Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
22 II 2000 r.

Przewodniczący:

1. dr inż. Wiktor M. Zawieska
   Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:

2. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
   Dyrektor Instytutu
3. dr inż. Daniel Podgórski
   Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
4. dr inż. Jolanta Koton
   Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
5. dr inż. Krystyna Myrcha
   Zakład Techniki Bezpieczeństwa
6. dr Małgorzata Pośniak
   Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
7. dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
   Zakład Ergonomii
8. dr inż. Zofia Pawłowska
   Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
9. mgr Krystyna Świder
   Centrum Edukacji
10. Bożena Chodelska
     Dział Planowania
11. mgr inż. Alfred Brzozowski
     Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji
12. Anna Machałowska
     Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji
13. mgr inż. Małgorzata Gołaszewska
     Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Ustalenia:

Komisja przeanalizowała dotychczasową współpracę Instytutu z zakładami, kandydującymi do uczestnictwa w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Spośród
11 kandydatów Komisja wyłoniła dwa zakłady, które w chwili obecnej spełniają warunki uzyskania Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Są to:

- Elektrownia "Bełchatów" S.A. w Rogowcu oraz
- Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN" S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

Pozostałe firmy w chwili obecnej nie spełniają warunków otrzymania Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP