Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
5 VII 2001 r.

Przewodniczący:

1. dr inż. Wiktor M. Zawieska
   Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:

2. dr inż. Daniel Podgórski
   Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji
3. doc. dr inż. Danuta Augustyńska
   Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
4. dr inż. Katarzyna Majchrzycka
   Zakład Ochron Osobistych w Łodzi
5. Bożena Chodelska
   Dział Planowania
6. dr Małgorzata Pośniak
   Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
7. dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
   Zakład Ergonomii
8. mgr Krystyna Świder
   Centrum Edukacji
9. mgr inż. Alfred Brzozowski
   Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Protokolant:

10. Agnieszka Szczygielska
     Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Przebieg posiedzenia Komisji:


1. Omówienie propozycji nie przedłużenia członkostwa w Forum Liderów firmom, które posiadają Kartę Lidera od 1998 r. i nie wykazały jak dotychczas żadnej aktywności we współpracy z Instytutem.
2. Przedstawienie nowych firm kandydujących do członkostwa w Forum Liderów (6 firm).
3. Głosowanie nad członkostwem nowych firm w Forum Liderów.
4. Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera (7 firm).
5. Głosowanie nad podwyższeniem kategorii Karty Lidera dotychczasowym członkom Forum Liderów.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Propozycja nie przedłużenia członkostwa w Forum Liderów firmom, które otrzymały Karty Lidera w roku 1998 i nie wykazały w ciągu ostatnich dwóch lat aktywności we współpracy z Instytutem.
Są to następujące zakłady:
Zakład pracy Miasto
1. Centralny Ośrodek Informatyki GUS Warszawa
2. CONFINEC POLSKA Sp. z o.o. Solec/ Góra Kalwaria Góra Kalwaria
3. Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. Końskie
4. Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIECBUD Kraków
5. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego JELMES Sp. z o.o. Lubań
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ExMot Sp. z o.o. Bydgoszcz
7. Samodzielny Publiczny ZOZ - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża Maków Mazowiecki
8. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Kowary
9. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Zasobów LudzkichRegion wrocławski Wrocław
10. Telekomunikacja Polska S.A. Pion InformatykiDepartament - Ośrodek Informatyki Warszawa
11. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Jelenia Góra Jelenia Góra
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku Gdańsk
13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Radom

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Forum Liderów, ważność Karty Lidera bez aktualizacji wygasa po 2 latach (§ V: "Ustalenia końcowe"). Członkowie Komisji zaproponowali, by w chwili obecnej nie wykluczać ww. zakładów z grona członków Forum, lecz należy wystosować do nich pismo z ponowieniem propozycji współpracy oraz z prośbą o dostarczenie do Instytutu aktualnych informacji na temat działalności zakładu oraz działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy. Ostateczne decyzje co do uczestnictwa w FL zostaną podjęte w przypadku braku reakcji z ich strony.

Ad. 2
Przedstawienie członków do Forum Liderów.

Komisja zapoznała się kolejno z materiałami na temat każdego z kandydatów.

1 - Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Świeciu
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Jest to firma działająca na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej. Posiada profesjonalną bazę dydaktyczną wyposażoną w najnowszej generacji środki techniki audiowizualnej oraz własną bazę hotelową. Specjalizuje się w prowadzeniu obligatoryjnych szkoleń bhp dla wszystkich grup zawodowych. Posiada także autorski program szkolenia skierowany do pracowników służby bhp - pt. "Studium menedżerskie dla pracowników służb bhp".
Centrum Edukacyjno-Konsultingowe uzyskało ponadto certyfikat kompetencji jednostki edukacyjnej
w dziedzinie bhp i współpracuje przy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

2 - "CON-LEX" - Ośrodek Organizacji i Ochrony Pracy
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Współpracuje z Instytutem od 4 IV 1996 r. W listopadzie 2000 r, zgłosiło 4 wykładowców do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych wykładowcy, przy czym jedna ze zgłoszonych osób już uzyskała certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek uzyskał także certyfikat uznania kompetencji.
Przedstawiciele "CON-LEX" ukończyli szereg szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez Instytut. Ich wykładowcy korzystają z wielu opracowań i publikacji CIOP, materiałów z seminariów i konferencji organizowanych przez CIOP oraz artykułów i materiałów prezentowanych z miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy", a także z wyników badań prac realizowanych w ramach w SPR-1.

3 - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Stacja współpracuje z Instytutem od 15 lat w zakresie opracowywania i wdrażania nowych środków ochrony indywidualnej dla ratowników górniczych. Bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy -w roku 1999 uzyskali nagrodę I-go, a w roku 2000 nagrodę III stopnia.
Od roku 2000 realizują przedsięwzięcia badawcze finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w tym projekt celowy realizowany wspólnie z CIOP. Firma wyraziła także pełną aprobatę dla realizacji wspólnie z CIOP dalszych działań w zakresie przedsięwzięć służących poprawie warunków pracy i podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

4 - Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
W działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy "POLICE" szczycą się wieloletnią współpracą z Instytutem. Ich pracownicy na kursach i szkoleniach (w tym studiach podyplomowych organizowanych przez CIOP), podwyższają kwalifikacje zawodowe, a także potwierdzają posiadane uprawnienia w Ośrodku Certyfikacji Kompetencji Personelu CIOP.
Obecnie ubiegają się o przyznanie certyfikatu na wdrożony System Zarządzania Jakością, a w przyszłości zamierzają wprowadzić System Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Posiadają także przyznany w 1999 r. certyfikat "Odpowiedzialność i troska", przyznane
w 2000 r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy oraz certyfikat przyznania Godła w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 r.

5 - PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Firma współpracuje z Instytutem od 1999 r. m.in.: poprzez delegowanie pracowników na Studia Podyplomowe oraz kursy, uczestnictwo w 2000 r. w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Zakład podjął zobowiązanie systematycznego ograniczania hałasu technologicznego na stanowiskach pracy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. Ponadto zakład zgłosił do CIOP chęć uczestniczenia w programie wdrażania normy PN-18001.

6 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AFLOPA
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Firma zmodernizowała linię technologiczną oraz zainstalowała urządzenia najnowszej generacji. Zastosowane w zakładach produkcyjnych nowoczesne środki techniczne, bezpośrednio przyczyniły się do poprawy warunków pracy. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia z zakresu bhp.
W roku 1996 w zakładzie został powołany organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - Komisja BHP.

7 - Elektrim Kable S.A. w Warszawie. Oddział Fabryka Kabli Ożarów
Firma nie spełniła warunków formalnych przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała jedynie Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów. Nie zakupiła pakietu edukacyjnego I i nie przesłała opisu działań prowadzonych w zakładzie na rzecz poprawy warunków pracy oraz opisu działań prowadzonych we współpracy z CIOP.

8 - Huta Bankowa Sp. z o.o.
Firma nie spełniła warunków formalnych przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów i opis działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa pracy, nie dokonała jednak jeszcze zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.

9 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Firma spełniła warunki formalne przyjęcia do Forum Liderów. Przesłała Deklarację Uczestnictwa w Forum Liderów oraz dokonała zakupu pakietu edukacyjnego I, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyjęcie do Forum Liderów i przyznanie Zielonej Karty Lidera.
Przedsiębiorstwo systematycznie podejmuje działania organizacyjno-techniczne, które wpływają na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwo i higienę.
W latach 1997-1998 przeprowadzono m.in. poprawę warunków pracy na 8 stanowiskach, likwidację 6 uciążliwych stanowisk pracy, wprowadzenie nowej technologii pracy oczyszczalni ścieków oraz przekazanie do użytku pracowników 3 nowych kompleksów higieniczno-sanitarnych o wysokim standardzie.
W lata 1999-2000 wprowadzono także wiele zmian, m.in.: wyremontowano i zmodernizowano szereg obiektów oraz pomieszczeń, doposażono pracowników w narzędzia i sprzęt usprawniający pracę, wprowadzono nowe technologie.
Przedsiębiorstwo zostało wysoko oceniony w konkursie organizowanym przez PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej": w roku 1998 - I miejsce, w roku 2000 - III miejsce.
W ubiegłym roku przedsiębiorstwo rozpoczęło proces wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy wg norm ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS/PN 18001.

Ad. 3
Głosowanie


1 - Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Świeciu
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
2 - "CON-LEX" - Ośrodek Organizacji i Ochrony Pracy
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
3 - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
4 - Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
5 - PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
6 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AFLOPA
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0
7 - Elektrim Kable S.A. w Warszawie. Oddział Fabryka Kabli Ożarów
Komisja odrzuciła wniosek z powodu nie dopełnienia warunków formalnych
8 - Huta Bankowa Sp. z o.o.
Komisja odrzuciła wniosek z powodu nie dopełnienia warunków formalnych
9 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 8:0

Ad. 4
Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera


Podwyższenie kategorii Karty z Zielonej na Srebrną

10 - Elektrownia "Bełchatów S.A.
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II (bez programu STER), przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych.
Firma nie zakupiła programu STER, ponieważ wcześniej posiadała już program równoważny STERowi.
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP przyznał Elektrowni w roku 2000 certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001:1999. W roku 2000 podjęto także decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie norm 9000, serii 14000 i serii 18000.

11 - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych. Od 1990 r. fabryka posiada i praktycznie wykorzystuje program STER.
W ubiegłym roku pracownicy firmy zgłosili dwa tematy do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

12 - Fabryka Lin i Drutu "DRUMET" S.A.
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Firma przyprowadziła szereg działań na rzecz poprawy warunków pracy, jednak w przesłanych materiałach nie uwzględniono współpracy z Instytutem w ostatnim czasie. Brak opisu wspólnie prowadzonych prac.

13 - Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych. Posiada i praktycznie wykorzystuje program STER. Corocznie realizuje "Plan poprawy bhp" oraz program promocji zdrowia wśród pracowników.

14 - Metalplast LOB S.A.
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych.
Posiada i praktycznie wykorzystuje program STER. W ubiegłym roku przystąpiła do wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy pod patronatem PIP i CIOP. Pracownicy firmy są w stałym kontakcie z pracownikami naukowymi Instytutu.

15 - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska" w Warszawie
Firma spełniła warunki formalne przyznania Srebrnej Karty Lidera. Dokonała zakupu pakietu edukacyjnego II, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Srebrnej Karty Lidera, współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych.
W ramach programu OSHMAN wspólnie z przedstawicielami CIOP opracowała Politykę BHP, dokonała oceny ryzyka zawodowego na kluczowych stanowiskach. Posiada i praktycznie wykorzystuje program STER. Zgłosiła uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Podwyższenie kategorii Karty z Srebrnej na Złotą

16 - ELANA SA
Firma nie spełniła warunków formalnych przyznania Złotej Karty Lidera. Nie dokonała zakupu pakietu edukacyjnego III, przeznaczonego dla firm ubiegających się o przyznanie Złotą Kartę Lidera, choć współpracuje z CIOP przynajmniej dwa lata.
Podnosi kwalifikacje pracowników przez ich uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez CIOP, praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego, współdziała z Instytutem w procesie wdrażania rezultatów programów badawczych.
Kierownik Działu Ochrony Pracy zakładu ELANA S.A., otrzymał certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz auditora sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Firma złożyła także wnioski o przyznanie certyfikatów kompetencji: wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (3 wnioski), specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy (4 wnioski), auditora sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (4 wnioski), specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy (5 wniosków).
Zakład sponsoruje pracowników ubiegających się o przyznanie certyfikatów kompetencji.
Zakład posiada program STER i uczestniczy w kursach szkoleniowych związanych z obsługą programu STER.
W ramach współpracy z Zakładem Techniki Bezpieczeństwa przedstawiciele ELANY uczestniczyli w seminarium wdrożeniowym. Współpracują także z Zakładem Techniki Bezpieczeństwa w ramach przygotowania tematu do V Programu Ramowego.

Ad. 5
Głosowanie


Ponieważ posiedzenie Komisji opuścił jeden z jej członków, doc. dr inż. Danuta Augustyńska, dalsze wnioski przegłosowywało 7 osób.
10 - Elektrownia "Bełchatów S.A.
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana stosunkiem głosów 6:1
11 - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana stosunkiem głosów 6:0, przy czym jedna osoba wstrzymała się od głosu
12 - Fabryka Lin i Drutu "DRUMET" S.A.
Komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek do momentu uzupełnienia materiałów.
13 - Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki S.A. w Połańcu
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 7:0
14 - Metalplast LOB S.A.
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 7:0
15 - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska" w Warszawie
Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana jednogłośnie stosunkiem głosów 7:0
16 - ELANA SA
Komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek, aż do momentu dopełnienia przez firmę warunków formalnych.


Ad. 6
Zakończenie posiedzenia Komisji

Wynikiem prac Komisji przyznanych zostało 7 Zielonych Karty Lidera Bezpiecznej Pracy dla nowych członków Forum Liderów, 5 dotychczasowych członków Forum legitymujących się Kartami Zielonymi otrzymało Karty Srebrne. Nie przyznano Karty Złotej.
Ponadto Komisja odrzuciła 4 wnioski w przyznanie Kart Lidera: 2 na Karty Zielone, 1 na Kartę Srebrną i 1 na Kartę Złotą.
Komisja postanowiła także, iż następne posiedzenie zostanie zwołane we wrześniu. Ponadto podjęto decyzję o włączeniu do grona członków Komisji p. dr inż. Małgorzaty Sucheckiej, Pełnomocnika Dyrektora ds. Informatyki, uczestniczącej w tym posiedzeniu jako gość.
Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Lidera zakończono.Przewodniczący
Komisji Wyboru Lidera Bezpiecznej Pracy
dr inż. Wiktor M. Zawieska  

Protokolant posiedzenia Komisji Wyboru Lidera
Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP