Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Forum Liderów - informacje ogólne | Aktualności FL | Jak przystąpić do FL | Zielona Karta Lidera | Srebrna Karta Lidera | Złota Karta Lidera | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Grupy Robocze FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | Wnioski dla nowych i obecnych członków FL | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

BHP w kraju - Forum Liderów Bezpiecznej Pracy



"Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki"
(Kodeks pracy art. 207 § 2).


Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Do grona Forum Liderów należy obecnie 113 przedsiębiorstw i instytucji.


Uczestnikami Forum mogą być aktywnie współdziałające z Instytutem na rzecz poprawy warunków pracy:

  • przedsiębiorstwa - legitymujące się wymiernymi osiągnięciami w kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy,
  • instytucje - działające na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie instytucjonalnych, partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Do ważnych zadań Forum w tym zakresie należy prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie projektów badawczych, celowych i itp. Istotne jest również współinicjowanie przez uczestników Forum tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu, ukierunkowanych na bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i życia pracowników.

Forum stanowi również płaszczyznę kontaktów bezpośrednich między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Instytutu w prowadzeniu analiz źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych oraz ograniczania ich skutków, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z Instytutem, Liderzy są wyróżniani: ZIELONĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ KARTĄ LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY.

Posiadanie Karty uprawnia do korzystania związanych z nią preferencji we współpracy z Instytutem.


Koordynator działań Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:

Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Aktualności FL

zobacz

Podsumowanie działań członków FL w 2013 r.

zobacz

PORADNIK: "Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk" (pdf.)

zobacz

Poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych

zobacz

Formularze wniosków dla nowych i obecnych członków Forum Liderów

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93