Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW  - 2013 r.

Grono Liderów Bezpiecznej Pracy poszerzyło się o 7 kolejnych przedsiębiorstw

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas posiedzenia w dniu 17 września 2013 r., pozytywnie rozpatrzyła "Wnioski" złożone przez:

1. AQUA Sopot Sp. z o.o. z Sopotu
2. CEMEX Polska Sp. z o.o. z Warszawy
3. Mostostal Pomorze S.A. z Gdańska
4. Philips Lighting Poland S.A. z Piły
5. PKP Energetyka S.A. z Warszawy
6. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Warszawy
7. Techno Marine Sp z o.o. z Malborka.

Ponadto przyznano 9 Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, 7 Srebrnych Kart oraz 8 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015 otrzymały:
1. ABB Sp. z o.o. z Warszawy
2. C.HARTWIG SZCZECIN Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. ze Szczecina
3. Merrid Controls Spółka z o.o. z Łodzi
4. Philips Lighting Poland S.A. o/Pabianice  
5. Pilkington Automative Poland Sp. z o.o.  z Sandomierza
6. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Zakład w Chmielowie
7. PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn  z Siedlec
8. Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy
9. Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Srebrne Karty Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2014-2015 otrzymały:
1. DO & CO Poland Sp. z o. o. z Warszawy
2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z Poznania
3. Mostostal Warszawa S.A.   Warszawa
4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra z  Nowego Czarnowa
5. Polimex-Mostostal S.A. z Warszawy
6. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A. Augusta Westland w Świdniku
7. Związek Rzemiosła Polskiego z Warszawa

Najwyższe wyróżnienia dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Złote Karty Liderów na lata 2014-2015 przyznano dla:
1. AVON OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o. z Garwolina
2. Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z Bytomia
3. Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa GDF SUEZ Energia Polska z Połańca
4. Grupy Azoty Zakładu Azotowego Kędzierzyn S.A. z Kędzierzyna-Koźle
5 Jednostki Wojskowej 4228 Kraków – Rejonowych Warsztatów Technicznych z Żurawicy
6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddziału Elektrowni Bełchatów z Rogowca
7. Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z Płocka
8. Samodzielnego Publicznego ZOZ - Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża z Makowa Mazowieckiego

Karty Liderów zostały wręczone podczas uroczystości w dniu 23 października 2013 r. (podczas XVI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Gdańsku).

XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. "Przez innowacje do bezpieczeństwa"

W dniach 23-24 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, będąca elementem społecznej kampanii informacyjnej pn.: „Przez innowacje do bezpieczeństwa”. Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Gdańską Stocznią „Remontową” S.A.

Więcej informacji o konferencji ...

Dzień BHP w Browarze w Elblągu

W dniu 30 października br. w Browarze w Elblągu został zorganizowany "Dzień BHP". Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii społecznej "Przez innowacje do bezpieczeństwa".
W ramach programu przedstawiono m.in. wyniki projektu realizowanego przez CIOP-PIB pt. "Opracowanie zasad zapobiegania obchodzeniu przez pracowników urządzeń ochronnych i osłon stosowanych do maszyn w celach prewencji wypadkowej”.

Prezentacja dobrych praktyk bhp Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

W dniu 4 lipca 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Wizyta została zorganizowana w ramach kampanii społecznej "Przez innowacje do bezpieczeństwa".

Więcej informacji ...

Konferencja Grupy Ożarów S.A. podsumowująca kampanię "Bezpieczeństwo na wysokości"

W dniu 27 czerwca br. w cementowni Grupy Ożarów w Karsach k. Ożarowa odbyła się konferencja „Prace na wysokości” podsumowująca kampanię bezpieczeństwa prowadzoną w grupie CRH (do której należy Grupa Ożarów). Kampania została zorganizowana przez Grupę Ożarów wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. W działania kampanii włączył się także Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania objęła kilka tysięcy pracowników firm należących do Grupy Ożarów oraz firm współpracujących i podwykonawców. W ramach kampanii przygotowano multimedialne materiały informacyjne i szkoleniowe, przeprowadzono szkolenia, a także przegląd stanowisk pracy. Wprowadzono nowe rozwiązania techniczne, zakupiono sprzęt ułatwiający prace na wysokości i chroniący pracowników podczas wykonywania tych prac.

 
 

Prezentacja dobrych praktyk bhp członków grupy roboczej FL "Gazownictwo"

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy należący do grupy roboczej "Gazownictwo" prezentowali dobre praktyki bhp podczas konferencji na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: "Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie", która odbyła się w dniu 14 maja 2013 r. w Kocierzy.

W II sesji konferencji przedstawiciele:
- GAZ-SYSTEM S.A.
- Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
- Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział ZG w Jaśle
- Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
omówili przykłady projektów, rozwiązań oraz zmian w organizacji pracy, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy w spółkach gazowych.

 
 

więcej ...

Seminarium w Browarze w Elblągu

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Grupie Żywiec S.A Browarze w Elblądu odbyło się seminarium pt. "Hierarchia stosowanych metod oceny ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń operacyjnych w procesach pracy - metodologia TPM" .

Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii "Partnerstwo dla prewencji - Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy". Podczas seminarium przedstawiono nowa metoda oceny ryzyka oraz przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z tego zakresu.

Wymiana dobrych praktyk bhp w Grupie Ożarów S.A.

W dniu 12 lutego 2013 r. w Grupie Ożarów S.A w Ożarowie odbyło się spotkanie mające na celu wymianę dobrych praktyk bhp.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Grupy Ożarów S.A.:
- Marek Soboń – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
- Piotr Pucuła – Kierownik Działu BHP
Zakładów Górniczo-Metalowych Zębiec  w Zębcu S.A.:
- Jacek Mazur – Dyrektor ds. Produjkcji i Inwestycji
- Wiesław Kurek – Główny Specjalista ds. BHP
- Leszek  Barański – Z-ca Kierownika Nadzoru technologii i Inwestycji ds. konstrukcyjno-technologicznych
oraz firmy Polimex Zakład Remontowy Elektromontaż:
- Grzegorz Rodak – Z-ca Dyrektora  Zakładu
- Dariusz Stefański – Kierownik Zespołu Projektów

Głównym celem spotkania było nawiązanie współpracy między wymienionymi firmami w zakresie wprowadzenia nowych form organizacji pracy i technologii produkcji w poszczególnych firmach wykorzystując dotychczasowe doświadczenie wszystkich biorących udział w spotkaniu. Szczególna uwaga nakierowana była na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych firmach.

Jako, że w Grupie Ożarów i w ZGM Zębiec S.A. główna część produkcji to przerób minerałów klinkier i bentonit,polegający na  przemiale suszeniu i pakowaniu tych minerałów, gro stanowisk pracy jest bardzo zbliżona w obydwu firmach i te właśnie stanowiska były poddawane szczególnej ocenie w czasie spotkania.

 
 

Spotkanie zespołu roboczego FL "Gazownictwo"

W dniu 8 lutego 2013 roku w CIOP-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu roboczego FL "Gazownictwo". W spotkaniu wzięło udział 12 osób reprezentujących spólki gazowe należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

więcej ...

Spotkanie zespołu roboczego FL "Usługi, Logistyka, Obronność"

W dniu 18 stycznie 2013 roku w siedzibie oddziału warszawskiego DB Schenker Sp z o.o. w Młochowie k/Nadarzyna odbyło się spotkanie zespołu roboczego FL "Usługi, Logistyka, Obronność".

więcej ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Jak przystąpić do Forum Liderów