Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
21 X 2008 r.

W dniu 21 października 2008 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy.

Przewodniczący:
1. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:
2. Alfred Brzozowski – Ośrodek Promocji
3. Bożena Chodelska – Dział Planowania
4. Marek Dźwiarek – Zakład Techniki Bezpieczeństwa
5. Maria Konarska – Zakład Ergonomii
6. Agnieszka Młodzka-Stybel – Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
7. Leszek Morzyński – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
8. Małgorzata Pęciłło – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
9. Bożena Popowicz – Dział Wydawnictw
10. Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
11. Małgorzata Suchecka – Pracownia Informatyki

Sekretarz:
13. Agnieszka Szczygielska - Ośrodek Promocji


Przebieg posiedzenia Komisji:
1. Przedstawienie kandydata do członkostwa w Forum Liderów
(1 przedsiębiorstwo).
2. Głosowanie nad członkostwem nowego przedsiębiorstwa w Forum Liderów.
3. Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera
(3 przedsiębiorstwa).
4. Głosowanie nad podwyższeniem kategorii Karty Lidera dotychczasowym członkom Forum Liderów.
5. Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Lidera na kolejne 2 lata (16 przedsiębiorstw).
6. Głosowanie nad przedłużeniem ważności Kart Lidera
7. Sprawy różne
8. Postanowienia końcowe i zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Przedstawienie kandydata do członkowska w Forum Liderów.

Bovis Lend Lease Sp. z o.o.

Ad. 2
Głosowanie

Członkostwo w Forum Liderów przyznane jednogłośnie.

Ad. 3
Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera

z Zielonej na Srebrną
• C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi
• Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
• „Łuksja” Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga

Ad. 4
Głosowanie

• C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o pozostawieniu dotychczas posiadanej Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy i przedłużeniu jej ważności na kolejne dwa lata.
• Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana stosunkiem głosów: 9 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW
• „Łuksja” Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o pozostawieniu dotychczas posiadanej Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy i przedłużeniu jej ważności na kolejne dwa lata.

Ad. 5
Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Liderów na kolejne 2 lata

SREBRNA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY
• MPK – Łódź Sp. z o.o.
• Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
• Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

ZŁOTA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY
• Grupa Żywiec S.A.
• Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego
• Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
• Synthos DWORY Sp. z o.o.
• Schenker Sp. z o.o.
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
• Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
• Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A.
• Zakłady Chemiczne Police S.A.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź S.A.

Ad. 6
Głosowanie

Po szczegółowej analizie przesłanych przez Liderów materiałów dokumentujących działania z zakresu poprawy warunków pracy, zrealizowane od roku, w którym przyznano ostatnią Kartę Lidera, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przedłużeniu wszystkich Kart Lidera na kolejne dwa lata, czyli do roku 2010.

Ad. 7 i 8
Sprawy różne i postanowienia końcowe

Karty Lidera Bezpiecznej Pracy zostaną wręczone podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 r. w ramach XI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Szczecinie.

Zakończenie posiedzenia Komisji
Wynikiem prac Komisji przyjęto 1 nowego członka Forum Liderów, przyznano 1 Srebrną Kartę Lidera dla dotychczasowego członka Forum Liderów legitymującego się Kartą Zieloną.
Ponadto Komisja przedłużyła do 2010 roku ważność 2 Zielonych, 3 Srebrnych oraz 13 Złotych Kart Lidera Bezpiecznej Pracy.

Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, określonych odrębnym postępowaniem.

Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy zakończono.……………………………………………
Przewodniczący Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska  ……………………………………………
Sekretarz posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska


Warszawa, 21 października 2008 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP