Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY w 2002 r.


IV SPOTKANIE UCZESTNIKÓW FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
28-29 października 2002 r., Sopot


W dniach 28-29 października 2002 r. w sopockim hotelu Grand odbyło się spotkanie uczestników Krajowej Sieci Informacyjnej oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w trakcie którego zorganizowano seminarium nt: PRACA A STRES.
Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy, pełniący rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Program spotkania


   

PREZENTACJE NOWYCH UCZESTNIKÓW fORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY:
Jarosław Żółtowski - AVON Operations Polska Sp. z o.o.Elżbieta Bożejewicz - Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

IV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
25 września 2002 r., Poznań


Seminarium nt: "Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki"

25 września 2002 r., Poznań

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy, we współpracy z: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Polską Izbą Gospodarczą Budownictwa oraz Urzędem Dozoru Technicznego


Dokumentacja fotograficzna

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniu 9 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas którego zostały omawione nowe kandydatury i osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

W wyniku prac Komisji przyznano 11 Kart Lidera Bezpiecznej Pracy - 3 Zielone, dla nowych członków Forum Liderów oraz 4 Srebrne i 4 Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy  dla dotychczasowych członków Forum, legitymujących się Kartami Zielonymi i Srebrnymi.
Grono członków Forum powiększyło się więc o 3 przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa wyróżnione Złotymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- PGNiG Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy
 "Gazownia Warszawska" S.A.
- Zakłady Chemiczne ZACHEM
- KGHM Polska Miedź S.A.
- Fiat Auto Poland S.A.


Przedsiębiorstwa wyróżnione Srebrnymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- SPEDPOL Sp. z o.o.
- Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
- Huta im. Tadeusza Sendzimira
- Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.


Przedsiębiorstwa wyróżnione Zielonymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o.
- AVON Operations Polska Sp. z o.o.
- Elbrewery Company Ltd.Forum Liderów w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka"

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do wspólnego redagowania specjalnej kolumny w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", która w całości poświęcona będzie działalności członków Forum. Zamieszczany co miesiąc materiał będzie zawierał logo, krótki opis prowadzonej działalności oraz osiągnięcia kolejnych firm nagrodzonych Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań na polu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapewniamy redakcyjne opracowanie tekstów. Materiał do druku powinien zawierać ok. 2 strony maszynopisu – 3600 znaków, oraz zdjęcia i ilustracje na temat Państwa działalności, osiągnięć w zakresie poprawy warunków pracy oraz problemów z tej tematyki, z jakimi spotykacie się na co dzień, a także zastosowania sposobów ich rozwiązania.

Miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka" zajmuje się popularyzowaniem naukowych i praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa  i ochrony człowieka w środowisku pracy. Ma on szerokie, stałe grono odbiorców, szczególnie wśród służb odpowiedzialnych za kształtowanie warunków pracy w przedsiębiorstwach i stanowi rzetelne źródło informacji o zagrożeniach zdrowia i życia pracowników, a także sposobach ich minimalizowania i zwalczania.

Licząc na zainteresowanie przedstawioną propozycją, serdecznie zapraszamy do omówienia szczegółów z p. Agnieszką Szczygielską (tel. 0-pref.-22 623 36 86,e-mail: agasz@ciop.pl).

Spotkania tematyczne członków FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 20-21 czerwca 2002 r. w Mikołajkach odbyły się ogólnopolskie warsztaty członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy na temat OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - dokumentacja fotograficzna.
Patronat nad spotkaniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli: zakładów należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, centralnych instytucji państwowych – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy, a także kierownictwa i grono specjalistów CIOP

Spotkanie miało formę warsztatów, podczas których uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń oraz udziału w prezentacjach przygotowanych przez specjalistów w zakresie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy administracyjno-biurowej z użyciem komputera lub bez, badania wydarzeń wypadkowych dla potrzeb profilaktyki (modele wypadków przy pracy dla działań profilaktycznych, badanie wydarzeń wypadkowych bezurazowych), Certyfikacji Kompetencji Personelu (wykładowców i specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), nowych źródeł informacji nt. bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. Krajowy Punkt Centralny agencji Bilbao, Interlational Labour Organization ILO, Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, nowej strony internetowej CIOP oraz oferty Biblioteki CIOP.

W ramach spotkania zostały zaprezentowane wydawnictwa CIOP oraz instrumentarium wspomagające ocenę ryzyka zawodowego opracowane
w Instytucie. Szczególnym zainteresowaniem cieszył program „Krecio”, który służy pracownikowi do dokonywania szacunkowej oceny obciążenia wzroku, np. na stanowiskach pracy administracyjno-biurowych.

Swoimi doświadczeniami z zakresu oceny ryzyka zawodowego podzielili się z pozostałymi uczestnikami spotkania uczestnicy Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którzy przedstawili referaty: Andrzej Kozielski (Fabryka Kotłów RAFAKO S.A): „Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy admonistracyjno-biurowej, Renata Bajor (Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.): „System rejestracji wydarzeń prawie wypadkowych”, Tadeusz Leszczyński (SPEDPOL Sp. z o.o.): „Modele badania wypadków w przedsiębiorstwie”, Krzysztof Janaszewski (AFLOFARM Farmacja Polska): „Badanie oraz przeciwdziałanie wypadkom w firmie”.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z rozwiązaniami i opracowaniami CIOP z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
w środowisku pracy. Na stoisku prezentacyjnym Instytut, poza wydawnictwami
oraz ofertą programów komputerowych i baz danych, znalazły się także m.in.: ochronniki słuchu, rękawice – antywibracyjne, bezpudrowe oraz wielofunkcyjne, sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej niepalności, odzież podbarierowa, półmaski oraz ochrony kontaktowe oczu.


Pierwsza część tego spotkania, poświęcona teorii oceny ryzyka zawodowego, odbyła się 17 maja br. w CIOP - dokumentacja fotograficzna.  

Tematyka i formuła spotkań pozwoliły uczestnikom na merytoryczną wymianę wiedzy i doświadczeń. Planując spotkanie założono, że przekazane na nim informacje będą wsparciem dla prowadzenia skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze z cyklu spotkań tematycznych odbyło się 25 lutego 2002 r. w siedzibie CIOP. Jego tematyką było ZARZĄDZANIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP