Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
4 X 2006 r.

Przewodniczący:

- dr inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:

- Grażyna Bartkowiak – Zakład Ochron Osobistych
- Alfred Brzozowski – Ośrodek Promocji
- Bożena Chodelska – Dział Planowania
- Marek Dźwiarek – Zakład Techniki Bezpieczeństwa
- Maria Konarska – Zakład Ergonomii
- Witold Mikulski – Zakład Zagrożeń Akustycznych
- Agnieszka Młodzka-Stybel – Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
- Zofia Pawłowska – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Bożena Popowicz – Dział Wydawnictw
- Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
- Małgorzata Suchecka – Pracownia Informatyki.

Sekretarz:

- Agnieszka Szczygielska - Ośrodek Promocji


Przebieg posiedzenia Komisji:

  • Przedstawienie kandydata do członkostwa w Forum Liderów
  • Głosowanie nad członkostwem nowego przedsiębiorstwa w Forum Liderów
  • Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera
  • Głosowanie nad podwyższeniem kategorii Karty Lidera dotychczasowym członkom Forum Liderów
  • Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Liderów na kolejne 2 lata
  • Głosowanie nad przedłużeniem ważności Kart Liderów

Przedstawienie kandydata do członkowska w Forum Liderów.
- STABILATOR Sp. z o.o.

Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera

Podwyższenie kategorii Karty na Srebrną

a. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
b. - Mittel Steel Poland S.A.

Podwyższenie kategorii Karty na Złotą

a - Polimex-Mostostal
b - Huta Bankowa Sp. z o.o.
c - Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A.
d - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
e - Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
f - Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Liderów na kolejne 2 lata

Przedłużenie Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

a. PZL Świdnik S.A. (1999)
b. „Łuksja” Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga (1999)
c. C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. (1999)

Przedłużenie Srebrnej Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

a. Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa Electrabel (2001)

Przedłużenie Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

a. Fiat Auto Poland S.A. (2002)
b. Cadbury Wedel Sp. Z o.o. (2001)
c. Firma Chemiczna DWORY S.A. (2004)
d. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. (2002)
e. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. (2003)
f. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (2004)
g. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. (2004)
h. KGHM Polska Miedź S.A. (2002)


Postanowienia końcowe

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy zostaną wręczone podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się podczas IX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Krakowie (23-24 października 2006 r.).


Zakończenie posiedzenia Komisji

Wynikiem prac Komisji przyjęto 1 nowego członka Forum Liderów, przyznano 2 Srebrne Karty Liderów Bezpiecznej Pracy dla dotychczasowych członków Forum legitymujących się Kartami Zielonymi i 5 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy dla dotychczasowych Forum legitymujących się Kartami Srebrnymi.

Ponadto Komisja przedłużyła do 2008 roku ważność 3 Zielonych, 1 Srebrnej oraz 8 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.
Komisja odrzuciła 2 wnioski o przyznanie Kart Lidera: 1 na Kartę Srebrną i 1 na Kartę Złotą.


Komisja postanowiła także, iż następne posiedzenie zostanie zwołane za trzy miesiące, do czasu, gdy wskazani Liderzy uzupełnią brakujące dane, niezbędne do dokonania spełnienia przez Lidera wymagań regulaminu Forum Liderów.  
Przewodniczący Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
dr inż. Wiktor M. Zawieska  


Sekretarz posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP