. z Warszawy - nowego członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Przedsiębiorstwo to zajmuje się kompleksowym zarządzaniem projektowaniem oraz realizacją projektów budowlanych, a kierując się filozofią „Bezpiecznie i Bez Wypadków”, przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa na budowie. Jednym z ich podstawowych celów jest kształtowanie kultury pracy na budowie, polegającej m.in. na przestrzeganiu przepisów bhp, co wiąże się z ustanawianiem i wdrażaniem na każdej z budów najlepszych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.    

Biorąc pod uwagę fakt, że człowiek zapamiętuje tylko 10% z tego, co czyta, 20% z tego co słyszy, 30% z tego co widzi, 50% z tego co słyszy i widzi, a aż 90% z tego co robi, aby zwiększyć skuteczność przekazu konferencji, w jej programie - poza referatami - znalazły się warsztaty z zakresu sposobów promowania oceny ryzyka zawodowego. Pracując w podziale na 5 zespołów tematycznych, pod kierownictwem Liderów tych zespołów, uczestnicy konferencji przygotowywali projekty modelowych zestawów działań, służących promowaniu oceny ryzyka zawodowego. W wyniku pracy członków Forum Liderów uczestniczących w warsztatach powstało opracowanie pt.: „Dobra praktyka z zakresu promowania oceny ryzyka zawodowego wśród pracowników”.

 
 

W drugim dniu konferencji, jej współorganizator - Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (wyróżniony podczas konferencji Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy) – zaprosił uczestników na wizytę techniczną w Zakładach oraz prezentację Systemów Zarządzania BHP w Z.Ch. „Police” S.A. i ich związku z promowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. W 2008 r. Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, w uznaniu uzyskanych przez liderów wyników w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, podjęła decyzję o podwyższeniu kategorii oraz przedłużeniu ważności na lata 2008-2010 osiemnastu Kart Lidera Bezpiecznej Pracy. Przyznano nominację na nowego członka Forum – dla Bovis Lend Lease Sp. z o.o.


WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI WYBORU FL

W dniu 21 października 2008 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy.

W uznaniu uzyskanych wyników w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy obradująca pod przewodnictwem dr hab. inż. Wiktora M. Zawieski, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń  podjęła decyzję o podwyższeniu kategorii oraz przedłużeniu ważności na lata 2008-2010 dwudziestu Kart Lidera Bezpiecznej Pracy.

Przyznano nominację na nowego członka Forum Liderów dla:
Bovis Lend Lease Sp. Z o.o.

Podwyższono kategorię Karty z Zielonej na Srebrną dla:
• Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.

Przedłużono ważność Zielonej Karty Lidera do 2010 roku dla:
• C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi
• „Łuksja” Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga

Przedłużono ważność Srebrnej Karty Lidera do 2010 roku dla:
• MPK – Łódź Sp. z o.o.
• Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
• Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Przedłużono ważność Złotej Karty Lidera do 2010 roku dla:
• Grupa Żywiec S.A.
• Mazowiecka Spółka Gazownictwa
• Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
• Synthos DWORY Sp. z o.o.
• Schenker Sp. z o.o.
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
• Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
• Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A.
• Zakłady Chemiczne Police S.A.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. Z o.o.
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź S.A.

Karty Lidera Bezpiecznej Pracy zostaną wręczone na uroczystej kolacji, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 r. podczas XI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Szczecinie.


Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian z Regulaminie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK  z zakresu oceny ryzyka zawodowego podczas seminarium pt.: "Polska edycja Europejskiej Kampanii Informacyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego"
29 maja 2008 r., Warszawa


Konferencja odbyła się w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY.


Elżbieta Bożejewicz - IPB Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy)


Tadeusz Leszczyński - Schenker Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy)

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK  z zakresu oceny ryzyka zawodowego podczas konferencji pt.: "Ocena ryzyka zawodowego – wymagania a praktyka w polskich przedsiębiorstwach"
23 kwietnia 2008 r., Poznań


Konferencja odbyła się w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY.


Elżbieta Bożejewicz - IPB Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy)


Tadeusz Leszczyński - Schenker Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy)

USTANOWIENIE ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH W RAMACH FORUM LIDERÓW

Członkowie Prezydium FL, podczas posiedzenia w dniu 28 stycznia 2008 r.,  podjęli decyzję o powołaniu 5 Zespołów Tematycznych (ZT), tj.:
- Przemysł chemiczny - lider zespołu - Witold Rusak (Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
- Przemysł ciężki - lider zespołu - Marek Tucharz (ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie)
- Energetyka – obecnie brak Lidera
- Przemysł lekki - lider zespołu - Elżbieta Bożejewicz (Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.)
- Usługi - lider zespołu - Tadeusz Leszczyński (Schenker Sp. z o.o.)


POWOŁANIE PREZYDIUM FORUM LIDERÓW

W wyniku ustaleń podjętych podczas X Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy we Wrocławiu powołane zostało Prezydium Forum Liderów w składzie:
- Bogusław Hereć (Zakłady Azotowe Puławy S.A.),
- Elżbieta Bożejewicz (Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.),
- Witold Rusak (Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.),
- Tadeusz Leszczyński (Schenker Sp. z o.o.),
- Anna Malinowska (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
- Marek Tucharz (ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP