Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
22 IX 2010 r.

W dniu 22 września 2010 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy.

Przewodniczący:
1. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:
2. Alfred Brzozowski – Ośrodek Promocji
3. Bożena Chodelska – Dział Planowania
4. Agnieszka Młodzka-Stybel – Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
5. Dariusz Pleban – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
6. Bożena Popowicz – Dział Wydawnictw
7. Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
8. Małgorzata Suchecka – Pracownia Informatyki
9. Grzegorz Owczarek – Zakład Ochron Osobistych  
10. Małgorzata Pęciłło – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
11. Krystyna Myrcha – Zakład Techniki Bezpieczeństwa
12. Barbara Miareczko – Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania

Sekretarz:
13. Agnieszka Szczygielska - Ośrodek Promocji

Przebieg posiedzenia Komisji:
1. Przedstawienie kandydatów do członkostwa w Forum Liderów
(4 przedsiębiorstwa).
2. Głosowanie nad członkostwem nowych przedsiębiorstw w Forum Liderów.
3. Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera
(3 przedsiębiorstwa).
4. Głosowanie nad podwyższeniem kategorii Karty Lidera dotychczasowym członkom Forum Liderów.
5. Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Lidera na kolejne 2 lata (12 przedsiębiorstw).
6. Głosowanie nad przedłużeniem ważności Kart Lidera
7. Sprawy różne
8. Postanowienia końcowe i zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Przedstawienie kandydatów do członkowska w Forum Liderów.

• ABB Sp z o.o.
• Graal S.A., Krokowa
• Michelin Polska S.A., Olsztyn
• Pilkington Automative Poland  Sp. z o.o., Sandomierz

Ad. 2
Głosowanie

Członkostwo w Forum Liderów przyznane jednogłośnie.

Ad. 3
Przedstawienie Lidera ubiegającego się o podwyższenie kategorii Karty Lidera
na Zieloną:

• Bovis Lend Lease Sp. z o.o. (w FL od 2008 r.)
Przedstawienie Liderów ubiegających się o podwyższenie kategorii Karty Lidera z Srebrnej na Złotą:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o., Łódź
• Stabilator Sp z o.o., Gdańsk

Ad. 4
Głosowanie

• Bovis Lend Lease Sp. z o.o.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o., Łódź
• Stabilator Sp z o.o., Gdańsk
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o podwyższeniu dotychczas posiadanych Srebrnych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy na Karty Złote.

Ad. 5
Przedstawienie Liderów ubiegających się o przedłużenie ważności Kart Liderów na kolejne 2 lata

Srebrna karta lidera bezpiecznej pracy
• Rafako Fabryka Kotłów S.A.
• Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Złota karta lidera bezpiecznej pracy
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Schenker Sp. z o.o.
• Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A.
• Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• Synthos Dwory  Sp. z o.o.
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o.
• ZAK S.A.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. Z o.o.
• Grupa Żywiec S.A.
• Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ad. 6
Głosowanie

Po szczegółowej analizie przesłanych przez Liderów materiałów dokumentujących spełnienie warunków formalnych przyznania Srebrnej oraz Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy oraz działania z zakresu poprawy warunków pracy, zrealizowane od roku 2008, Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu Kart Lidera na kolejne dwa lata, czyli do roku 2012 dla 11 przedsiębiorstw.

Postanowienia końcowe
1. Podczas posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy rozważano zmianę w zapisie Regulaminu Forum Liderów, dotyczącym wymagań na uzyskanie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (pkt V Regulaminu). Zaproponowano zmianę dotychczasowego zapisu o konieczności wykazania, że wskaźnik wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przekracza średniej krajowej w danej dziedzinie gospodarki, na zapis dotyczący wysokości składki na ubezpieczenie społeczne. Ostateczna decyzja Komisji w tej sprawie zostanie ogłoszona po przedstawieniu opinii przedstawicieli Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB.
2. Karty Lidera Bezpiecznej Pracy zostaną wręczone na uroczystej kolacji, która odbędzie się w dniu 25 października 2010 r. podczas XIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Katowicach.

Zakończenie posiedzenia Komisji
• Komisja wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy rozpatrzyła 20 wniosków o przyjęcie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy a także o przyznanie lub przedłużenie ważności Kart Liderów.
• Wynikiem prac Komisji przyjęto 3 nowych członków Forum Liderów, przyznano 1 Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy i 2 Złote – dla dotychczasowych członków Forum Liderów legitymujących się Kartami Srebrnymi.
• Komisja przedłużyła do 2012 roku ważność 2 Srebrnych oraz 11 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.
• Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy zakończono.


……………………………………………
Przewodniczący Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska  ……………………………………………
Sekretarz posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska


Warszawa, 23 września 2010 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP